Research.
Rethink.
React.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen we door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Samen met hen zoeken we werkbare oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven.  

Uitgelicht

Event

Samen met Kanttekening en Changestartshere geeft het Hannah Arendt Instituut 10 onderwijsmensen de kans om gratis deel te nemen aan de vorming ‘Privilege, macht en verzet!’. Deze vorming is een Train de Trainers. Je ervaart dus de methodieken die je erna zelf in de klas kan gebruiken. Inschrijven kan vanaf nu.

Artikel

Wetenschap is er niet voor wetenschappers, maar voor de wereld. Daarom proberen universiteiten hun kennis en inzichten actief uit te dragen. Zo willen we met het Hannah Arendt Instituut professionals, beleidsmakers en burgers inspireren om aan de slag te gaan met wetenschappelijke inzichten. Vier rectoren van de Vlaamse universiteiten leggen uit waarvoor het Hannah Arendt Instituut staat.

Facts to Act was de eerste fysieke studiedag van het Hannah Arendt Instituut. De eerste dag voor denkers en doeners bracht meer dan 300 mensen samen op zoek naar oplossingen. In uiteenlopende lezingen, workshops, panelgesprekken en debatten maakten politici, wetenschappers, professionals en burgers samen de brug tussen wetenschap en praktijk. Deze succeseditie krijgt volgend jaar een vervolg.

Webinar

Wanneer polarisatie in de samenleving toeneemt, dan ook in de klas. Thema’s als migratie, gendergelijkheid of zelfs simpele geschiedkundige feiten verhitten de gemoederen. Dat stelt leerkrachten steeds vaker voor een uitdaging. Hoe kan je lesgeven over gevoelige onderwerpen zonder tot conflicten te komen? Hoe reageer je op haatdragende taal? En wat als het toch uit de hand loopt? In dit webinar bekijken we de mogelijkheden vanuit de wetenschap en de praktijk.

Binnenkort

11

december

Wat nu met polarisatie? Panelgesprek op het Festival van de gelijkheid. ANNULATIE

15

december

Webinar over de omgaan met polarisatie en controverse in de klas.

19

december

Start programma De Warmste Week

Wat we doen.

Het Hannah Arendt Instituut is een jonge organisatie in volle groei. We geven vormingen, doen onderzoek, maken wetenschap toegankelijk en brengen mensen samen. Daarbij houden we steeds eenzelfde doel voor ogen: wetenschappelijke kennis verbinden met beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren. Hier lees je hoe we dat willen doen.

Wie we zijn.

Wat is het Hannah Arendt Instituut juist? Wie geeft de organisatie vorm en inhoud? Welke partners ondersteunen onze werking? En waarom draagt het instituut de naam van Hannah Arendt?

Onze focus.

We richten ons met het Hannah Arendt Instituut op specifieke maatschappelijke thema’s. Dat laat ons toe om verdiepend te werken, gericht onderzoek uit te voeren en waardevolle partnernetwerken op te bouwen.  

Uitgelicht

Video's

Webinar: ‘Thuistaalonderwijs: sleutel of hinderpaal voor open maatschappij?’

Extreemrechts: de ideologie en de mensen. Hind Fraihi en Nikki Sterkenburg.

Antisemitisme: vertaald en ontleed. Met Marc Reynebeau en Ludo Abicht. 

Onze thema's

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

De wereld wordt pas menselijk, als zij voorwerp van gesprek is. Pas als wij erover spreken, vermenselijken we zowel wat zich in de wereld als in onszelf afspeelt.

Hannah Arendt

New York, 1970

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.