Research.
Rethink.
React.

Welkom bij het Hannah Arendt Instituut

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen we door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Samen met hen zoeken we werkbare oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven.  

Uitgelicht

Event

Voor overheden en organistaties is het vaak zoeken hoe te communiceren rond migratie en vluchtelingen. Baldwin Van Gorp (KU Leuven) onderzocht hoe we anders kunnen communiceren over het thema. Welke frames en counterframes bestaan er? En welke strategieën kunnen we inzetten om de zwijgende meerderheid meer bij het debat te betrekken?

Event

Een tijd geleden vond de term ‘omvolking’ ingang in het migratiedebat. Daarmee wordt dan bedoeld dat de ‘Europese’ (vaak witte) bevolking langzaam maar zeker wordt vervangen door (anderskleurige) ‘niet-Europeanen’. In dit webinar zoomen we in op het begrip, de complottheorie en de feiten.

In het najaar organiseren we een boeiende educatieve reis ism Davidsfonds cultuurreizen. Tussen 1992 en 1995 woedde een hevige oorlog in Bosnië en Herzegovina. Tijdens deze reis ga je op zoek naar de sporen ervan. Je krijgt inzicht in de historische feiten, in de Bosnische herinneringscultuur, in het fenomeen polarisatie én in de veerkracht van een samenleving.

Event

Ieder mens heeft vooroordelen. Maar hebben computers en smartphones dat ook? Na een kort videocollege over discriminatie en seksisme in algoritmes, beantwoordt Rob Heyman al jouw vragen over de centrale vraag van dit webinar: ‘Hoe racistisch en seksistisch zijn computers eigenlijk?’ Zaterdag 8 mei, om 14u.

Video's

De Armeense genocide & feitelijkheid: herbekijk het webinar hier.

Lezingenreeks over Hannah Arendt: sessie 2 met Dirk De Schutter.

Lezingenreeks over Hannah Arendt: sessie 4 met Hans Achterhuis

Wat we doen.

Het Hannah Arendt Instituut is een jonge organisatie in volle groei. Onze verschillende activiteiten groeien met ons mee, steeds met eenzelfde doel voor ogen: wetenschap verbinden met beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren. Hier lees je hoe we dat willen doen.

Wie we zijn.

Wat is het Hannah Arendt Instituut juist? Wie geeft de organisatie vorm en inhoud? Welke partners ondersteunen onze werking? En waarom draagt het instituut de naam van Hannah Arendt?

Onze focus.

We richten ons met het Hannah Arendt Instituut op specifieke maatschappelijke thema’s. Dat laat ons toe om verdiepend te werken, gericht onderzoek uit te voeren en waardevolle partnernetwerken op te bouwen.  

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

De wereld wordt pas menselijk, als zij voorwerp van gesprek is. Pas als wij erover spreken, vermenselijken we zowel wat zich in de wereld als in onszelf afspeelt.

Hannah Arendt

New York, 1970

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.