Research.
Rethink.
React.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen we door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Samen met hen zoeken we werkbare oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven.  

Uitgelicht

Video

Is extreemrechts in opmars? In deze Table Talk gaat Maarten De Waele (expert radicalisering VVSG) in gesprek met twee auteurs die recent een boek schreven over radicaal en extreemrechts. Met een open blik en zonder te willen stigmatiseren onderzochten journaliste Hind Fraihi en onderzoeker Nikki Sterkenburg hoe en waarom iemand zich het gedachtegoed eigen maakt. Ze spraken met kopstukken en volgers. En nu spreken ze erover aan onze tafel.

Actueel

Er is geen tekort aan meningen over etnische diversiteit in de maatschappij. Maar die veelheid aan visies maakt het gesprek erover soms lastig. Begrijpen wat die visies juist inhouden is een eerste stap. In de digitale vorming ‘Verschil in Visie’ krijg je inzicht in verschillende perspectieven op diversiteit. Basiskennis dus voor al wie in zijn of haar (professionele) omgeving met diversiteit aan de slag wil gaan.

Event

Facts to Act is de eerste fysieke evenement van het Hannah Arendt Instituut en is meteen een studiedag en feestelijk openingsevent tegelijk. Politici, wetenschappers, professionals en burgers gaan er samen op zoek naar oplossingen. Inschrijven is gratis, maar plaatsen zijn beperkt. Met Caroline Pauwels, Bart De Wever, Olivia Rutazibwa, Khalid Benhaddou, Sammy Mahdi en vele anderen.

Webinar

Talen zoals Arabisch, Roemeens, Turks of Chinees krijgen zelden een plaats in het officiële schoolcurriculum. Wel bieden heel wat organisaties naschools thuistaalonderwijs voor kinderen met een migratieachtergrond aan. Is dat een goed idee, en gaan dergelijke inspanningen niet ten koste van de kennis van het Nederlands? We bekijken het vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt.

Binnenkort

05

oktober

Lunch-event over rechtsextremisme in Vlaanderen en Nederland

07

oktober

Webinar over de zin en onzin van thuistaalonderwijs.

17

november

Webinar over de omgaan met controverse in de klas.

Feestelijke studiedag

Het eerste fysieke event van het Hannah Arendt Instituut: Facts to Act. Gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. 

Onze thema's

Wat we doen.

Het Hannah Arendt Instituut is een jonge organisatie in volle groei. Onze verschillende activiteiten groeien met ons mee, steeds met eenzelfde doel voor ogen: wetenschap verbinden met beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren. Hier lees je hoe we dat willen doen.

Wie we zijn.

Wat is het Hannah Arendt Instituut juist? Wie geeft de organisatie vorm en inhoud? Welke partners ondersteunen onze werking? En waarom draagt het instituut de naam van Hannah Arendt?

Onze focus.

We richten ons met het Hannah Arendt Instituut op specifieke maatschappelijke thema’s. Dat laat ons toe om verdiepend te werken, gericht onderzoek uit te voeren en waardevolle partnernetwerken op te bouwen.  

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

De wereld wordt pas menselijk, als zij voorwerp van gesprek is. Pas als wij erover spreken, vermenselijken we zowel wat zich in de wereld als in onszelf afspeelt.

Hannah Arendt

New York, 1970

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.