Research.
Rethink.
React.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen we door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Samen met hen zoeken we werkbare oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven.  

Uitgelicht

Webinar

Hoe kunnen steden en gemeenten het best omgaan met de spanningen die de coronamaatregelen veroorzaken? In dit webinar zoomen we in op het fenomeen polarisatie en we bekijken welke interventies er nodig zijn. Wat voedt de polarisatie en hoe komen we tot meer verbinding? Een organisatie van het Wij-Zij netwerk.

Webinar

Wat gebeurt er als groepen mensen zich radicaal tegen elkaar keren? Als wij-zij-denken zo hevig gepropageerd wordt, dat enkel geweld nog een antwoord lijkt? In dit webinar spreken we met experts en ervaringsdeskundigen over de geschiedenis en de ontkenning van de genocide in Srebrenica, over polarisatie en geweld, over de actuele spanningen in de Balkan en de nood aan educatie.

Vacature

De Universiteit Antwerpen en het Hannah Arendt Instituut bieden een interessante vacature (voltijds – 100%) voor iemand die onderzoek wil doen naar het integratie- en inburgeringsbeleid in kleine steden. Heb je interesse in beleids- en actiegericht wetenschappelijk onderzoek? Niet twijfelen: de knop solliciteren staat er voor jou.

Facts to Act was de eerste fysieke studiedag van het Hannah Arendt Instituut. De eerste dag voor denkers en doeners bracht meer dan 300 mensen samen op zoek naar oplossingen. In uiteenlopende lezingen, workshops, panelgesprekken en debatten maakten politici, wetenschappers, professionals en burgers samen de brug tussen wetenschap en praktijk. Deze succeseditie krijgt volgend jaar een vervolg.

Wat we doen.

Het Hannah Arendt Instituut is een jonge organisatie in volle groei. We geven vormingen, doen onderzoek, maken wetenschap toegankelijk en brengen mensen samen. Daarbij houden we steeds eenzelfde doel voor ogen: wetenschappelijke kennis verbinden met beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren. Hier lees je hoe we dat willen doen.

Wie we zijn.

Wat is het Hannah Arendt Instituut juist? Wie geeft de organisatie vorm en inhoud? Welke partners ondersteunen onze werking? En waarom draagt het instituut de naam van Hannah Arendt?

Onze focus.

We richten ons met het Hannah Arendt Instituut op specifieke maatschappelijke thema’s. Dat laat ons toe om verdiepend te werken, gericht onderzoek uit te voeren en waardevolle partnernetwerken op te bouwen.  

Video's

Webinar: ‘Thuistaalonderwijs: sleutel of hinderpaal voor open maatschappij?’

Extreemrechts: de ideologie en de mensen. Hind Fraihi en Nikki Sterkenburg.

Antisemitisme: vertaald en ontleed. Met Marc Reynebeau en Ludo Abicht. 

Onze thema's

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

De wereld wordt pas menselijk, als zij voorwerp van gesprek is. Pas als wij erover spreken, vermenselijken we zowel wat zich in de wereld als in onszelf afspeelt.

Hannah Arendt

New York, 1970

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.