Research.
Rethink.
React.

Welkom bij het Hannah Arendt Instituut

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil daarop inspelen en meewerken aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen we door de wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. Samen met hen zoeken we werkbare oplossingen die een positieve impact hebben op het samenleven.  

Uitgelicht

Interview

De Vlaamse regering wil in de toekomst initiatieven als buddyprojecten, bedrijfsstages of introductie in het vrijwilligerswerk gebruiken om de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken. Het zal de vierde pijler van het inburgeringsdecreet worden. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe die pijler van sociale netwerken en participatie zou kunnen werken. Gaëlle Mortier en Stijn Oosterlynck zetten de inzichten uit de bestaande literatuur op een rij.

Artikel

Covid-19 en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te stoppen raken het stadsleven in het hart. In het debat over de toekomst van die stad staan de noden en wensen van de middenklasse vaak centraal. Hoe kunnen we ook aan de behoeften van kwetsbare stadsbewoners tegemoetkomen? Welke lessen kunnen we trekken uit de lockdown voor een meer gelijke stad na corona?

Interview

Velen hebben het gevoel dat de polarisatie in de maatschappij is toegenomen. Misschien spreek je zonder het goed en wel te beseffen zelf ook vaker van ‘wij’ en ‘zij’. Hoe komt dat dan? En is er een manier om negatieve polarisatie tegen te gaan? Een gesprek met Marjan Verplancke, die er samen met Simon Schepers een bijdrage over schreef voor het nieuwe boek Onvoltooid Verleden Tijd.

Actueel

Het coronavirus maakt dat in groep samenkomen momenteel niet aangewezen is. Daarom bieden wij onze eerste lezingen ook online aan. We zorgen voor inhoud op maat en mogelijkheid tot interactie met de sprekers. Benieuwd naar ons aanbod?

Wat we doen.

Het Hannah Arendt Instituut is een jonge organisatie in volle groei. Onze verschillende activiteiten groeien met ons mee, steeds met eenzelfde doel voor ogen: wetenschap verbinden met beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren. Hier lees je hoe we dat willen doen.

Wie we zijn.

Wat is het Hannah Arendt Instituut juist? Wie geeft de organisatie vorm en inhoud? Welke partners ondersteunen onze werking? En waarom draagt het instituut de naam van Hannah Arendt?

Onze focus.

We richten ons met het Hannah Arendt Instituut op specifieke maatschappelijke thema’s. Dat laat ons toe om verdiepend te werken, gericht onderzoek uit te voeren en waardevolle partnernetwerken op te bouwen.  

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

De wereld wordt pas menselijk, als zij voorwerp van gesprek is. Pas als wij erover spreken, vermenselijken we zowel wat zich in de wereld als in onszelf afspeelt.

Hannah Arendt

New York, 1970

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.