Over Ons


Waar we voor gaan

Expertise, mensen, hoop en de verbinding ertussen

Het Hannah Arendt Instituut heeft als doel wetenschappelijk onderzoek, bestuurlijke kennis en expertise van praktijkwerkers omtrent diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te centraliseren, te integreren en verdere onderzoeksvalorisatie daaromtrent uit te bouwen ism diverse partners uit het werkveld.

Onze partners

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Wie wij zijn

Christophe Busch

Christophe Busch

Directeur HAI

Pieter Ballon

Pieter Ballon

Wetenschappelijk directeur HAI
Directeur SMIT VUB

Stijn Oosterlynck

Stijn Oosterlynck

Wetenschappelijk directeur HAI
Directeur USI UA

Marjan Verplancke

Marjan Verplancke

Vorming & publiekswerking HAI

Joris Engels

Communicatie HAI

Yousra Benfquih

Wetenschapsvalorisatie HAI

Gaëlle Mortier

Gaëlle Mortier

Onderzoekster HAI - UA

Nick Schuermans

Onderzoeker HAI - VUB

Michelle Boonen

Onderzoekster HAI - VUB

Iman Lechkar

VUB BCUS
Lid wetenschappelijke raad HAI

Sara Elloukmani

UA
Lid wetenschappelijke raad HAI

Lore Van Praag

UA CeMIS
Lid wetenschappelijke raad HAI

Bas Van Heur

VUB BCUS
Research fellow

Bert De Munck

UA USI
Lid wetenschappelijke raad HAI

Ilke Adam

VUB BIRMM
Lid wetenschappelijke raad HAI

Lena Imeraj

VUB BCUS
Lid wetenschappelijke raad HAI

Nils Walravens

VUB SMIT
Research fellow

Ike Picone

VUB SMIT
Research fellow

Onze focus

Burgerschap

Actief burgerschap & herinneringseducatie, politieke versus sociale polarisatie en radicalisering, meerstemmigheid en agonistische vaardigheden, mediawijsheid en digitale vaardigheid, paradigma’s omtrent diversiteit, stedelijkheid en burgerschap (neo-assimilationisme, multiculturalisme, liberaal egalitarisme, (super)diversiteit, interculturalisme, intersectionalisme, …)

Diversiteit

Ruimtelijke segregatie en sociale mix (woningmarkt, onderwijs en publieke ruimte), interactie tussen verschillende vormen van diversiteit, convivialiteit en civic indifference (alledaagse omgang met diversiteit), discriminatie op de arbeidsmarkt, woningmarkt, praktijken van solidariteit in diversiteit, postkoloniaal perspectief, …

Stedelijkheid

Symbolisch grenswerk en groepsvorming in de stad, vlaams en lokaal inburgeringsbeleid, aankomst- en integratiestructuren (bonding en bridging capital), burgerinitiatieven rond opvang nieuwkomers en integratie van migranten, rol van zelforganisaties, ervaringsdeskundigen en experten in integratietrajecten, rol van digitale platformen en informatiedoorstroming, …

Wie was Hannah Arendt?

De Duits-joodse politiek filosofe Hannah Arendt (1906-1975) was een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Ze duidde op het belang van verbondenheid, gesprek en pluraliteit voor een democratie. Haar toenmalige studies over de aard van macht, de publieke sfeer en het politieke, de directe democratie, vrijheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, geweld, autoriteit en totalitarisme bevatten nog steeds bijzonder relevante lessen voor de uitdagingen van vandaag.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.