Polarisatie & verbinding

Hoe breng je diverse groepen samen rond een gedeeld project?

Uitgelicht

Hoe kunnen lokale besturen fenomenen als haatspraak, desinformatie en polarisatie bestrijden? In onze webinarreeks kwamen experts en wetenschappers aan bod die onderzoeksresultaten vertalen naar de praktijk. Samen met praktijkmensen bekeken ze de mogelijkheden. Je kan de reeks hier herbekijken.

Publicatie

Omdat de maatschappelijke spanningen rond de coronamaatregelen toenemen, lanceert het Hannah Arendt Instituut een visietekst die steden en gemeenten helpt om de problematische polarisatie rond de pandemie aan te pakken. Het is de start van een breder project tegen toxische polarisatie, desinformatieverspreiding en haatspraak.

Webinar

Wanneer polarisatie in de samenleving toeneemt, dan ook in de klas. Thema’s als migratie, gendergelijkheid of zelfs simpele geschiedkundige feiten verhitten de gemoederen. Dat stelt leerkrachten steeds vaker voor een uitdaging. Hoe kan je lesgeven over gevoelige onderwerpen zonder tot conflicten te komen? Hoe reageer je op haatdragende taal? En wat als het toch uit de hand loopt? In dit webinar bekijken we de mogelijkheden vanuit de wetenschap en de praktijk.

Online polarisatie lijkt alsmaar toe te nemen en extremistische groepen vinden via het internet een steeds breder publiek. In een nieuw rapport onderzoeken we hoe lokale overheden kunnen handelen tegen die online polarisatie en digitale disconnectie. Het rapport analyseert processen en tendensen, maar toont ook dat een efficiënte aanpak zowel gericht is op de technologie als op maatschappelijke fenomenen.

Onderzoek

Onderzoek online polarisering

Sociale disconnectie en polarisatie zijn oorzaken van radicalisering en vormen dus belangrijke aandachtspunten in onze maatschappij. Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe deze fenomenen zich ontwikkelen in scholen, op straat en bij verenigingen. Maar ze weten minder over hoe de processen online of via mediagebruik verlopen. Wij onderzoeken hoe die online polarisering en disconnectie juist ontstaan en wat je ertegen kan doen.

Video

Vormingsaanbod

Polarisatie en verbinding

In de lezing of workshop wordt duidelijk dat tegengestelde standpunten bij een open democratie horen. Polarisatie is dan ook niet abnormaal. Maar soms escaleren spanningen in scholen, in wijken of zelfs binnen organisaties in zeer problematische mate. Hoe pak je dat aan?

een duivelse transitie

Hoe gewone mensen in staat zijn om buitengewoon kwaad te plegen. En welke rol spelen onverschilligheid en gebrek aan kritisch denken? In deze lezing gaan we in op de onderliggende dynamieken die geweld mogelijk maken. 

Online polarisatie: modereren, reageren, rapporteren.

Als moderator van een pagina of online groep, maar ook gewoon als gebruiker, word je geconfronteerd met toxisch online gedrag. Mensen doen grensoverschrijdende uitspraken of verzanden in oeverloze discussies die de sfeer op het platform verzieken en de algemene polarisatie vergroten. In deze vorming proberen we je enkele concrete handvatten aan te reiken om hier beter voorbereid en constructief mee om te gaan. 

EDUbox Wij-zij denken

Over maatschappelijke onderwerpen bestaan er uiteenlopende – en vaak straffe – meningen. Soms lijken er maar twee kampen te bestaan: je bent voor of je bent tegen. Daarom lanceerden we samen met de VRT en een aantal partnerorganisaties de EDUbox waarmee jongeren kunnen oefenen met meningsverschillen.

Podcast

Afl. 4 Uitsluiting & verbinding

Wat doet het met een mens om uitgesloten te worden? En hoe komen we tot meer verbinding? Criminoloog Christophe Busch en antropologe Stella Nyanchama Okemwa analyseren de systeemfouten die verhinderen dat iedereen zich deel van het geheel voelt.

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Onze thema's

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.