Beantwoord de stelling: is ze vanuit het neo-assimilatieperspectief juist of fout?