Affectieve polarisatie op een structurele manier aanpakken

Webinar in het kader van het PolarProf project.

Lokale besturen staan zowel offline als online in relatie met de burger. Sociale media maken het laagdrempeliger om te participeren en mee in de arena te treden van feiten, frames en ficties die onze samenleving vorm geven. Naast de vele voordelen qua participatie loopt het online soms ook verkeerd, leidt het tot affectieve of toxische polarisatie, verzuurt het de relaties of komt het tot regelrechte conflicten. In deze webinar gaan we dieper in op de types van gebruikers van die sociale media, de mechanismen die affectieve polarisatie kunnen voeden en welke praktische communicatiestrategieën je daar tegenover kan plaatsen. 


Sprekers zijn (onder meer) Baldwin Van Gorp (KULeuven) en Maarten van Alstein (Vlaams VredesInstituut) die ook recent onderzoek en adviezen zullen toelichten, gemodereerd door Fri De Keyser van het Agentschap Integratie en Inburgering die recentelijk de online leermodule Reconnect lanceerden. 

Herbekijk

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.