Antisemitisme vertaald en ontleed

Met Ludo Abicht en Marc Reynebeau

Antisemitisme is het eerste deel van Hannah Arendts driedelige studie naar de filosofische oorsprong van het totalitarisme (The origins of totalitarianism). Naar aanleiding van de eerste Nederlandse vertaling van dit klassieke essay buigen filosoof Ludo Abicht en historicus Marc Reynebeau zich over Arendts studie naar antisemitisme. We onderzoeken het begrippenapparaat, we bekijken welke (politieke) inzet dit werk heeft gehad en hoe het tot onze eigen tijd spreekt.

Praktisch:

  • Datum: 17 september 
  • Uur: 19u30
  • Plaats: Boekhandel De Zondvloed (Mechelen)
  • Sprekers: Ludo Abicht en Marc Reynebeau
  • Herbekijken:

Over Antisemitisme:

In dit belangrijke werk beschrijft Hannah Arendt de opkomst van het antisemitisme in Centraal- en West-Europa in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Fascisme en totalitarisme ontstonden juist op het moment dat de natiestaat begon in te storten. Arendt heeft speciale aandacht voor de beruchte Dreyfusaffaire, waarbij antisemitisme voor het eerst gebruikt werd als een instrument van publiek beleid en om het politieke wapen van de massahysterie op te roepen.

Event in samenwerking met:

The origins of totalitarianism

Antisemitisme is het eerste deel van een driedelige studie naar de filosofische oorsprong van het totalitarisme. Dit hoofdwerk van Hannah Arendt heeft een beslissende invloed gehad op het denken over totalitaire regimes, maar ook op ons filosofische en politieke begrip van de nazistische terreur van Hitler en het communistische schrikbewind van Stalin. Met de opmars van autoritaire leiders en groeiende sentimenten van nationalisme en antisemitisme in onze tijd is dit boek niet alleen een historische analyse, maar vooral ook een waarschuwing voor de toekomst.

Delen

Ludo Abicht

Filosoof en auteur

Marc Reynebeau

Historicus en journalist

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.