EDUbox wij-zij-denken: oefenen met een meningsverschil

Wat denk jij over de zwartepietendiscussie? Hoe sta je tegenover hoge lonen en lage belastingen voor voetballers? Is vlees eten moord? Over maatschappelijke onderwerpen bestaan er uiteenlopende – en vaak straffe – meningen. Soms lijken er maar twee kampen te bestaan: je bent voor of je bent tegen. Daarom lanceren we samen met de VRT en een aantal partnerorganisaties een EDUbox waarmee jongeren leren discussiëren, oefenen op het verwoorden van meningsverschillen en leren omgaan met wij-zij-denken.

Oefenen met een meningsverschil

In je vriendengroep, in de klas, op televisie of op sociale media: je wordt met verschillende meningen geconfronteerd. De plek waar je opgroeit, de vrienden met wie je omgaat en je afkomst zijn stuk voor stuk factoren die mee je wereldbeeld bepalen. Wat als jouw manier van denken niet strookt met die van een ander? En wat als iemand anders weinig begrip toont voor jouw mening? Dan nemen de spanningen toe en komt de maatschappij onder druk te staan.

Voor leerkrachten is het niet altijd evident om gevoelige thema’s in de les te bespreken, precies omdat er veel verschillende meningen heersen in hun klassen. De ‘EDUbox Wij-zij-denken: oefenen met een meningsverschil geeft leerkrachten handige tools om aan de slag te gaan met een aantal thema’s. De conclusie? Je hoeft het niet over alles met elkaar eens te zijn om samen te kunnen leven, leren en werken.

“In de EDUbox zien wij een grote opportuniteit om het thema wij-zij-denken specifiek tot bij leerkrachten en leerlingen te brengen. Samen met de VRT en de andere partners willen we jonge mensen laten oefenen op van mening verschillen zonder elkaar als vijanden te gaan zien.”

Christophe Busch, directeur Hannah Arendt Instituut

In de klas of online

De ‘EDUbox Wij-zij-denken: oefenen met een meningsverschil’ is specifiek gemaakt op maat van leerlingen van het secundair onderwijs. Als leerkracht kan je dit educatief pakket op twee manieren gebruiken. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een PDF of met digitale fiches op een interactieve website. Die fiches zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal. Leerlingen kunnen de EDUbox ook individueel doorlopen via de interactieve videoles, wat in tijden van afstandsonderwijs handig kan zijn. De PDF en interactieve website zijn vanaf 21 april ook in het Frans beschikbaar.

De lespakketten starten met een introductie over polarisatie en sociale identiteit. Daarna volgen een klein stukje theorie en verschillende opdrachten. Zo krijgen leerlingen stap voor stap meer grip op het wij-zij-denken.

“Dit is een goede oefening waar idealiter vroeg mee gestart wordt. Zo hebben jongeren ook op latere leeftijd en buiten de klasmuren de nodige bagage om geweldloos met elkaar samen te leven.”

Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut

VRT NWS maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met verschillende experten. Op maat van de leerlingen leggen Marjan Verplancke (Hannah Arendt Instituut) en Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) uit hoe jouw sociale identiteit bepaalt hoe je naar je eigen groep én naar andere groepen kijkt. Ook VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe en sidekick Awa Ndiaye tekenen present. Zij gidsen de leerlingen door de interactieve les. VRT NWS-journalist Inge Vrancken is host van het discussieformat ‘Samen door één deur’, waarin ook jongeren aan het woord komen. Heeft de lgbtqia+-gemeenschap voldoende rechten? En kan een computer je leerkracht vervangen? VRT NWS-journalist Thomas De Graeve confronteert de leerlingen met enkele actuele stellingen.

Meer weten over deze EDUbox? Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en hoe je hem kan gebruiken. 

Wat is edubox?

EDUbox is een educatief en interactief concept van VRT om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als democratie, sociale media en cultuur aan bod. De ‘EDUbox Wij-zij-denken: oefenen met een meningsverschil’ is het tiende lespakket in de reeks. Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen (rond burgerschap en samenleven) en verschillende sleutelcompetenties.

Voor elke EDUbox werkt VRT NWS samen met sterke inhoudelijke partners, met expertise in het thema en in het onderwijs. Dit lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met het Hannah Arendt Instituut, Mediawijs, vzw Tumult en het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. De EDUbox Wij-zij-denken is mede ontwikkeld met federale subsidies inzake gelijkheid. Die subsidies werden toegekend door Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

Delen

Marjan Verplancke

Heb je vragen of suggesties over de EDUbox, contacteer onze collega Marjan (verantwoordelijke publiekswerking en vorming).

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.