Lancering van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen

Op woensdag 27 mei lanceren de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. In december lanceerden de VUB en de UAntwerpen samen al het kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap, een uniek samenwerkingsverband tussen de twee universiteiten. Naast het wetenschappelijk kennisplatform komt er nu een vormingscentrum dat zich richt op de vertaalslag van de academische inzichten naar professionele doelgroepen en het brede publiek. De twee pijlers vormen samen het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.

Het nieuwe Hannah Arendt Instituut zal zich buigen over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context, en de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden. In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad. Christophe Busch zal de dagdagelijkse leiding van het instituut op zich nemen. Als thuisbasis krijgt het instituut een zijvleugel van het Mechelse stadhuis, met daarin ook ruimte voor opleidingen.

Wie was Hannah Arendt? De Duits-joodse politiek filosofe Hannah Arendt (1906-1975) was een van de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Ze duidde op het belang van verbondenheid, gesprek en pluraliteit voor een democratie. Haar toenmalige studies over de aard van macht, de publieke sfeer en het politieke, de directe democratie, vrijheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, geweld, autoriteit en totalitarisme bevatten nog steeds bijzonder relevante lessen voor de uitdagingen van vandaag.

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.