Nieuwe online training God in de Welvaartstaat

Heel wat organisaties en initiatieven in Vlaanderen laten zich door religie of levensbeschouwing inspireren tot solidariteit met mensen in een kwetsbare situatie. Hoe staan overheid en middenveld tegenover dergelijke initiatieven? Botsen de visies hard of liggen er nog onuitgeputte kansen om samen te werken?

Je ontdekt het in onze online training God in de welvaartstaat. Perfect voor sociale professionals en medewerkers van lokale besturen en middenveldorganisaties die met deze thema’s aan de slag willen in de praktijk.

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.