Speak Up! Europees project zoekt naar nieuwe manieren van burgerparticipatie

Hoe kan de band tussen burger en overheid versterkt worden? Dat is de vraag waarop het driejarige Europese project Speak Up een antwoord probeert te formuleren. Samen met een tiental organisaties uit zes Europese landen wil het Hannah Arendt Instituut de band tussen de (lokale) overheid en burgers versterken door nieuwe manieren van samenwerking tussen burgers en (lokale) overheden te ontwikkelen en uit te testen.

Het Hannah Arendt Instituut richt zich als projectpartner op het verzamelen van expertise en het vertalen van onderzoeksinzichten. Op basis van het collectieve impactmodel ontwikkelen we een kader voor lokale overheden om burgerbetrokkenheid effectief te integreren in hun organisatie en de impact ervan te vergroten. Daarnaast staan wij in voor de vertaling van de onderzoeksinzichten in een reeks concrete communicatieproducten (publicaties, video’s, e-learning) en activiteiten (fysieke conferenties en online webinars).

Katrijn Goossens zal als projectmedewerker in het eerste projectjaar onderzoek doen naar het collectieve impactmodel.

“We willen nagaan hoe lokale overheden complexe maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken door diverse belanghebbenden uit hun gemeenschap bijeen te brengen en hun inspanningen af te stemmen op een gemeenschappelijk doel. Als we complexe uitdagingen zoals klimaatverandering willen aanpakken, is het belangrijk dat burgers en overheden samenwerken en dat gemeenschappen een effectieve stem krijgen. We verwachten waardevolle inzichten te krijgen over hoe burgerbetrokkkenheid kan worden vormgegeven en hoe effectief deze strategieën zijn.”

Speak Up is een Europees gesubsidieerd project binnen het Interreg Noordzeeregio programma. In het partnerschap zijn twaalf Europese organisaties betrokken uit zes verschillende landen.

Meer lezen over Speak Up

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.