Thuistaalonderwijs: sleutel of hinderpaal voor open samenleving?

Talen zoals Arabisch, Roemeens, Turks of Chinees krijgen zelden een plaats in het officiële schoolcurriculum. Wel bieden heel wat organisaties naschools thuistaalonderwijs voor kinderen met een migratieachtergrond aan. Is dat een goed idee, en gaan dergelijke inspanningen niet ten koste van de kennis van het Nederlands? We bekijken het vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt.

We stellen om te beginnen het ALEF-project voor, waarmee de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met vier scholen van GO! Scholengroep Brussel lessen Arabisch voor kinderen en jongeren organiseert. In dit project ontwikkelen ze een uitdagend en intercultureel aanbod dat afgestemd is op het leerplichtonderwijs.

Vertrekkend van de ervaringen met ALEF trekken we de discussie daarna breder open, en gaan we op basis van wetenschappelijke inzichten na wat de mogelijke voor- en nadelen van thuistaalonderwijs zijn. Zo zullen we zien dat vroeg en grondig inzetten op de thuistaal ook positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de schooltaal, en staan we stil bij de cognitieve voordelen van vroege meertaligheid. Ook bespreken we hoe het inzetten op de thuistaal de identiteitsbeleving van kinderen en jongeren helpt ontwikkelen.

In dit online seminarie maken we je dus vertrouwd met de belangrijkste denkkaders en wetenschappelijke inzichten over thuistaalonderwijs, en bespreken we enkele voorbeelden van ‘best practices’ die als ondersteuning kunnen dienen voor nieuwe, lokale initiatieven rond thuistalen en meertaligheidsbeleid. 

Sprekers:

  • Rik Vosters is professor Nederlandse taalkunde en sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij de vakgroep Linguistics and Literary Studies voorzit. 
  • Jianwei Xu doceert onder andere Chinese taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel, en heeft jarenlange ervaring in het onderzoek naar interculturele communicatie.
  • Sami Azar is coördinator van het ALEF-project aan de Vrije Universiteit Brussel.

Programma:

  • Interview en video over ALEF-project Arabisch (10-15 min.)
  • Presentatie wetenschappelijke inzichten rond thuistaalonderwijs (30 min.)
  • Ruimte voor vragen (20 min.)

Herbekijk:

Delen

Rik Vosters

Professor Nederlandse Taalkunde en Sociolinguïstiek (VUB)

Xu Jianwei

Docente Chinese taalkunde en onderzoeker naar interculturele communicatie (VUB)

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.