Wat we doen

Het Hannah Arendt Instituut is een jonge organisatie in volle groei. We geven vormingen, doen aan onderzoek, en maken wetenschap toegankelijk voor beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren.

Van wetenschappelijke theorie naar de praktijk

Academische onderzoeksresultaten zijn niet altijd klaar voor gebruik in de praktijk, of ze vinden soms moeilijk hun weg naar het werkveld. Daarom is er nood aan wetenschapsvalorisatie. En dat is nu net de essentie van wat we doen: onderzoeksresultaten begrijpelijk en bruikbaar maken zodat ze ook daadwerkelijk impact hebben. 

Van het praktijkveld naar de theorie

De wetenschap heeft niet alle antwoorden. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven zoeken. Soms ervaart het praktijkveld dat er meer kennis of onderzoek nodig is om een probleem aan te pakken. Indien er nood is aan zulke specifieke kennis, dan gaan we op zoek naar mogelijkheden om academisch onderzoek uit te voeren.

Leren van en met elkaar

Vorming is waarschijnlijk de meest directe vorm van kennisoverdracht. Daarom bieden wij verschillende opleidingen en lezingen aan en koppelen daarbij steeds de theorie aan de praktijk. Wij proberen vooral de juiste mensen samen te brengen zodat ze met en van elkaar kunnen leren. En nooit zonder een open dialoog aan het eind.

Eén tafel, vele meningen

Meningen, ze lopen uiteen. Gelukkig maar. Want dat geeft voer voor debat. En enkel in gesprek kunnen we tot wederzijds begrip komen. Daarom is het ons doel om de publieke dialoog rond maatschappelijke thema’s aan te moedigen.

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Het Hannah Arendt Instituut leren kennen?

Lees meer over onze partners, ons team, onze aanpak.

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.