Lezing: Een duivelse transitie

Schermafbeelding 2020-10-14 om 13.22.56

Hoe gewone mensen in staat zijn buitengewoon kwaad te plegen.

Groepsgeweld zoals oorlog, massamoord, genocide of terrorisme is van alle tijden. In verschillende historische contexten werd geweld aanzien als een legitieme optie om een bepaald doel te bereiken. In al die contexten zien we hoe referentiekaders afglijden en de bereidheid om grootschalig geweld in te zetten toeneemt. Hoe verloopt zo’n proces? Hoe worden mensen gerekruteerd voor dit soort van geweldscascade? En de daders? Zijn dat allemaal psychopaten of toch heel banale mensen? 

De lezing Een duivelse transitie focust op de onderliggende dynamieken van geweld. We vertrekken daarbij van verrassend herkenbare inzichten uit historisch, sociaal-psychologisch en criminologisch onderzoek. Hoe beïnvloeden onze referentiekaders ons? Hoe gehoorzaam zijn wij? Welke rol speelt groepsdruk? En hoe sterk wordt ook ons gedrag gestuurd door de drie N’en van Noden, Narratieven en Netwerken?

Lezing praktisch

Een duivelse transitie

Plaats

De lezing kan op locatie, bij het Hannah Arendt Instituut of online.

Tijd

Deze lezing is enkel op aanvraag. U kan een voorkeursdatum opgeven bij de aanvraag. De lezing duurt 1,5 uur tot 3 uur (in overleg).

Prijs & deelnemers

Prijzen op aanvraag (afhankelijk van verplaatsingskost, huur ruimte, etc) Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Wie leert, die leeft.

Vraag hier de lezing aan.

Sprekers en begeleiders

Hannah Arendt

De banaliteit van het kwaad

In de lezing verwijzen we ook naar het werk van Hannah Arendt, met name haar verslag van het proces waarop nazi Adolf Eichmann werd berecht. Eichmann organiseerde tijdens de Tweede Wereldoorlog de transporten naar de vernietigingskampen. 

Arendt beschreef hem als een ordinaire man, die niet bovenmatig intelligent was en in clichés sprak. Een bureaucraat die zijn werk deed en carrière wilde maken. Ze wees daarbij op het gevaar om niet zelfstandig na te denken en onverschillig te staan tegenover de wereld: “Het is een trieste waarheid, dat het meeste kwaad wordt aangericht door mensen die nooit hebben besloten om goed of kwaad te zijn. In die gedachteloosheid verdwijnt elke deugd en compassie die we als mens tot mens hebben. Elke kritiek verstomt. Met gedachteloosheid verdwijnt elke kritische distantie.”

540x840

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.