Lezing

Een duivelse transitie & de banaliteit van het kwaad

Schermafbeelding 2020-10-14 om 13.22.56

Hoe gewone mensen in staat zijn buitengewoon kwaad te plegen.

Collectief geweld zoals oorlog, massamoord, genocide, terrorisme is van alle tijden. De menselijke geschiedenis wordt gekenmerkt door talloze casussen waarbij geweld aanzien werd een legitieme optie, een keuze die men moest maken om een bepaald doe te bereiken. Steeds radicaler wordende referentiekaders gleden af richting een groter engagement om grootschalig geweld in te zetten.
 
Hoe verloopt zo’n proces? Hoe worden mensen gerekruteerd tot deze cascade van geweldsprocessen? Zijn het allemaal psychopaten of toch gewonen mensen zoals u en ik die dader worden? 
 
In deze lezing focussen we ons op de onderliggende dynamieken die inspelen op de Noden, Narratieven en Netwerken (3N-benadering) die geweld mogelijk maken. 

Hannah Arendt

De banaliteit van het kwaad

In de lezing verwijzen we ook naar het werk van Hannah Arendt, met name haar verslag van het proces waarop nazi Adolf Eichmann werd berecht. Eichmann organiseerde tijdens de Tweede Wereldoorlog de transporten naar de vernietigingskampen. 

Arendt beschreef hem als een ordinaire man, die niet bovenmatig intelligent was en in clichés sprak. Een bureaucraat die zijn werk deed en carrière wilde maken. Ze wees daarbij op het gevaar om niet zelfstandig na te denken en onverschillig te staan tegenover de wereld: “Het is een trieste waarheid, dat het meeste kwaad wordt aangericht door mensen die nooit hebben besloten om goed of kwaad te zijn. In die gedachteloosheid verdwijnt elke deugd en compassie die we als mens tot mens hebben. Elke kritiek verstomt. Met gedachteloosheid verdwijnt elke kritische distantie.”

540x840

Sprekers en begeleiders

Praktisch

Lezing praktisch

Een duivelse transitie & de banaliteit van het kwaad

Plaats

De lezing kan op locatie, bij het Hannah Arendt Instituut of online.

Tijd

Deze lezing is enkel op aanvraag. U kan een voorkeursdatum opgeven bij de aanvraag. De lezing duurt 1,5 uur tot 3 uur (in overleg).

Prijs & deelnemers

Prijzen op aanvraag (afhankelijk van verplaatsingskost, huur ruimte, etc) Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Wie leert, die leeft.

Vraag hier de lezing aan.