Programma

Donderdag 18 APRIL

Dag voor professionals

Dag voor denkers en doeners

Een dag voor denkers en doeners. Of je nu werkt voor een lokaal bestuur, een organisatie, in onderwijs of bij de overheid: deze dag biedt jou inzicht, uitwisseling, netwerking, reflectie en actie.

Blader door ons aanbod en stel je eigen programma samen. Alle thema’s waar het Hannah Arendt Instituut rond werkt, komen aan bod. Keuze gemaakt? Schrijf je dan in via onderstaande knop.

Van 9 tot 9.30 uur: Ontvangst

Gezellige ontvangst in Mechelen Centraal

Drink een kopje koffie of thee en maak kennis met de andere deelnemers.

Van 9.30 tot 9.45 uur: Welkom

Opening door Herman Van Goethem

Herman Van Goethem, voorzitter van het Hannah Arendt Instituut, heet alle deelnemers welkom op de derde editie van Facts to Act.

Van 12 tot 13 uur: Lunch

Lunch en netwerken

Maak kennis met wetenschappers, professionals en beleidsmakers tijdens onze netwerklunch.

Doorlopend programma in Mechelen Centraal

LAMOT LIVE!

In Mechelen Centraal is het altijd gezellig druk. Snuister tussen de stapels boeken, verfris lijf, leden en hoofd met een fris glas of een snelle hap, en doe een gezellige babbel met een collega of neem deel aan de activiteiten die we doorlopend aanbieden.

The Interview

INTERACTIEVE VR-ERVARING – Je kruipt in de huid van een immigratieambtenaar en interviewt echte asielzoekers. Het is aan jou om te beslissen wie mag blijven en wie moet vertrekken.

Van 16u tot 16u30 uur: Afsluitend drankje

Afsluitende receptie

Een boeiende dag vraagt om een overschouwing bij een drankje. Praat na met gelijk- of andersgezinden.

Schrijf je nu in!

Blader door ons aanbod en stel je eigen programma samen. Keuze gemaakt? Schrijf je dan in via onderstaande knop.

Afbeeldingen ©Freepik

Prater, denker of doener?

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws, projecten en events? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang inspiratie in je inbox.


Keynote door Godfried Engbersen

Keynote

In de meeste Europese landen neemt het vertrouwen van burgers ten aanzien van overheden af. Ook de relatie tussen burgers onderling komt steeds meer onder druk te staan. Prof. dr. Godfried Engbersen noemt het de laag-vertrouwen samenleving.

In zijn keynote gaat Engbersen dieper in op de afname van het vertrouwen van burgers in hun overheden. Hij focust daarbij op hoe de coronapandemie bestaande sociale problemen meer zichtbaar heeft gemaakt, en hoe structurele breuklijnen in de relatie tussen burgers en overheid dieper werden. Hij pleit voor het herstel van het vertrouwen door te investeren in wat hij noemt een ‘publieke infrastructuur’ van intermediaire organisaties.

Benieuwd wat dit precies inhoudt? Kom luisteren naar deze unieke en uiterst boeiende keynote.

Godfried Engbersen

Prof. dr. Godfried Engbersen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij is lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in Nederland. Kernthema's in zijn onderzoek zijn sociale ongelijkheid, internationale migratie en de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis.

Hoe het vertrouwen in de politiek herstellen?

Panelgesprek

Een paar maanden voor de verkiezingen lijkt het vertrouwen in de politiek helemaal zoek. Dit is niet enkel een Belgisch fenomeen. Ook in andere Europese landen zien we dezelfde tendens. In dit panelgesprek duiken we in het onderzoek naar de oorzaken van dit wantrouwen en bespreken we vooral hoe we het vertrouwen kunnen herstellen. Hoe kan de politiek terug betrouwbaar ageren? Biedt de deliberatieve democratie hierop een antwoord? Wat zegt onderzoek hierover en welke praktijken kunnen ons inspireren?

Sofie Marien

Sofie Marien is professor Politieke Wetenschappen aan de KULeuven en is hoofd van de onderzoeksgroep LEGIT. Haar expertise en onderzoeks-interesses zijn democratische innovatie, politiek gedrag, politieke communicatie en participatieve en deliberatieve processen.

Carl Devos

Carl Devos is politicoloog en hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij als politiek analist en wetstraatwatcher regelmatig te gast in diverse (politieke) actua- en duidingsprogramma's op de Vlaamse radio en televisie.

Liesbeth De Winter

Liesbeth De Winter is algemeen directeur van beweging.net. Deze netwerkorganisatie zet zich onder andere actief in om burgers en maatschappelijke actoren te betrekken bij en te laten participeren aan de politiek en het politieke.

Lieven Janssens

Lieven Janssens is burgemeester van Vorselaar en onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Hij schreef voor het Vlaamse Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing mee aan een toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen.

Hannes Heynderickx

Hannes Heynderickx is Chef Politiek bij het Nieuwsblad en zal het gesprek modereren.

©Coverfoto: wirestock (Freepik)

Serendipiteit: onverwachte ontmoetingen in de stad

Misschien ben je al bekend met het begrip ‘serendipiteit’? Het verwijst naar spontane en onverwachte ontmoetingen, gebeurtenissen of ervaringen. In een tijdperk van groeiende digitale communicatie en gepersonaliseerde aanbevelingssystemen wordt het concept van serendipiteit des te essentiëler.

Door serendipiteit actief te integreren in het stedelijke landschap, kunnen steden bestaande informatiebubbels doorbreken en hun bewoners aanmoedigen om in contact te komen met het onbekende, waardoor hun perspectieven verbreed worden. Hoe kan de slimme stad samengaan met serendipiteit? En hoe kunnen lokale overheden technologie inzetten om onverwachte ontmoetingen te stimuleren? Ontdek het allemaal tijdens deze boeiende lezing.

Jan Adriaenssens

Jan Adriaenssens is directeur Publieke Technologie bij het onderzoeks-centrum imec. Hij onderzoekt welke constructieve rol technologie kan spelen in de samenleving. Hij stuurt het missie-gedreven technologische onderzoek van imec aan in samenwerking met de publieke sector, rond thema's als stedelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit en logistiek.

©Coverfoto: wirestock (Freepik)

Collectieve impact: van theorie tot praktijk

Van pandemie en klimaatcrisis tot polarisatie en radicalisering: onze huidige tijd wordt gekenmerkt door complexe vraagstukken waarop geen pasklare antwoorden zijn. Lokale besturen staan vaak aan de frontlijn van deze maatschappelijke uitdagingen. Dikwijls proberen zij de complexiteit te beheersen met geïsoleerde acties. Goed bedoeld, maar zolang ze geen deel uitmaken van een collectieve aanpak, blijft de impact van deze acties beperkt.

Tijdens deze sessie maak je kennis met het collectieve impactmodel. Dit is een sectoroverschrijdende aanpak om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. Hoe kom je tot een gedeeld begrip van het probleem? Hoe stel je een gemeenschappelijk plan van aanpak op? Welke acties maken het verschil en welke partners heb je daarvoor nodig? En hoe meet je impact?

Christophe Busch

Dr. Christophe Busch is directeur van het Hannah Arendt Instituut. Hij is criminoloog en expert in complexiteitsdenken en -handelen.

Werner Van Herle

Werner Van Herle is Directeur Veiligheid en Preventie bij Stad Mechelen. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als ondersteuner voor Vlaamse steden met een veiligheidscontract. In 2002 werd hij coördinator van het preventieteam in Mechelen. Sinds 2013 leidt hij de afdeling Preventie en Veiligheid van de stad. Participatie, het bevorderen van sociale cohesie, handhaving en re-integratie van kwetsbare doelgroepen zijn de belangrijkste kenmerken van het Mechels preventie- en veiligheidsbeleid.

Karoline Lenaers

Karoline Lenaers is Directeur Mens bij Stad Beringen en voormalig coördinator van het Collectieve Impact initiatief Hasselt Zorgstad

VOLZET – Over Safe Space en Brave Space

Kan je moeilijke gesprekken aangaan in een groep waar mensen heel verschillend naar de wereld kijken? Wij denken van wel. Een safe space is een ruimte waar de veiligheid van kwetsbare of gemarginaliseerde groepen gegarandeerd is. Willen we echter het moeilijke gesprek aangaan met mensen die anders kijken, hebben we een andere methodiek nodig. Pravini Baboeram laat je in deze workshop ervaren welke rol een brave space daarin kan spelen. Ze faciliteert Pravini het proces van “getting comfortable with the uncomfortable”. Hoe verschilt een brave space van een safe space? Wat zijn de voorwaarden van zo’n brave space? En hoe installeer je toch een klimaat van vertrouwen? 

Pravini Baboeram

Pravini Baboeram is programmamanager bij ECHO, Expertisecentrum voor diversiteitsbeleid.

©Coverfoto: Freepik
©Foto Pravini Baboeram: Davita Tupan

Buddyprojecten voor nieuwkomers

Interactieve lezing

Buddyprojecten komen steeds meer op de voorgrond als een instrument om de integratie van nieuwkomers te versnellen. In een buddyproject brengt een professional een nieuwkomer en een vrijwilliger samen. Deze vrijwilliger – of buddy – biedt taaloefenkansen en kan de nieuwkomer wegwijs maken in de stad of gemeente. Het vernieuwde inburgeringsdecreet speelt in op deze tendens en hoopt via een buddy het sociaal netwerk van de nieuwkomer te versterken.

Deze sessie zoomt in op het sociale netwerk aspect en bestaat uit drie onderdelen.

  • Ten eerste bekijken we op basis van onderzoek van de Universiteit Antwerpen hoe coördinators en buddy’s hun rol kunnen invullen.
  • Daarna presenteren FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) en VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) een impactmeting die het effect van een buddy op het sociaal netwerk van de nieuwkomer onderzoekt.
  • Tenslotte vertelt een nieuwkomer over haar ervaringen met een buddyproject van Samen Inburgeren Turnhout.

Gaëlle Mortier

Gaëlle Mortier is doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Ze doet onderzoek naar de sociale netwerkfunctie van buddyprojecten.

Fatima Altunbas

Fatima Altunbas is projectmedewerker bij het buddyproject CoNnect in Brussel en stafmedewerker bij de Federatie van Mondiale & Democratische Organisaties (FMDO).

Samen Inburgeren Turnhout

Een nieuwkomer getuigt over haar ervaringen met een buddyproject van Samen Inburgeren Turnhout.

©Coverfoto: Freepik

De verbindende kracht van sport: lege belofte of echte gamechanger?

Lezing

Ontdek samen met ons de mogelijkheden van sport bij het bevorderen van positieve sociale verandering. We introduceren een praktische aanpak gebaseerd op de theorie van Dr. Daniel Köhler over herpluralisatie. Het uiteindelijke doel? Een veranderingstheorie ontwikkelen voor een op voetbal gebaseerd programma voor sociale verbinding.

Deze lezing is in het Engels. Zet de theorie graag ook eens om in de praktijk? Schrijf je dan zeker in voor de workshop ‘De verbindende kracht van voetbal’ om 13 uur.

Younis Kamil

Younis Kamil is doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en het Hannah Arendt Instituut. Hij doet onderzoek naar sport en verbinding.

Daniel Köhler

Daniel Köhler is de oprichter van het Duitse Instituut voor Radicalisering en De-Radicalisering Studies (GIRDS) en een vooraanstaand expert op het gebied van radicalisering en herpluralisering.

Superdivers Vlaanderen: geografie van een nieuwe realiteit

Vlaanderen is superdivers, en dat zie je niet langer enkel in de grote steden. De superdiversiteit suburbaniseert en waaiert in de 21ste eeuw uit naar kleinere steden en ruimere stadsregio’s. Maar waar samenleven in diversiteit een dagelijkse realiteit is voor de ene, blijft het toch voor de andere op afstand. De diversiteit is in Vlaanderen ongelijkmatig gespreid. Maar hoe ziet de ruimtelijke spreiding van superdiversiteit in Vlaanderen er concreet uit? Inzicht hierin is cruciaal voor het beleid en voor de sociale praktijk. 

Het boek Superdivers Vlaanderen. Geografie van een nieuwe realiteit toont heel concreet de geografische spreiding van diversiteit in Vlaanderen en wil beleidsmakers en praktijkmensen inspireren om verbindend in te spelen op deze realiteit. Dirk Geldof introduceert zijn nieuwe boek, om aansluitend verder te praten met andere gasten over de impact op de (lokale) samenleving en de beleidsimplicaties die deze nieuwe realiteit met zich meebrengt.

Dirk Geldof

Dirk Geldof is socioloog en onderzoeker, met een focus op stad en superdiversiteit. Hij is deeltijds hoogleraar aan de Faculteit Ontwerp-wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, lector Gezins-wetenschappen (Odisee) en senior onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee).

Sophia Honggokoesoemo

Sophia Honggokoesoemo is beleidsmedewerker bij LEVL (het voormalige Minderhedenforum), een netwerkorganisatie die ijvert voor een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie. Als beleidsmedewerker was ze de voorbije jaren actief rond thema's als werk, wonen, integratie en participatie van mensen met een migratieachtergrond.

Godfried Engbersen

Prof. dr. Godfried Engbersen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij is lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in Nederland en schreef mee aan het rapport 'Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving'.

Landry Mawungu

Landry Mawungu is Coördinator Wetenschapsvalorisatie bij het Hannah Arendt Instituut en zal het gesprek modereren.

©Coverfoto: Freepik

Naar een sociaal klimaatbeleid

De wetenschap laat het ons zien: het is van groot belang de ecologische transitie te versnellen en versterken. Hoe kan je dit bewerkstelligen en ook de kwetsbare groepen in de samenleving, die vaak het meest getroffen worden door de klimaatproblematiek, positief en actief meekrijgen in dit verhaal? Het rapport ‘Naar een rechtvaardige transitie voor België’, toont de noodzaak van deze transitie en geeft adviezen over hoe te werk te gaan. Bea Cantillon introduceert het rapport, om aansluitend tijdens een panelgesprek hierover verder te praten: hoe maak je nu de vertaalslag van advies naar lokaal beleid? Welke concrete voorbeelden zijn er al te vinden? Welke rol speelt Europa in dit verhaal?

Bea Cantillon

Bea Cantillon is sociologe en emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen. Ze is voorzitter van 11.11.11 en het Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen (UCSIA). In opdracht van Minister Katthabi zat ze het Hoge Comité voor een Rechtvaardige Transitie voor. Zij is ook lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Vanya Verschoore

Vanya Verschoore is transitie-expert en coördinator van reset.vlaanderen.

Arnout Ruelens

Arnout Ruelens coördineert sinds 2015 het klimaatprogramma van de stad Mechelen. Hij heeft bijna vijftien jaar ervaring in milieu-educatie, het opzetten van concrete klimaatprojecten en het voeren van innovatief klimaatbeleid.

Moderatie door Tine Hens

Tine Hens is historica en werkt als zelfstandig journaliste voor o.a. MO*, Apache en Knack. Ze schrijft over de klimaat- en biodiversiteitscrisis en de sociaalecologische omslag die we dringend moeten maken. Ze is auteur van 'Het klein verzet' (2015), 'Het is allemaal de schuld van de Chinezen!' (2021) en 'De wereld die we delen' (2022) waarin ze het verhaal vertelt van de mens als deel van al het leven op deze planeet.

©Foto Vanya Verschoore: Thijs Calu
©Foto Tine Hens: Carmen De Vos

Ieders stem telt: hoe mensen van diverse achtergronden betrekken bij lokale verkiezingen?

Dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 minder mensen gaan stemmen, is duidelijk. In Nederland, waar de opkomstplicht al langer is afgeschaft, wordt elke verkiezingsperiode gezocht naar manieren om mensen naar de stembus te krijgen. In 2022 daalde de opkomst daar tot 50.99%.

Wie haakt er als eerste af? Mensen die het moeilijk hebben, die met uitsluiting te maken krijgen en drempels ervaren in het dagelijkse leven. Het risico bestaat dat deze groepen niet meer gerepresenteerd worden door het beleid. 

In deze workshop bieden we concrete handvaten en inspirerende praktijken voor lokale besturen en sociale professionals om mensen met diverse achtergronden te betrekken bij de lokale verkiezingen en te motiveren om te gaan stemmen.

Jo Robberechts

Jo Robberechts was 15 jaar actief in het jeugdwerk (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en Groep INTRO) en maakt nu deel uit van de vormingsdienst van beweging.net. Ze werkt mee aan de campagne 'Ieders Stem Telt'.

Sofie Sas

Sofie Sas is stafmedewerker beleidscommunicatie bij SAAMO Antwerpen. Ze ondersteunt opbouwwerkers in hun streven naar blijvende maatschappelijke verandering. Ze werkt mee aan de campagne 'Ieders Stem Telt'.

©Coverfoto: Freepik

Democratische innovatie in de praktijk

interactieve Lezing

In deze sessie ontdek je wat werkt en niet werkt in participatieve beleids-processen. Wat zijn de randvoorwaarden voor succesvolle burgerpanels? Hoe bouw je een participatief proces met burgers op? We duiken in de wetenschap en belichten enkele succesvolle praktijken inzake burgerparticipatie. Nadien is er tijd en ruimte voor vragen.

Nino Junius

Nino Junius is een senior onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Hij focust zich op politieke elites en deliberatieve democratie.

VOLZET – PRO-Arsenaal in Mechelen

Plaatsbezoek

De wijk Arsenaal is een wijk met weinig groen, gelegen aan het begin van de Leuvensesteenweg en ingesloten tussen de spoorweg Mechelen-Brussel en de centrale werkplaats van de NMBS. De kleine ‘arbeiderswoningen’ stralen een lage woonkwaliteit uit. De zeer schaarse openbare ontmoetingsplekken wegen op de sociale samenhang tussen bewoners. Er is een groot onveiligheidsgevoel en kleine, veelvoorkomende overlastfeiten tasten de leefbaarheid verder aan. Vanuit het collectieve impactmodel ontwikkelt de stad Mechelen het project PRO-Arsenaal, meer concreet wordt gewerkt rond betere woonkwaliteit, meer sociale cohesie en sterker toezicht. Ontmoet het kernteam in de wijk en kom te weten wat dit concreet betekent.

Jonas Van Rossem, projectmanager Preventie en Veiligheid, heeft toelichting in aanwezigheid van het kernteam van PRO-Arsenaal

Dit is een sessie op verplaatsing. De organisatie zorgt voor het vervoer (met de fiets of met de bus). Houd er rekening mee dat we 15 minuten voor de start verzamelen om samen te vertrekken.

Jonas Van Rossem

Jonas Van Rossem is projectmanager Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Als projectmanager volgt hij de dienst overschrijdende projecten van de afdeling op preventie en veiligheid en garandeert daarbij de verbinding tussen het operationele en strategische niveau. PRO-Arsenaal is een van deze grotere projecten waarbij er een doorgedreven samenwerking is tussen verschillende stedelijke afdelingen en diensten. Hij is alumnus van de KU Leuven en is van opleiding criminoloog en seksuoloog.

De verbindende kracht van sport: lege belofte of echte gamechanger?

Workshop

Tijdens deze actieve workshop ga je zelf het voetbalveld op. Door middel van enkele interactieve oefeningen ontdek je de mogelijkheden van sport bij het bevorderen van positieve sociale verandering.

Benieuwd naar de theorie achter de praktijk? Schrijf je dan zeker in voor de sessie ‘De verbindende kracht van sport’ om 10.45 uur.

Deze workshop wordt in het Engels gegeven en vindt plaats op locatie. De locatie zal te voet bereikbaar zijn, indien we moeten uitwijken zorgt de organisatie voor het vervoer (fiets of bus). Houd er rekening mee dat we ongeveer 15 minuten voor de start verzamelen om samen te vertrekken.

Younis Kamil

Younis Kamil is doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en het Hannah Arendt Instituut. Hij doet onderzoek naar sport en verbinding.

Daniel Köhler

Daniel Köhler is de oprichter van het Duitse Instituut voor Radicalisering en De-Radicalisering Studies (GIRDS) en een vooraanstaand expert op het gebied van radicalisering en herpluralisering.

Burgerschap op de schop: soevereine burgers

Panelgesprek

Soevereine burgers verklaren zich autonoom en schorten als het ware hun burgerschap op. Het is een groeiend fenomeen dat mede werd aangevuurd door de coronapandemie. Men ziet de overheid als illegitiem en wil zich maatschappelijk en administratief uitschrijven. Problemen zoals belastingontwijking, complotdenken en anti-overheidsretoriek kunnen dan de bovenhand nemen. Hoe kijken we naar dit internationaal fenomeen en welke mogelijkheden zijn er tot (her)verbinding.

Willemijn Kadijk

Willemijn Kadijk is onderzoeker politiek extremisme bij het onderzoekbureau Nuance door Training & Advies (NTA). Ze houdt zich bezig met radicale en extremistische bewegingen (extreemrechts, extreemlinks, dier en milieu, complotdenken etc.) en hoe deze zich verhouden tot de rechtsstaat. Sinds de recente groei van het fenomeen ‘soevereinen’ heeft ze meegewerkt aan een publicatie voor professionals en geeft ze les aan bijvoorbeeld gemeentes of hulpverlenings-organisaties.

Maarten De Waele

Maarten De Waele ondersteunt, als medewerker bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), steden en gemeenten bij hun lokaal beleid ter preventie van gewelddadig extremisme en polarisatie. Binnen die hoedanigheid heeft hij een goed zicht op de lokale tendensen en uitdagingen, waaronder de aanpak van soevereine burgers. Een fenomeen dat ook in Vlaanderen steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt en waar lokale besturen vaak niet goed kunnen inschatten welke aanpak hiervoor kan uitgewerkt worden.

Hind Fraihi

Hind Fraihi is journaliste bij Apache en columniste bij De Tijd. Ze verwierf bekendheid door haar boek Undercover in Klein-Marokko, waarin ze in 2005 al de opkomst van de jihad in Molenbeek vastlegde. Dit gaf het startschot voor verder onderzoeksjournalistiek werk. In 2020-2021 bekleedde zij de leerstoel Willy Calewaert aan de VUB. Daaruit vloeide het essay Antipode, opponenten in volle radicalisering. Ze is tevens auteur van Achter het schild van extreemrechts, waarin ze samen met journalist Bas Bogaerts twee jaar onderdook in meer dan vijftig gesloten en geheime facebookgroepen.

Moderatie door Annick Ruyts

Annick Ruyts werkte 33 jaar voor Eén en Canvas als reporter, redacteur, eindredacteur en presentator. Ze was eindredactrice van 'Alleen Elvis blijft bestaan' met Thomas Vanderveken. Ze modereert, presenteert en geeft lezingen over slapeloosheid, haar reisreportages, Te gek en haar laatste boek, Bedank voor Bewezen Diensten.

Papieren Grenzen

Kortfilm met nagesprek

Een groep jonge nieuwkomers beslist om samen een film te maken. Ze ondernemen een symbolische reis naar de zee. Een tocht die tot verhalen leidt over hun vlucht, hun aankomst in een nieuw land en hun slopende asielprocedure. Papieren Grenzen neemt je mee in de leefwereld van deze tieners en toont hoe ze, continu heen en weer geslingerd tussen geluk, hoop en wanhoop, worstelen met de onzekerheid over hun toekomst. Een groot interview doemt steeds weer op, net als alle zware verhalen die dan op tafel gelegd moeten worden.

Na de film gaan we in gesprek met de makers van de film. Onderzoeker Marijke Van Buggenhout vertelt meer over de inzichten van haar onderzoek.

Over de makers

De film Papieren Grenzen werd gemaakt door de jonge nieuwkomers Shabir, Khoshal, Ahmad, Ziaur, Faizanullah, Adham, Mohammed, Abdinasir en Ali in het kader van Taalkot bij Ligo-Brusselleer, in samenwerking met filmmaker Marjolijn Prins en onderzoeker Marijke van Buggenhout.

Marjolijn Prins

Marjolijn Prins is een Brusselse documentairemaker met een achtergrond in beeldende kunst. Haar werk richt zich op de belevingswereld van jongeren en benadert serieuze thema's zoals sociale- en genderongelijkheid op een luchtige en niet-oordelende manier. Marjolijn werkt momenteel aan haar eerste langspeelfilm, de hybride documentaire 'Fantastique'.

Marijke Van Buggenhout

Marijke Van Buggenhout is doctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICe) en Crime and Society Research group (CRiS) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Zana Hanafi

Zana Hanafi is een toegewijd mensenrechtenactiviste. Sinds 2019 is zij actief betrokken bij het vertellen van verhalen over migratie, voornamelijk gericht op onderwijsinstellingen zoals middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Ze speelde ook een belangrijke rol als enige vrouwelijke vertegenwoordiger van de campagne 'Ook Onze Mensen', waarbij posters van extreemrechtse partijen werden hergebruikt met de slogan "Ook Onze Mensen" in plaats van "Alleen Onze Mensen".

Moderatie door Tine Danckaers

Tine Danckaers is journaliste en experte asiel en migratie in het midden oosten. Ze is senior schrijver voor MO*, en heeft tijdens haar carrière doorheen heel het midden-oosten en de Arabische wereld gereisd met als doel de gemarginaliseerde stemmen van vluchtelingen, armen en jongeren op te heffen zowel uit het midden oosten als in Europa.

Sterk burgerschap

Lezing

In deze sessie ontdek je welke burgerschapskwaliteiten je kan ontwikkelen om in deze gepolariseerde wereld de democratische rechtstaat te versterken. Wat betekent burgerschap juist? Hoe kunnen we ons eigen burgerschap vormgeven? En hoe kan het beleid van scholen, lokale besturen en middenveldorganisaties daarop inspelen?

Eric Lancksweerdt

Prof. dr. Eric Lancksweerdt is hoofddocent aan de rechtsfaculteit van de UHasselt. Hij was meer dan 25 jaar actief als magistraat in de Raad van State, waar hij achtereenvolgens auditeur, eerste auditeur en eerste auditeur-afdelingshoofd was. In 2009 promoveerde hij op een proefschrift over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau. In 2022 publiceerde hij het boek Sterk burgerschap: burgerschapskwaliteiten als voedingsbodem voor een bloeiende democratie.

Ellen Claes

Ellen Claes is lid van het Centrum Voor Politicologie en hoofddocent binnen de educatieve master maatschappijwetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de KULeuven. Ze doceert onder andere het vak burgerschapsvorming en staat in voor de stage, wat een intensief contact impliceert met middelbare scholen en scholieren in Vlaanderen. Deze sterke betrokkenheid op de Vlaamse context wordt gekoppeld aan een intensieve internationale samenwerking en oriëntatie op onderzoek gefocust op jongeren, scholen, leraren en politiek.

©Coverfoto: Freepik
© Foto Elles Claes: Jonathan Ramael

VOLZET – Communicatie als bindkracht

Interactieve workshop

Het vertrouwen in de overheid en zelfs in de democratie staat onder druk. Hoe kan communicatie bindkracht ontwikkelen tussen burgers en overheden? Tijdens deze workshop lichten we zes invalshoeken toe om met aangepaste communicatie de democratie en de overheden te vernieuwen en te versterken. We hebben het onder meer over de aanpak van transparantie, inclusieve communicatie en meer en betere betrokkenheid van burgers in het beleidsproces. De spreker en de deelnemers wisselen hierbij ervaringen en ideeën uit.

Eric Goubin

Eric Goubin is wetenschappelijk medewerker bij Kortom en onderzoeker en docent aan de Thomas More hogeschool.

©Coverfoto: mamewmy (Freepik)

Hoe open is jouw blik?

Interactieve workshop

Wil je inclusief communiceren, zonder stereotypen en vooroordelen? Wil je iedereen in je doelgroep kunnen bereiken? Wil je je inwoners dichter bij elkaar brengen? Wij zetten je alvast een eind op weg met enkele interactieve oefeningen.

Binita Pinoy

Binita Pinoy werkt als Projectmanager Samenleven bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Haar expertise ligt bij beeldvorming en inclusieve communicatie.

I.s.m. Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.

Diversiteit en integratie: van grootstad tot dorp

Panelgesprek

Het verhaal van superdiverse steden als Antwerpen en Gent is gekend, maar recenter zien we ook dat middelgrote en kleine Vlaamse steden aan een snel tempo superdivers worden. Denk maar aan steden in de Denderstreek of aan Leuven en Oostende.

Grote steden hebben heel wat mogelijkheden om nieuwkomers te laten integreren en bij te dragen aan gelijke kansen voor hun superdiverse bevolking. Hoe pakken kleinere steden en gemeenten de integratie van hun nieuwkomers aan? Welk beleid en welke praktijken zetten ze daarvoor in en met welke impact? Wat zijn de uitdagingen? En hoe kunnen Vlaanderen, België en Europa daarbij helpen?

Prof. Ilke Adam (VUB) en onderzoekster Soline Ballet (UGent) beantwoorden deze vragen met een aantal feiten uit recent onderzoek. Daarna gaan ze in gesprek met beleidsmakers en middenveld.

Ilke Adam

Ilke Adam is universitair hoofddocent Politieke Wetenschappen aan de VUB. Ze is co-directeur van het Onderzoekscentrum voor Migratie, Diversiteit en Recht aan de Brussels School of Governance (BSoG). Ze coördineert ook het Brussels Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Migratie en Minderheden (BIRMM) aan de VUB, dat meer dan 100 onderzoekers uit 12 disciplines verenigt.

Soline Ballet

Soline Ballet is doctoraatsonderzoeker bij de Migration Law Research Group aan de Ugent. Zij is ook lid van het interfacultaire Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR).

Maret Dakaeva

Maret Dakaeva is algemeen coördinator bij Uit De Marge. Maret kwam in 2006 als vluchteling naar België en startte in 2017 bij het Minderhedenforum als administratieve medewerker. Tussen 2017 en 2023 werkte ze voor verschillende projecten en deed ze beleidswerk rond tewerkstelling, waar ze zich inzette voor inclusieve werkvloeren. Sinds 2023 werkt ze bij Uit De Marge.

Hans Bonte

Hans Bonte is burgemeester van Vilvoorde. Hij startte zijn loopbaan als jeugdwerker in Sint-Jans Molenbeek. In 1995 maakte hij zijn intrede in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2001 werd hij schepen van sociale zaken en integratie in Vilvoorde en in 2007 ook OCMW-voorzitter. Sinds 2013 is Hans burgemeester.

Agnessa Solovieva

Agnessa Solovieva werkt sinds 2018 als stafmedewerker in de sector welzijn voor de stad Ninove. Ze is verantwoordelijk voor het uitwerken van een beleid rond transversale thema’s zoals integratie en gelijke kansen. Daarnaast neemt ze de rol op van coördinator van projecten zoals onthaalbeleid van personen van vreemde herkomst, taalbeleid in bestuurszaken, brugfiguren in het onderwijs en de bevordering van de sociale cohesie.

Bart Somers

Bart Somers is burgemeester van Mechelen sinds 2001. Hij is een sterk pleitbezorger van samenleven in diversiteit en meer autonomie voor lokale besturen.

I.s.m. BIRMM

Het Brussels Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Migratie en Minderheden (BIRMM) verenigt meer dan 100 VUB-onderzoekers uit verschillende disciplines die werken rond migratie en diversiteit.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.