Onze focus

Het Hannah Arendt Instituut werkt vanuit drie pijlers: burgerschap, stedelijkheid en diversiteit. We richten ons daarbij op zes maatschappelijke thema's. Dat laat ons toe om verdiepend te werken, gericht onderzoek uit te voeren en waardevolle partnernetwerken op te bouwen.

Stedelijkheid

Vlaanderen is sterk geürbaniseerd gebied, waarbij steden en gemeenten enerzijds stevig verschillen maar anderzijds wel vaak dezelfde uitdagingen kennen. Zowel in grootsteden als Brussel als in kleine gemeentes komen die specifieke dynamieken terug.

Die grote verstedelijkte regio Vlaanderen-Brussel vormt ook de uitgelezen plek voor debat, innovatie en economische ontwikkeling. Niet zelden vinden burgerinitiatieven hun oorsprong in een stedelijke democratie die met een specifieke uitdaging geconfronteerd wordt. Als instituut willen we die uitdagingen mee aangaan en de stad of gemeente als proeftuin gebruiken om wetenschappelijke methodes en praktijken aan een kritische test te onderwerpen. 

Burgerschap

Enkel betrokken burgers kunnen een maatschappij bouwen op maat van hun noden en verwachtingen. Maar hoe betrek je zo veel mogelijk mensen bij het beleid? Wij willen mee onderzoeken hoe mensen de stap zetten van onverschilligheid naar betrokkenheid.

We zoeken naar manieren om individueel engagement zo breed mogelijk te maken. Maar we willen ook weten hoe individuen, organisaties en openbare besturen zich het best organiseren, zodat ze de kansen die ze creëren door samen te werken, ten volle kunnen benutten.    

Diversiteit

Onze maatschappij bestaat uit mensen met verschillende identiteiten, culturen en religies. Hoe bouw je samen een ruimte waar iedereen zich kan ontwikkelen en kan bijdragen aan de samenleving?

Het Hannah Arendt Instituut gaat op zoek naar manieren om de verschillende groepen in de samenleving met elkaar te verbinden. In onze complexe samenleving met vele talen en groepen kan er immers een vorm van wij-zij denken ontstaan. Die verschillende groepen delen alvast vaak dezelfde problemen. Samenwerken om die uitdagingen aan te pakken, is wat wij willen doen. 

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Het Hannah Arendt Instituut leren kennen?

Lees meer over onze aanpak, onze partners, ons team.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.