Vorming

Vorming is waarschijnlijk de meest directe vorm van kennisoverdracht. Daarom bieden wij verschillende opleidingen en lezingen aan en koppelen daarbij steeds de theorie aan de praktijk. Wij proberen vooral de juiste mensen samen te brengen die met en van elkaar kunnen leren. En nooit zonder een open dialoog aan het eind.

Een gevarieerd aanbod

opleidingen

We bieden opleidingen over uiteenlopende thema's. Het kan zowel om meerdaagse vormingen gaan als om een eenmalige training van enkele uren.

Lezingen

We brengen onze inhoud en die van partnerorganisaties via toegankelijke lezingen bij een breed publiek. Vaak zijn ze zowel online als offline te volgen.

Debat

We willen mee het maatschappelijk debat zuurstof geven. Op regelmatige basis stellen we een tafel ter beschikking waarrond de meningen sterk mogen verschillen.

Leven is leren.

Onze lezingen brengen leven in de keet. Via onze nieuwsbrief hoor je er alles over.

Vormingsaanbod

Polarisatie en verbinding

In de lezing of workshop wordt duidelijk dat tegengestelde standpunten bij een open democratie horen. Polarisatie is dan ook niet abnormaal. Maar soms escaleren spanningen in scholen, in wijken of zelfs binnen organisaties in zeer problematische mate. Hoe pak je dat aan?

een duivelse transitie & banaliteit van het kwaad

Hoe gewone mensen in staat zijn om buitengewoon kwaad te plegen. En welke rol spelen onverschilligheid en gebrek aan kritisch denken? In deze lezing gaan we in op de onderliggende dynamieken die geweld mogelijk maken. 

Lezingenreeks over Hannah Arendt

We laten binnen- en buitenlandse experten aan het woord over het gedachtegoed van Hannah Arendt. We zullen daarbij focussen op haar relevantie vandaag. De lezingenreeks zal deze keer doorgaan in Antwerpen en start in februari 2021.

Beladen erfgoed: tussen sloophamer en aambeeld

Erfgoed is geen dode materie. Beelden en gebouwen dragen betekenis in zich en brengen geschiedenis tot leven. In deze lezing bekijken we hoe multiperspectiviteit op meerdere niveaus kan bijdragen aan het doel van hedendaagse sociale verandering.

Vormingstraject dekolonisatie

Hoe gaan we best om met ons koloniaal verleden? We laten verschillende perspectieven aan het woord en proberen oplossingen te vinden om in uiteenlopende contexten met die (soms problematische) geschiedenis om te springen. Dit vormingstraject start in 2021. 

Vraag en antwoord in het predikheren

We kijken eerst samen naar een video van Universiteit van Vlaanderen. Daarin geeft een wetenschapper een korte toelichting over een bepaald wetenschappelijk vraagstuk. Nadien beantwoordt een wetenschapper-docent alle kritische vragen van het publiek. Deze bijeenkomsten duren telkens één uur en vinden plaats in het Predikheren (Mechelen) op 6/1, 9/2, 6/3 en 8/5.

Education is the point at which we decide whether we love the world enough to assume responsibility for it and by the same token save it from that ruin which, except for renewal, except for the coming of the new and young, would be inevitable.

Hannah Arendt

Between past and future