Vorming

Vorming is waarschijnlijk de meest directe vorm van kennisoverdracht. Daarom bieden wij verschillende opleidingen en lezingen aan en koppelen daarbij steeds de theorie aan de praktijk. Wij proberen vooral de juiste mensen samen te brengen die met en van elkaar kunnen leren. En nooit zonder een open dialoog aan het eind.

Vormingsaanbod

Digitale vorming: verschil in visie

Er is geen tekort aan meningen over etnische diversiteit in de maatschappij. Maar die veelheid aan visies maakt het gesprek erover soms lastig. Begrijpen wat die visies juist inhouden is een eerste stap. In de digitale vorming ‘Verschil in Visie’ krijg je inzicht in verschillende perspectieven op diversiteit. Basiskennis dus voor al wie in zijn of haar (professionele) omgeving met diversiteit aan de slag wil gaan.

Frames en counterframes over migratie

Voor overheden en organistaties is het vaak zoeken hoe te communiceren rond migratie en vluchtelingen. Baldwin Van Gorp (KU Leuven) onderzocht hoe we anders kunnen communiceren over het thema. Welke frames en counterframes bestaan er? En welke strategieën kunnen we inzetten om de zwijgende meerderheid meer bij het debat te betrekken?

Omvolking: feiten en complotten

Een tijd geleden vond de term ‘omvolking’ ingang in het migratiedebat. Daarmee wordt dan bedoeld dat de ‘Europese’ (vaak witte) bevolking langzaam maar zeker wordt vervangen door (anderskleurige) ‘niet-Europeanen’. In dit webinar zoomen we in op het begrip, de complottheorie en de feiten.

Omgaan met polarisatie en controverse in de klas

Wanneer polarisatie in de samenleving toeneemt, dan ook in de klas. Thema’s als migratie, gendergelijkheid of zelfs simpele geschiedkundige feiten verhitten de gemoederen. Dat stelt leerkrachten steeds vaker voor een uitdaging. Hoe kan je lesgeven over gevoelige onderwerpen zonder tot conflicten te komen? Hoe reageer je op haatdragende taal? En wat als het toch uit de hand loopt? We bekijken de mogelijkheden vanuit de wetenschap en de praktijk.

Lezingenreeks over Hannah Arendt

In de reeks Hannah Arendt Ingekleurd laten we binnen- en buitenlandse experten aan het woord over het gedachtegoed van Hannah Arendt. We focussen daarbij op haar relevantie voor vandaag.

Facts to Act 2021

Hoe maak je wetenschap impactvol? Hoe zorg je dat wetenschappers, politici, professionals en burgers samen tot actie komen?Je brengt hen samen in lezingen, debatten en workshops. Je zet feiten centraal en daden als doel. Je laat de gasten spreken én luisteren, tot ze met oplossingen komen waarmee doeners aan de slag kunnen in onze steden en gemeenten. Dat is wat we deden op Facts to Act.

Beladen erfgoed in vloeibare tijden

Erfgoed is geen dode materie. Beelden en gebouwen dragen betekenis in zich en brengen geschiedenis tot leven. In deze lezing bekijken we hoe multiperspectiviteit op meerdere niveaus kan bijdragen aan het doel van hedendaagse sociale verandering.

Reis naar Sarajevo en de balkan

Tussen 1992 en 1995 woedde een hevige oorlog in Bosnië en Herzegovina. Tijdens deze reis ga je op zoek naar de sporen ervan. Een veelzijdig programma met bezoeken, lezingen, gesprekken en getuigenissen geeft de deelnemers inzicht in de historische feiten, in de Bosnische herinneringscultuur, in het fenomeen polarisatie én in de veerkracht van een samenleving.

Arm in de stad

In deze lezing schetsen we hoe stedelijke armoede er uit ziet en waar ze vandaan komt. Vanuit het onderzoek bieden we handvaten die het stedelijk niveau kunnen helpen een rol te spelen in het bestrijden van armoede. Welke randvoorwaarden zien we om de stad te laten fungeren als een platform voor sociale mobiliteit?

Online polarisatie: modereren, reageren, rapporteren.

Als moderator van een pagina of online groep, maar ook gewoon als gebruiker, word je geconfronteerd met toxisch online gedrag. Mensen doen grensoverschrijdende uitspraken of verzanden in oeverloze discussies die de sfeer op het platform verzieken en de algemene polarisatie vergroten. In deze vorming proberen we je enkele concrete handvatten aan te reiken om hier beter voorbereid en constructief mee om te gaan. 

Solidariteit in diversiteit

In deze vorming leer je hoe solidariteit kan ontwikkelen over culturele grenzen heen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor plaatsen die we delen. We bespreken tal van goede praktijken en reiken praktische handvaten aan voor het versterken van solidariteit en burgerschap.

perspectieven op diversiteit

Wie het gesprek over diversiteit wil voeren, moet eerst en vooral inzicht krijgen in de verschillende kaders die op dit moment gangbaar zijn in het publieke debat.  Tijdens dit webinar leer je deze paradigma’s kennen en begrijp je hoe het komt dat mensen rond diversiteit zo vaak langs elkaar heen praten. Basiskennis dus voor al wie in zijn of haar omgeving met diversiteit aan de slag wil gaan.

De Armeense genocide en feitelijkheid

Enige tijd geleden werden er in Mechelen en andere Europese steden pamfletten verspreid waarin de Armeense genocide werd ontkend. Wat zijn de historische feiten over de Armeense genocide? En waarom duikt de desinformatie steeds weer op? In dit online event gaf Ugur Ümit Üngör eerst duiding in een lezing, daarna was er mogelijkheid voor vragen. Herbekijk hier.

Een tool voor diversiteit

Om de diversiteitskwestie in organisaties bespreekbaar te maken ontwikkelden we een ‘diversiteitsmatrix’. Het is een handig hulpmiddel om het gesprek over diversiteit in organisaties vlot te trekken. In deze vorming leer je de tool kennen en krijg je inzicht in de negen verschillende visies op etnisch-culturele diversiteit.

EDUbox Wij-zij denken

Over maatschappelijke onderwerpen bestaan er uiteenlopende – en vaak straffe – meningen. Soms lijken er maar twee kampen te bestaan: je bent voor of je bent tegen. Daarom lanceerden we samen met de VRT en een aantal partnerorganisaties de EDUbox waarmee jongeren kunnen oefenen met meningsverschillen.

Polarisatie en verbinding

In de lezing of workshop wordt duidelijk dat tegengestelde standpunten bij een open democratie horen. Polarisatie is dan ook niet abnormaal. Maar soms escaleren spanningen in scholen, in wijken of zelfs binnen organisaties in zeer problematische mate. Hoe pak je dat aan?

Hannah Arendt: leven en werk

Hannah Arendt’s gedachtegoed isnspireert en beroert. In een lezing gaan we dieper in op haar leven en analyseren we enkele kernbegrippen uit haar werk. We stemmen de behandelde thema’s en het niveau van de lezing graag af op de interesses en de voorkennis van het publiek.

een duivelse transitie

Hoe gewone mensen in staat zijn om buitengewoon kwaad te plegen. En welke rol spelen onverschilligheid en gebrek aan kritisch denken? In deze lezing gaan we in op de onderliggende dynamieken die geweld mogelijk maken. 

Leven is leren.

Onze lezingen brengen leven in de keet. Via onze nieuwsbrief hoor je er alles over.

Een gevarieerd aanbod

opleidingen

We bieden opleidingen over uiteenlopende thema's. Het kan zowel om meerdaagse vormingen gaan als om een eenmalige training van enkele uren.

Lezingen

We brengen onze inhoud en die van partnerorganisaties via toegankelijke lezingen bij een breed publiek. Vaak zijn ze zowel online als offline te volgen.

Debat

We willen mee het maatschappelijk debat zuurstof geven. Op regelmatige basis stellen we een tafel ter beschikking waarrond de meningen sterk mogen verschillen.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.