Vorming

Vorming is waarschijnlijk de meest directe vorm van kennisoverdracht. Daarom bieden wij verschillende opleidingen en lezingen aan en koppelen daarbij steeds de theorie aan de praktijk. Wij proberen vooral de juiste mensen samen te brengen die met en van elkaar kunnen leren. En nooit zonder een open dialoog aan het eind.

Vormingsaanbod

Lezingenreeks over Hannah Arendt

We laten binnen- en buitenlandse experten aan het woord over het gedachtegoed van Hannah Arendt. We zullen daarbij focussen op haar relevantie vandaag. De lezingenreeks zal deze keer online doorgaan en start in februari 2021.

Beladen erfgoed in vloeibare tijden

Erfgoed is geen dode materie. Beelden en gebouwen dragen betekenis in zich en brengen geschiedenis tot leven. In deze lezing bekijken we hoe multiperspectiviteit op meerdere niveaus kan bijdragen aan het doel van hedendaagse sociale verandering.

Reis naar Sarajevo en de balkan

Tussen 1992 en 1995 woedde een hevige oorlog in Bosnië en Herzegovina. Tijdens deze reis ga je op zoek naar de sporen ervan. Een veelzijdig programma met bezoeken, lezingen, gesprekken en getuigenissen geeft de deelnemers inzicht in de historische feiten, in de Bosnische herinneringscultuur, in het fenomeen polarisatie én in de veerkracht van een samenleving.

Arm in de stad

In deze lezing schetsen we hoe stedelijke armoede er uit ziet en waar ze vandaan komt. Vanuit het onderzoek bieden we handvaten die het stedelijk niveau kunnen helpen een rol te spelen in het bestrijden van armoede. Welke randvoorwaarden zien we om de stad te laten fungeren als een platform voor sociale mobiliteit?

Solidariteit in diversiteit

In deze vorming leer je hoe solidariteit kan ontwikkelen over culturele grenzen heen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor plaatsen die we delen. We bespreken tal van goede praktijken en reiken praktische handvaten aan voor het versterken van solidariteit en burgerschap.

Een tool voor diversiteit

Om de diversiteitskwestie in organisaties bespreekbaar te maken ontwikkelden we een ‘diversiteitsmatrix’. Het is een handig hulpmiddel om het gesprek over diversiteit in organisaties vlot te trekken. In deze vorming leer je de tool kennen en krijg je inzicht in de negen verschillende visies op etnisch-culturele diversiteit.

Vormingstraject dekolonisatie

Hoe gaan we best om met ons koloniaal verleden? We laten verschillende perspectieven aan het woord en proberen oplossingen te vinden om in uiteenlopende contexten met die (soms problematische) geschiedenis om te springen. Dit vormingstraject start in 2021. 

Polarisatie en verbinding

In de lezing of workshop wordt duidelijk dat tegengestelde standpunten bij een open democratie horen. Polarisatie is dan ook niet abnormaal. Maar soms escaleren spanningen in scholen, in wijken of zelfs binnen organisaties in zeer problematische mate. Hoe pak je dat aan?

Kritisch Kijken naar Kennis Maken

We kijken eerst samen naar een video van Universiteit van Vlaanderen. Daarin geeft een wetenschapper een korte toelichting over een bepaald wetenschappelijk vraagstuk. Nadien beantwoordt een wetenschapper-docent alle kritische vragen van het publiek. Deze bijeenkomsten duren telkens één uur en vinden online plaats op 9/1, 6/2, 6/3 en 8/5.

een duivelse transitie

Hoe gewone mensen in staat zijn om buitengewoon kwaad te plegen. En welke rol spelen onverschilligheid en gebrek aan kritisch denken? In deze lezing gaan we in op de onderliggende dynamieken die geweld mogelijk maken. 

Leven is leren.

Onze lezingen brengen leven in de keet. Via onze nieuwsbrief hoor je er alles over.

Een gevarieerd aanbod

opleidingen

We bieden opleidingen over uiteenlopende thema's. Het kan zowel om meerdaagse vormingen gaan als om een eenmalige training van enkele uren.

Lezingen

We brengen onze inhoud en die van partnerorganisaties via toegankelijke lezingen bij een breed publiek. Vaak zijn ze zowel online als offline te volgen.

Debat

We willen mee het maatschappelijk debat zuurstof geven. Op regelmatige basis stellen we een tafel ter beschikking waarrond de meningen sterk mogen verschillen.