Verdiep je.

Hier vind je tekst, beeld en geluid over onze thema's en dossiers: verdiepende interviews, wetenschappelijke publicaties, handige tips voor de praktijk of nieuwsberichten. Laat je inspireren, verdiep je en wees kritisch. Zelf iets te melden? Een andere mening? Laat gerust van je horen.

Video's

Bekijk onze interviews, webinars, lezingen, etc. 

Podcasts

Beluister een van onze podcasts via je favoriete app.

Events

Neem deel aan een van onze lezingen, debatten, etc.

Selecteer hier je categorie

Vacature

Ben jij een publiekswerker pur sang? Vind je wetenschappelijke inzichten via publieksactiviteiten tot bij de mensen brengen een fijne uitdaging? Word je enthousiast van het evenwichtig samenstellen van een sterke programmatie? Geef je graag mee vorm aan participatie- en vormingstrajecten? En ben je niet vies van administratie nu en dan? Dan worden we misschien collega’s!

Wat moet je als leerkracht of directie weten over polarisatie en identiteit en hoe kan je een klas kritisch leren omgaan met (des)informatie? No Cap reikt leerkrachten in 3 online leermodules handvaten aan bij de preventie van radicalisering.

Hannah Arendt over identiteit
Publicatie

In Hannah Arendt Ingekleurd 2 focussen we ons op een thema dat zowel actueel als Arendtiaans is: identiteit. We laten hedendaagse denkers Arendts werk en visie uitleggen, toepassen en bekritiseren. Dat biedt ons de mogelijkheid om het complexe begrip op een hernieuwde manier te bekijken en te gebruiken. Het boek bevat bijdrages van Geert Van Eekert, Martine Leibovici, Joke Hermsen, Justine Lacroix, Nathalie Heinich en Paul Scheffer.

Publicatie

Geen maatschappelijk onderwerp dat zo gevoelig ligt als migratie. Deze EDUbox geeft leerkrachten tools om over het onderwerp te praten in de klas, helemaal op maat van jongeren. Zo kunnen zij zich een eigen mening vormen die gebaseerd is op geverifieerde informatie.

Webinar

Hoe staat het met radicalisering en polarisering in onze steden & gemeenten? Waar worstelen lokale besturen mee? Welke nieuwe tendensen zien we in het veld? Ontdek het tijdens ons gratis webinar in het kader van PolarProf op 21/11 in samenwerking met de VVSG & Universiteit Gent

Event

Wetenschappers, beleidsmakers, professionals en burgers samenbrengen om oplossingen te zoeken die het samenleven bevorderen: dat is wat we doen op ons event Facts to Act. Een tweedaagse voor denkers en doeners, in het hart van Mechelen. Feiten staan er centraal en daden zijn het doel. Snel inschrijven is de boodschap.

Lokale besturen staan dicht bij de burgers. Zij zijn dus de eerste partners in de aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak. Daarbij vragen zij wel om concrete ondersteuning. Daarom zal het Hannah Arendt Instituut een driejarig leer- en uitwisselingsproject opzetten voor professionals van lokale besturen.

Er bestaan heel wat mythes en misverstanden over de koloniale geschiedenis van België en Congo. En wie het niet eens is over de feiten, kan over zo’n gevoelig onderwerp ook moeilijk een vruchtbaar gesprek voeren. Nochtans kan een feitelijke blik op het verleden ons veel leren over vandaag.

Webinar

Lokale besturen staan zowel offline als online in relatie met de burger. Sociale media maken het Samen met professor Catherine Van de Heyning buigen we ons over de vraag wat haatspraak is, hoe het onze (online) wereld kan beheersen en welke strategieën er zijn om er als lokaal bestuur tegen op te treden. 20/06.

Webinar

In dit webinar gaan we dieper in op de types van gebruikers van die sociale media, de mechanismen die affectieve polarisatie kunnen voeden en welke praktische communicatiestrategieën je daar tegenover kan plaatsen. Met nieuwe onderzoeksresultaten van KULeuven en het Vlaams VredesInstituut. 7/6 om 13u.

Event

Er wordt weer gevochten in Europa. Choreograaf Alain Platel gaat samen met fotografe videaste Mirjam Devriendt op zoek naar wat wij als mensen toch blijken hebben met al dat vechten en al dat geweld. Ze doen dat met de film ‘Why we fight?’. Op 9 mei, vertoning in Mechelen. Met een introductie van het Hannah Arendt Instituut en in aanwezigheid van de makers.

Event

‘Dit is Europa – de geschiedenis van een Unie’: in zijn meest recente boek doet Hendrik Vos een bijzonder leesbare poging de bouwwerf die Europa is, en met name de Europese Unie, te vatten. Het traject van de Europese eenmaking volgde geen vast patroon. Er was nooit een draaiboek of een breed gedragen plan en toch ontstond, stap voor stap, de Europese Unie. Op 8 mei gaan we er samen met de auteur dieper op in. Een eerste event van Construct Europe.

Event

Naar aanleiding van het boek Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie gaat auteur en Em. Prof. Mark Elchardus in gesprek met collega-socioloog Stijn Oosterlynck. Ze hebben het over het belang van een gemeenschap en de verschillende manieren om die op te bouwen. Ze kijken elk met eigen bril naar de rol van de natiestaat en die van steden. Een Table Talk gemodereerd door Inge Schelstraete.

Event

De afgelopen 20 jaar zijn onze steden tastbaar getransformeerd. Geslaagde stadsvernieuwing verhoogde duidelijk de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze steden. Maar wat met de komende 20 jaar? Op een studiedag kijken we naar hoe de stad was, wat ze vandaag is en op welke manier we ze kunnen aanpassen aan de noden van de toekomst.

Event

Wat maakt het denken van Hannah Arendt zo bijzonder en welke antwoorden biedt ze op actuele vragen? Op 3 mei 2022 nodigen we je uit voor een derde avond in deze editie van de lezingenreeks Hannah Arendt Ingekleurd waarbij prominente sprekers inzicht geven in de vele schakeringen in de ideeën van Hannah Arendt.

Event

Wat maakt het denken van Hannah Arendt zo bijzonder en welke antwoorden biedt ze op actuele vragen? Op 26 april 2022 nodigen we je uit voor een tweede avond in deze editie van de lezingenreeks Hannah Arendt Ingekleurd waarbij prominente sprekers inzicht geven in de vele schakeringen in de ideeën van Hannah Arendt.

Event

Wat maakt het denken van Hannah Arendt zo bijzonder en welke antwoorden biedt ze op actuele vragen? Op 19 april 2022 start de tweede editie van de lezingenreeks Hannah Arendt Ingekleurd waarbij prominente sprekers inzicht geven in de vele schakeringen in de ideeën van Hannah Arendt.

Event

Op zich is er niets mis met radicale standpunten of meningen die ingaan tegen de heersende opinie. Het is pas wanneer ze gisten op een voedingsbodem van frustratie, woede of angst, dat ze kunnen doorschieten naar extremisme… Gevoed door de brandversnellers van de sociale media ontpopt de ene groep zich tot de antipode van de andere. Hind Fraihi schreef er een boek over, dat stellen we graag aan u voor.

Event

Hoe kunnen we meerstemmig omgaan met ons eigen koloniaal verleden? Samen met verschillende partners organiseert het Hannah Arendt Instituut op 29 april  een studiedag om leerkrachten rond die vraag te versterken. Je kan rekenen op lezingen, dialoog en debat. Je krijgt ook tips voor de concrete klaspraktijk én een rondleiding in het museum.

Webinar

Veel vrouwen voelen zich niet altijd veilig in onze steden. Maar ze ervaren ook andere hindernissen in de publieke ruimte. Wat kunnen we doen om onze steden inclusiever te maken voor vrouwen? In het webinar “Een (om)weg naar een vrouwvriendelijke stad” gaat het Hannah Arendt Instituut in gesprek met experten uit de academische wereld en het middenveld om samen te zoeken naar concrete voorstellen op weg naar een stad op maat van alle genders.

Webinar

Polarisatie in de samenleving speelt niet enkel offline. Ook online gaan mensen met elkaar in debat, begraven groepen zich in hun eigen gelijk en worden discussies soms vijandig. Het is dus niet ongewoon dat steden en gemeenten te maken krijgen met online polarisatie naar aanleiding van hun eigen communicatie. In dit webinar bekijken we hoe lokale besturen ermee kunnen omgaan.

Publicatie

Omdat de maatschappelijke spanningen rond de coronamaatregelen toenemen, lanceert het Hannah Arendt Instituut een visietekst die steden en gemeenten helpt om de problematische polarisatie rond de pandemie aan te pakken. Het is de start van een breder project tegen toxische polarisatie, desinformatieverspreiding en haatspraak.

Webinar

In dit webinar stellen we de vraag hoe je als stad of gemeente zo effectief mogelijk verbindend communiceert. Wat is jouw positie ten aanzien van een gepolariseerd thema en wat betekent dat voor jouw communicatie? Wat zijn de algemene principes om de dynamiek van polarisatie tegen te gaan? En hoe zorg je ervoor dat met jouw interventies de verschillende groepen elkaar constructief kunnen terugvinden?

Webinar

Hoe kunnen steden en gemeenten het best omgaan met de spanningen die de coronamaatregelen veroorzaken? In dit webinar zoomen we in op het fenomeen polarisatie en we bekijken welke interventies er nodig zijn. Wat voedt de polarisatie en hoe komen we tot meer verbinding? Een organisatie van het Wij-Zij netwerk.

Srebrenica
Webinar

Wat gebeurt er als groepen mensen zich radicaal tegen elkaar keren? Als wij-zij-denken zo hevig gepropageerd wordt, dat enkel geweld nog een antwoord lijkt? In dit webinar spreken we met experts en ervaringsdeskundigen over de geschiedenis en de ontkenning van de genocide in Srebrenica, over polarisatie en geweld, over de actuele spanningen in de Balkan en de nood aan educatie.

Event

Samen met Kanttekening en Changestartshere geeft het Hannah Arendt Instituut 10 onderwijsmensen de kans om gratis deel te nemen aan de vorming ‘Privilege, macht en verzet!’. Deze vorming is een Train de Trainers. Je ervaart dus de methodieken die je erna zelf in de klas kan gebruiken. Inschrijven kan vanaf nu.

Artikel

Wetenschap is er niet voor wetenschappers, maar voor de wereld. Daarom proberen universiteiten hun kennis en inzichten actief uit te dragen. Zo willen we met het Hannah Arendt Instituut professionals, beleidsmakers en burgers inspireren om aan de slag te gaan met wetenschappelijke inzichten. Vier rectoren van de Vlaamse universiteiten leggen uit waarvoor het Hannah Arendt Instituut staat.

Event

Polarisatie is in België een soort modewoord geworden.  Maar wat betekent polarisatie echt? In een panelgesprek op het Festival van de Gelijkheid gaan we dieper in op het concept polarisatie. Welke gevaren brengt polarisatie met zich mee voor het samenleven? En zijn er misschien ook opportuniteiten aan verbonden? EVENT GEANNULEERD.

Publicatie

In het nieuwe boek Een complexe wereld bekeken door arendtsogen werpen experten vanuit verschillende invalshoeken een blik op het gedachtegoed van Hannah Arendt. Het werk is de neerslag van onze vijfdelige lezingen- en gesprekkenreeks. Aan de hand van stemmen van academici, filosofen en politici biedt het boek een diverse en kritische blik op het werk van de politieke denker.

Webinar

WEBINAR – De Belgische migratiegeschiedenis heeft een grote invloed op onze huidige diverse samenleving. De kennis van dat verleden is een waardevolle bron voor het lokaal integratiebeleid. Het Agentschap Integratie en Inburgering en het Hannah Arendt Instituut brengen drie experten samen die jouw blik op het vroegere en huidige integratiebeleid verruimen.

Video

Is extreemrechts in opmars? In deze Table Talk gaat Maarten De Waele (expert radicalisering VVSG) in gesprek met twee auteurs die recent een boek schreven over radicaal en extreemrechts. Met een open blik en zonder te willen stigmatiseren onderzochten journaliste Hind Fraihi en onderzoeker Nikki Sterkenburg hoe en waarom iemand zich het gedachtegoed eigen maakt. Ze spraken met kopstukken en volgers. En nu spreken ze erover aan onze tafel.

Actueel

Er is geen tekort aan meningen over etnische diversiteit in de maatschappij. Maar die veelheid aan visies maakt het gesprek erover soms lastig. Begrijpen wat die visies juist inhouden is een eerste stap. In de digitale vorming ‘Verschil in Visie’ krijg je inzicht in verschillende perspectieven op diversiteit. Basiskennis dus voor al wie in zijn of haar (professionele) omgeving met diversiteit aan de slag wil gaan.

Webinar

Wanneer polarisatie in de samenleving toeneemt, dan ook in de klas. Thema’s als migratie, gendergelijkheid of zelfs simpele geschiedkundige feiten verhitten de gemoederen. Dat stelt leerkrachten steeds vaker voor een uitdaging. Hoe kan je lesgeven over gevoelige onderwerpen zonder tot conflicten te komen? Hoe reageer je op haatdragende taal? En wat als het toch uit de hand loopt? In dit webinar bekijken we de mogelijkheden vanuit de wetenschap en de praktijk.

Event

Facts to Act is de eerste fysieke evenement van het Hannah Arendt Instituut en is meteen een studiedag en feestelijk openingsevent tegelijk. Politici, wetenschappers, professionals en burgers gaan er samen op zoek naar oplossingen. Inschrijven is gratis, maar plaatsen zijn beperkt. Met Caroline Pauwels, Bart De Wever, Olivia Rutazibwa, Khalid Benhaddou, Sammy Mahdi en vele anderen.

Artikel

De Crime & Society Onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel is op zoek naar een voltijdse doctoraatsbursaal die onderzoek zal verrichten in het kader van het project SAMEN van het Openbaar Ministerie Antwerpen. In dit project wil het OM met verschillende lokale ketenpartners de leefbaarheid en veiligheid in afgebakende zorgbuurten verbeteren.

Webinar

Talen zoals Arabisch, Roemeens, Turks of Chinees krijgen zelden een plaats in het officiële schoolcurriculum. Wel bieden heel wat organisaties naschools thuistaalonderwijs voor kinderen met een migratieachtergrond aan. Is dat een goed idee, en gaan dergelijke inspanningen niet ten koste van de kennis van het Nederlands? We bekijken het vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt.

Event

Naar aanleiding van de eerste Nederlandse vertaling van Hannah Arendts essay Antisemtisme buigen filosoof Ludo Abicht en historicus Marc Reynebeau zich over het werk. We onderzoeken het begrippenapparaat, we bekijken welke (politieke) inzet dit werk heeft gehad en hoe het tot onze eigen tijd spreekt. 17 september, 19u30, Mechelen.

Webinar

De Vlaamse regering besloot enige tijd geleden om de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen af te schaffen. Wetenschappers discussiëren over de democratische zin en onzin van die verplichting om naar het stemhokje te trekken. In dit webinar wierpen Karen Celis (VUB) en Bart Maddens (KULeuven) een licht op de zaak. De opkomst voor dit event was alvast geheel vrijblijvend. Herbekijk hier.

Blog

Hannah Arendt was ontgoocheld in de representatieve democratie. Die had immers de opgang de van het nationaalsocialisme mogelijk gemaakt. Door de inspiratie die zij vond in de oude Griekse Polis geloofde ze als politiek denker heel sterk in de kracht van de directe democratie om de ware politieke vrijheid mogelijk te maken. Een tekst door Jorge Pinto.

Interview

Kansen creëren, het is cruciaal voor wie wil scoren op het voetbalveld. Maar het leven is meer dan voetbal. Daarom zijn er voetbalclubs die een stapje verder gaan en hun leden vaardigheden bijbrengen die hen ook buiten de lijnen van het veld sterker maken. Een interview met HAI en VUB-onderzoeker Younis Kamal Abdasalem, die in Bonn mee zo’n club leidt en onderzoek doet ism de Belgische voetbalbond.

Webinar

Beladen monumenten en straatnamen krijgen het de laatste tijd zowat overal ter wereld te verduren. Tijdens deze lezing verkennen we verschillende voorbeelden van gecontesteerde monumenten en straatnamen en tonen we hoe men ermee aan de slag ging. Het resultaat van de verschillende voorbeelden zal vaak complexer blijken dan de tweespalt tussen houden of verwijderen.

Webinar

Het koloniaal tijdperk mag dan wel (grotendeels) voorbij zijn, de koloniale beelden leven nog steeds voort in de kunsten. De roep om musea of de literaire canon te dekoloniseren klinkt steeds luider. Zowel Jommeke als Jef Geeraerts staan ter discussie. Het toont aan dat het proces van dekolonisatie is gestart. Waar ligt nu precies het probleem? En wat zijn de mogelijke oplossingen?

Webinar

Duizenden personen roepen ‘Black Lives Matter’. Standbeelden worden aangevallen. Het parlement start een Congocommissie. Koning Filip betuigt zijn spijt. ​Wat is er aan de hand? De Belgisch-Congolese politicologe Nadia Nsayi voert een pleidooi voor een dekoloniale beweging en geeft pistes voor actie in Mechelen met het oog op meer diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid.

De banaliteit van het kwaad, totalitarisme of macht: het zijn begrippen waaraan Hannah Arendt een bijzondere invulling gaf. Wat zijn de kernconcepten bij Arendt en wat betekenen ze voor haar? In deze summer school legt filosoof, vertaler en auteur Dirk De Schutter ze helder en beknopt uit. Volledig online beschikbaar.

Event

Biologisch gezien bestaan er geen verschillende menselijke rassen. Helaas bestaat racisme wel. Er zijn zelfs verschillende soorten racisme. Die bestrijden vergt een aanpak op verschillende niveaus. In een gesprek tussen Lieven Miguel Kandolo en Ilke Adam gaan we op zoek naar oplossingen. Herbekijk het gesprek.

Event

Op 15 juni publiceerde het Hannah Arendt Instituut het rapport: ‘Politie in een superdiverse samenleving’. Op zoek naar oplossingen voor spanningen tussen jongeren en politie vroegen we Sofie De Kimpe (professor criminologie VUB) en Dominique Van Ryckeghem (Directeur Generaal a.i. bij de Federale Politie) alvast welke stappen we moeten zetten om conflicten in de toekomst te vermijden.

Interview

Weer een essay over identiteit. Weer een auteur die een pleidooi voert over het belang ervan, die de geschiedenis gebruikt om de toekomst te rechtvaardigen en een toverformule presenteert die al onze problemen eensklaps zal oplossen. Of toch niet? In deze boekvoorstelling spreken met Anton Vandyck, auteur van ‘Alles Kapot!’ Hij houdt een pleidooi voor natiebouw.

Event

De essentie van ‘Het leven van de geest’ in één uur bevattelijk uitgelegd door experten: dat is wat we doen tijdens dit event. Straffe claim. Maar vertalers en auteurs Dirk De Schutter en Remi Peeters slagen daarin. In het boek ‘Het leven van de geest’ ontvouwt Arendt haar ideeën over de mogelijkheden van de menselijke geest. Inspirerend.

Interview

Onze diverse en snel veranderende maatschappij daagt ons uit om te gaan met verschillen tussen mensen. Ook binnen gezinnen, denk maar aan nieuw samengestelde gezinnen, is dat soms moeilijk. Naar aanleiding van de VCOK opleiding: ‘Onderhandelen met je kind’ spraken we met prof. Ann Buysse en onderhandelingsexpert Franky De Meyer.

Podcast

Op het eerste zicht lijken de maatregelen die tijdens deze coronacrisis worden genomen even strikt voor elke burger. Maar dat is slechts schijn. De leefomstandigheden van mensen zijn erg ongelijk. Studenten worden door de pandemie op hun eigen manier geraakt. In deze podcast zoeken we manieren om de kloof te verkleinen.

Podcast

Van de historische jodenvervolging tot de 21ste eeuwse Breivik, de vaccin-ontkenners en QAnon. Waarom ontstaan complottheorieën en waarom zijn ze zo aanlokkelijk? Hoe kan je ze herkennen? En waarom zijn ze vaak gevaarlijk? We onderzoeken het samen met de krant De Standaard in de nieuwe podcastreeks ‘Complot tegen de waardheid’.

Video

Wat kan je doen tegen fake news? Eerste stap is om vals nieuws te herkennen. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom vroegen we vijf experten om tips waarmee je echt van vals nieuws kan onderscheiden en maakten er vijf leuke video’s over.

Interview

Hoe voorkom je dat erg jonge mensen die mogelijk vatbaar zijn voor radicale ideologieën er zich door aangetrokken voelen? Hoe werk je aan de weerbaarheid en zelfzekerheid van jongeren die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering? Radio 1 sprak met Alexander Van Leuven van het Hannah Arendt Instituut en één van de coaches van “Positieve Identiteit en Maatschappijvorming” (PIM) in Mechelen.

Event

“We leven in een middenklassesamenleving die onzeker is, ongelijk en individualistisch. De lijm vinden om van een groep individuen een samenleving te maken met een gedeelde toekomst, dat is de uitdaging.” We spraken in een lunch-event met prof. Rik Coolsaet over zijn nieuwe boek en over de stroomversnelling waarin onze samenleving de afgelopen decennia is terechtgekomen. Herbekijk hier.

Artikel

De woke-discussie wordt steeds karikaturaler, schrijven Pieter Ballon en Christophe Busch in dit opiniestuk. Maar ze blijft erg relevant. Het is wel jammer dat elke zijde daarbij een karikatuur maakt van de ‘andere kant’ om die vervolgens met de grond gelijk te maken. Als we de ‘woke’-thema’s gezamenlijk willen aanpakken, vermijden we best vijf valkuilen.

Publicatie

Over maatschappelijke onderwerpen bestaan er uiteenlopende – en vaak straffe – meningen. Soms lijken er maar twee kampen te bestaan: je bent voor of je bent tegen. Daarom lanceren we samen met de VRT en een aantal partnerorganisaties de EDUbox waarmee jongeren kunnen oefenen met meningsverschillen.

Webinar

Er bestaan verschillende brillen waarmee je naar diversiteit kan kijken: assimilatie, multiculturalisme, superdiversiteit,… Tijdens deze webinar leer je deze paradigma’s kennen en begrijp je hoe het komt dat mensen rond diversiteit zo vaak langs elkaar heen praten. Basiskennis dus voor al wie in zijn of haar (professionele) omgeving met diversiteit aan de slag wil gaan.

Webinar

Voor overheden en organistaties is het vaak zoeken hoe te communiceren rond migratie en vluchtelingen. Baldwin Van Gorp (KU Leuven) onderzocht hoe we anders kunnen communiceren over het thema. Welke frames en counterframes bestaan er? En welke strategieën kunnen we inzetten om de zwijgende meerderheid meer bij het debat te betrekken?

Webinar

Een tijd geleden vond de term ‘omvolking’ ingang in het migratiedebat. Daarmee wordt dan bedoeld dat de ‘Europese’ (vaak witte) bevolking langzaam maar zeker wordt vervangen door (anderskleurige) ‘niet-Europeanen’. In dit webinar zoomen we in op het begrip, de complottheorie en de feiten.

Event

Hannah Arendt en haar ideeën leven meer dan ooit. Het nieuwste bewijs daarvan is het toneelstuk van Collectief Verlof. Vanaf augustus speelt hun monoloog in parken, pleinen en tuinen. Op zaterdag 1 mei kan u het stuk in première online bijwonen.

Podcast

Is de vierde macht in verval? Het tempo van de sociale media dwingt de pers om razendsnel te communiceren en Donald Trump heeft de media tot staatsvijand uitgeroepen. Tim Pauwels, nieuwsombudsman van VRT en Jozefien Daelemans, oprichtster van Charlie Mag, gaan erover in gesprek. Bepalen de media de feiten? En kan een journalist wel objectief zijn?

Podcast

Taal vormt de drager van onze ideeën. Hoe je die taal gebruikt, beïnvloedt het beeld dat je schept van de werkelijkheid. In deze aflevering spreken we met taalwetenschapper Martina Temmerman. We hebben het over de grote invloed van kleine voornaamwoorden en over de ‘b*tches’ van Connor Rousseau.

Blog

De boodschap die de ‘No one is illegal’ stickers overbrengen, daagt ons uit om louter juridische overwegingen opzij te zetten en dwingt ons na te denken over het menselijke aspect wanneer we het hebben over onze samenleving en wat het betekent daar deel van uit te maken. In deze opiniebijdrage gaan drie VUB wetenschappers erop in.

Webinar

Ieder mens heeft vooroordelen. Maar hebben computers en smartphones dat ook? Na een kort videocollege over discriminatie en seksisme in algoritmes, beantwoordt Rob Heyman al jouw vragen over de centrale vraag van dit webinar: ‘Hoe racistisch en seksistisch zijn computers eigenlijk?’ Zaterdag 8 mei, om 14u.

Blog

Problemen met racisme benoemen is belangrijk. Maar het is niet genoeg. We moeten er ook iets aan doen. Het feit dat steden zoals onze hoofdstad ‘superdivers’ zijn, lost racisme niet automatisch op. Toch zijn er ook in een stad als Brussel mogelijkheden.  In deze opiniebijdrage stellen vier VUB wetenschappers oplossingen voor.

Podcast

Black Lives Matter en de klimaatbetogingen brengen weer jonge mensen op de been. Activisme is opnieuw hip. We spreken erover met veganist Tobias Leenaert en mensenrechtenactiviste Sarah El Massaoudi. Is protest een voorwaarde voor een gezonde democratie? Of duwt activisme ons richting extremen?

Podcast

We horen het maar al te vaak: het is de schuld van de sociale media. Ze geven een megafoon aan de meest extreme ideeën en geheime algoritmes werken radicalisering in de hand. We vragen professor media en journalistiek Ike Picone of dat wel klopt. Leven we allemaal in onze eigen nieuwsbubbel? En welke rol speelt de journalistiek?

Podcast

Wat doet het met een mens om uitgesloten te worden? En hoe komen we tot meer verbinding? Criminoloog Christophe Busch en antropologe Stella Nyanchama Okemwa analyseren de systeemfouten die verhinderen dat iedereen zich deel van het geheel voelt.

Podcast

Wat voor de ene grappig is, is voor de andere een belediging. Ironie heeft nu eenmaal een dubbel gelaat en dus danst humor vaak op een slappe koord. Comedians Joost Vandecasteele en Erhan Demirci weten er alles van. Ze hebben het in deze aflevering over de context van de grap en de bedoelingen van de grappenmaker.

Podcast

Onze hersenen hebben een linkerhelft en een rechterhelft. De maatschappij lijkt op dat gebied steeds meer op ons brein. Misschien komt het omdat we het niet meer eens raken over de feiten. Wat is waarheid? En hoe komen we tot een zinnig gesprek? Ruben Mersch spreekt erover met filosoof en wiskundige Jean Paul Vanbendegem.

Video

Het Hannah Arendt Instituut maakte zopas een literatuurstudie over de wetenschappelijke inzichten die bestaan over de manieren waarop sociale netwerken en buddywerkingen kunnen helpen om de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken. Bekijk hier de video waarin onderzoekster Gaëlle Mortier de bevindingen toelicht en lees 5 vaststellingen uit het rapport.

Podcast

Politiek en communicatie zijn alsmaar sterker verweven. Die communicatie verloopt bovendien steeds vaker via digitale weg. Sommige politieke strekkingen beheersen die beter dan andere. We spreken met Ico Maly, docent digitale media en politiek. Hij analyseert de manier waarop rechts-extremistische groepen zich een weg banen naar de mainstream.

Artikel

De Koninklijke Belgische Voetbalbond start met een project waarbij het de verbindende kracht van voetbal wil inzetten om sociale cohesie te verbeteren rond vernieuwde voetbalpleintjes over heel België. Het Hannah Arendt Instituut zorgt daarbij voor een wetenschappelijke kader en ondersteuning.

Interview

Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt momenteel hoe sociale netwerken optimaal kunnen worden ingezet om de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken. In dat onderzoek bevragen we aan bestaande initiatieven wat volgens hen goed werkt en wat niet. Deze keer spreken we met Fie Velghe van Refu Interim.

Interview

Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt momenteel hoe sociale netwerken optimaal kunnen worden ingezet om de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken. In dat onderzoek bevragen we bestaande initiatieven wat volgens hen goed werkt en wat niet. Deze keer spreken we met Julie Bodson van DUO for a JOB.

Podcast

Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks ‘Gemene delers’. We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extremen. Wat drijft de verharding van onze ideeën? En kunnen we het tij nog keren?

Webinar

In dit online event kijken we eerst naar een videocollege van Universiteit van Vlaanderen. Daarin geeft wetenschapper Ike Picone een antwoord op de vraag: ‘Waarom geloof jij fake news’ Onderzoeker Michelle Boonen beantwoordt nadien alle kritische vragen van het publiek over dit onderwerp. 6 februari – 14u.

Artikel

‘Eenmaal de ankerpunten van het denken en handelen gewelddadig worden kan men moeilijk terug’, schrijft Christophe Busch over de gebeurtenissen aan het Capitool. ‘Maar het zou fout zijn om dit alles te herleiden tot Trump, tot één weliswaar belangrijk figuur.’

Artikel

Misschien is er niet te veel, maar juist te weinig filtering op sociale media. Pieter Ballon, Ike Picone en Christophe Busch vinden dat betere wetgeving over nieuws en sociale media niet volstaat. Meer openbaarheid, bétere algoritmes en nieuwe redactionele standaarden zijn nodig voor onze nieuwe digitale werkelijkheid.

Event

Er bestaan verschillende buddywerkingen die nieuwkomers bijstaan in hun integratieproces. Wat verstaan we precies onder de buddymethodiek? Wat kan de meerwaarde zijn van buddyprojecten in het integratieproces van nieuwkomers? Op welke uitdagingen botsen ze? En welke voordelen ondervinden buddy’s zelf? In deze Table Talk geven Bea Van Robays en Ilse De Vuyst antwoorden op die vragen.

Event

Recent werden er in Mechelen en andere Europese steden pamfletten verspreid waarin de Armeense genocide werd ontkend. Wat zijn de historische feiten over de Armeense genocide? En waarom duikt de desinformatie steeds weer op? In dit online event gaf Ugur Ümit Üngör eerst duiding in een lezing, daarna was er mogelijkheid voor vragen. Herbekijk hier.

Event

Nieuw Rechtse groepen slagen erin jongeren te rekruteren, op te leiden, te mobiliseren en te activeren. Ze maken daarbij gretig gebruik van desinformatie. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Haatzaaiers, extreemrechtse radicalisering spreken we erover met Paul Ponsaers, criminoloog en terrorisme-expert.

Webinar

Moeten we bang zijn van sociale media? Bepalen ze onze blik op de wereld? Wie is er het meest vatbaar voor complottheorieën? In deze korte lezing over filter bubbels, het vertrouwen in de media en algoritmes krijg je antwoorden op die vragen. Met professor journalistiek en media Ike Picone.

Event

Wat maakt het denken van Hannah Arendt zo bijzonder en welke antwoorden biedt ze op actuele vragen? In februari starten we met een lezingenreeks waarbij prominente sprekers inzicht geven in de vele schakeringen in de ideeën van Hannah Arendt.

Event

Caroline Pauwels en Herman Van Goethem zijn beiden rector van een universiteit. Maar ze delen meer dan dat. We brengen hen samen in een gesprek over de kracht van wetenschap, de taak van een universiteit en het geloof in de jongeren. Een open gesprek voor open geesten. Herbekijk of herlees het gesprek.

Event

Het proces van de verantwoordelijken voor de gruwel in Breendonk vond plaats in de raadszaal van het Mechels stadhuis. In diezelfde zaal brengen we 75 jaar later advocaat Jos Vander Velpen, kunstenaar Jan Vanriet en tv-maker Geert Clerbout samen voor een gesprek over de grootste terreurdaad in de recente Belgische geschiedenis, maar ook over democratie en mensenrechten.

Interview

Waarom sluiten mensen uit minderhedengroepen zich aan bij een vereniging die hen vertegenwoordigt? Hoe is het etnisch-cultureel middenveld georganiseerd in andere landen? En wat is het verschil tussen een koepel- of netwerkorganisatie? Dirk Jacobs werpt in dit interview een wetenschappelijke blik op de zaak.

Interview

Hoe organiseren we de deelname van etnisch-culturele minderheden in een superdiverse samenleving? Overheden en middenveldorganisaties zijn op zoek naar de beste organisatievorm die zorgt dat alle stemmen gehoord worden en mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. VOEM vzw werkt al langer met losse netwerken en besliste drie jaar geleden om daar nog sterker op in te zetten. Een interview over hun ervaringen.

Webinar

In dit online event kijken we eerst naar een videocollege van Universiteit van Vlaanderen. Daarin geeft wetenschapper Sofie De Kimpe een antwoord op de vraag: ‘Moet de lokale politie harder optreden?’ Criminoloog Christophe Busch beantwoordt nadien alle kritische vragen van het publiek over dit onderwerp. 9 januari – 14u.

Interview

Het Hannah Arendt Instituut werkt aan een literatuurstudie over politie en diversiteit. We willen daarin niet alleen problemen aankaarten, maar ook concrete oplossingen en methodes uitwerken. Hoe kunnen we groeiende spanningen en wederzijds wantrouwen tegengaan? Sahar Noor van het Nederlandse Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed er onderzoek naar. Een interview.

Interview

De Vlaamse regering wil in de toekomst initiatieven als buddyprojecten, bedrijfsstages of introductie in het vrijwilligerswerk gebruiken om de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken. Het zal de vierde pijler van het inburgeringsdecreet worden. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe die pijler van sociale netwerken en participatie zou kunnen werken. Gaëlle Mortier en Stijn Oosterlynck zetten de inzichten uit de bestaande literatuur op een rij.

Video

In deze video van Mediawijs legt Marjan Verplancke, coördinator Vorming en Publiekswerking van het Hannah Arendt Instituut, uit wat polarisatie is en wat je ertegen kan doen. Hoe ontstaat polarisatie? Welke soorten zijn er? Wie speelt welke rol? En is depolarisering mogelijk?

Artikel

Covid-19 en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te stoppen raken het stadsleven in het hart. In het debat over de toekomst van die stad staan de noden en wensen van de middenklasse vaak centraal. Hoe kunnen we ook aan de behoeften van kwetsbare stadsbewoners tegemoetkomen? Welke lessen kunnen we trekken uit de lockdown voor een meer gelijke stad na corona?

Interview

Velen hebben het gevoel dat de polarisatie in de maatschappij is toegenomen. Misschien spreek je zonder het goed en wel te beseffen zelf ook vaker van ‘wij’ en ‘zij’. Hoe komt dat dan? En is er een manier om negatieve polarisatie tegen te gaan? Een gesprek met Marjan Verplancke, die er samen met Simon Schepers een bijdrage over schreef voor het nieuwe boek Onvoltooid Verleden Tijd.

Actueel

De tegenstellingen tussen maatschappelijke groepen escaleren soms snel tot een conflict. Dat noemen we negatieve polarisatie. Helaas duikt het fenomeen steeds vaker op. Hoe werkt het juist en wat kan je ertegen doen? In onze lezingen en workshops gaan we erop in.

Event

Niets doen is een optie. Maar het is niet de optie van twee jonge filosofes uit Antwerpen, Maité en Julia. Samen zetten ze het klimaatfestival van Antwerpen op poten. Dat cultureel filosofisch event zet in zijn eerste editie Hannah Arendt centraal.

Video

Het denken van Hannah Arendt laat zich moeilijk samenvatten. Arendt was een veelzijdig denker die zich in uiteenlopende onderwerpen verdiepte. In dit korte filmpje krijg je al een eerste beeld van haar leven en haar gedachtegoed rond vrije meningsuiting en totalitarisme.

Publicatie

Bij Spectrum verscheen recent een nieuwe biografie van Hannah Arendt. In het boek verweeft auteur Ann Heberlein het bewogen leven van Arendt met haar gedachtengoed dat ook nu, een halve eeuw na haar dood, nog altijd angstaanjagend relevant is.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.