Migratie & Integratie

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in een steeds diversere maatschappij?

Uitgelicht

Webinar

WEBINAR – De Belgische migratiegeschiedenis heeft een grote invloed op onze huidige diverse samenleving. De kennis van dat verleden is een waardevolle bron voor het lokaal integratiebeleid. Het Agentschap Integratie en Inburgering en het Hannah Arendt Instituut brengen drie experten samen die jouw blik op het vroegere en huidige integratiebeleid verruimen.

Webinar

Talen zoals Arabisch, Roemeens, Turks of Chinees krijgen zelden een plaats in het officiële schoolcurriculum. Wel bieden heel wat organisaties naschools thuistaalonderwijs voor kinderen met een migratieachtergrond aan. Is dat een goed idee, en gaan dergelijke inspanningen niet ten koste van de kennis van het Nederlands? We bekijken het vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt.

Webinar

Voor overheden en organistaties is het vaak zoeken hoe te communiceren rond migratie en vluchtelingen. Baldwin Van Gorp (KU Leuven) onderzocht hoe we anders kunnen communiceren over het thema. Welke frames en counterframes bestaan er? En welke strategieën kunnen we inzetten om de zwijgende meerderheid meer bij het debat te betrekken?

Video

Het Hannah Arendt Instituut maakte zopas een literatuurstudie over de wetenschappelijke inzichten die bestaan over de manieren waarop sociale netwerken en buddywerkingen kunnen helpen om de integratie van nieuwkomers te vergemakkelijken. Bekijk hier de video waarin onderzoekster Gaëlle Mortier de bevindingen toelicht en lees 5 vaststellingen uit het rapport.

Onderzoek

sociale netwerken & nieuwkomers

Migratie stelt onze samenleving voor een aantal uitdagingen. De Vlaamse Regering wil nieuwkomers een buddytraject voorstellen om hun integratie te vergemakkelijken. Een sociaal netwerk zorgt voor een vlotte toegang tot de samenleving. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe dat best aan te pakken.

Video's

Vormingsaanbod

Digitale vorming: Verschil in visie

Welke denkbeelden over diversiteit bestaan er dan allemaal? En Hoe gaan we om met al die andere denkbeelden? Wetenschappers leggen zelf in korte video’s uit welke perspectieven bestaan en wat ze inhouden. Je leert deze perspectieven herkennen in concrete voorbeelden. Je reflecteert over de verschillende denkbeelden die jouw ideeën over diversiteit kleuren. En je verwerft een taal om diversiteit makkelijker bespreekbaar te maken.

Solidariteit in diversiteit

In deze vorming leer je hoe solidariteit kan ontwikkelen over culturele grenzen heen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor plaatsen die we delen. We bespreken tal van goede praktijken en reiken praktische handvaten aan voor het versterken van solidariteit en burgerschap.

Een tool voor diversiteit

Om de diversiteitskwestie in organisaties bespreekbaar te maken ontwikkelden we een ‘diversiteitsmatrix’. Het is een handig hulpmiddel om het gesprek over diversiteit in organisaties vlot te trekken. In deze vorming leer je de tool kennen en krijg je inzicht in de negen verschillende visies op etnisch-culturele diversiteit.

Vormingstraject dekolonisatie

Hoe gaan we best om met ons koloniaal verleden? We laten verschillende perspectieven aan het woord en proberen oplossingen te vinden om in uiteenlopende contexten met die (soms problematische) geschiedenis om te springen. Dit vormingstraject start in 2021. 

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Onze thema's

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.