Onderzoek

Indien er maatschappelijke nood is aan wetenschappelijke kennis, dan kan het Hannah Arendt Instituut zelf academisch onderzoek uitvoeren. We focussen daarbij op de domeinen van diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. We presenteren de resultaten steevast in handige formats, bruikbaar in de praktijk. Momenteel focussen we op drie onderzoekslijnen.

Onderzoek sociale netwerken & nieuwkomers

Migratie stelt onze samenleving voor een aantal uitdagingen. De Vlaamse Regering wil nieuwkomers een buddytraject voorstellen om hun integratie te vergemakkelijken. Een sociaal netwerk zorgt voor een vlotte toegang tot de samenleving. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe dat best aan te pakken.

Onderzoek professionele omgang met diversiteit

Vlaanderen is superdivers. Zeker in de steden, horen en zien we een rijk scala aan moedertalen en culturele achtergronden. Voor vele beroepscategorieën is dit een uitdaging. Hoe gaan ambtenaren, onderwijzers, artsen, verpleegkundigen, advocaten, vastgoedmakelaars, sociale werkers en andere professionals om met superdiversiteit?

Onderzoek online polarisering

Sociale disconnectie en polarisatie zijn oorzaken van radicalisering en vormen dus belangrijke aandachtspunten in onze maatschappij. Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe deze fenomenen zich ontwikkelen in scholen, op straat en bij verenigingen. Maar ze weten minder over hoe de processen online of via mediagebruik verlopen. Wij onderzoeken hoe die online polarisering en disconnectie juist ontstaan en wat je ertegen kan doen.

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.