Onderzoek

Indien er maatschappelijke nood is aan wetenschappelijke kennis, dan kan het Hannah Arendt Instituut zelf academisch onderzoek uitvoeren. We focussen daarbij op de domeinen van diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. We presenteren de resultaten steevast in handige formats, bruikbaar in de praktijk. Momenteel focussen we op drie onderzoekslijnen.

Onderzoek sociale netwerken & nieuwkomers

Migratie stelt onze samenleving voor een aantal uitdagingen. De Vlaamse Regering wil nieuwkomers een buddytraject voorstellen om hun integratie te vergemakkelijken. Een sociaal netwerk zorgt voor een vlotte toegang tot de samenleving. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe dat best aan te pakken.

Onderzoek verbindende kracht van voetbal

Sport heeft een verbindende kracht. Dat idee staat centraal in het Belgian Red Courts programma van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het project heeft als doel om sociale verbinding te verbeteren rond vernieuwde voetbalpleintjes over heel België. Het Hannah Arendt Instituut zorgt daarbij voor een wetenschappelijk kader en ondersteuning bij de vorming van de coaches die de buurtwerking invulling geven.

Onderzoek sociale instituties en vervreemding

Sociale vervreemding is wat er gebeurt wanneer iemand het vertrouwen in de samenleving verliest. Stadsbestuur Mechelen zet in op verschillende initiatieven die proactief aan sociale cohesie werken en preventief mensen terug verbinden wanneer ze met vervreemding kampen. Nu zetten ze daarin ook online de eerste stappen. Om steeds beter te begrijpen wat of wie het verschilt maakt, willen ze meer vat op het perspectief van de doelgroep zelf, zowel over vervreemding als over verbinding. Het Hannah Arendt instituut onderzoekt dat perspectief én hoe het inzichtelijk te maken voor beleidsmakers en praktijkwerkers.

Onderzoek integratiebeleid in gemeenten & kleine steden

Grote steden zoals Antwerpen en Brussel ontvangen tot op de dag van vandaag de grootste instroom van migranten. Maar we zien nieuwkomers ook steeds vaker naar de omringende gemeenten en kleinere steden toetrekken. Daarover bestaan nog maar weinig wetenschappelijke inzichten. Dit onderzoek van het Hannah Arendt Instituut zoomt in op Ninove, een kleine stad in de Brusselse rand. We focussen ons specifiek op politieke participatie van migranten en de impact die dat heeft op het integratiebeleid.

Onderzoek online polarisering

Sociale disconnectie en polarisatie zijn oorzaken van radicalisering en vormen dus belangrijke aandachtspunten in onze maatschappij. Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe deze fenomenen zich ontwikkelen in scholen, op straat en bij verenigingen. Maar ze weten minder over hoe de processen online of via mediagebruik verlopen. Wij onderzoeken hoe die online polarisering en disconnectie juist ontstaan en wat je ertegen kan doen.

Onderzoek professionele omgang met diversiteit

Vlaanderen is superdivers. Zeker in de steden, horen en zien we een rijk scala aan moedertalen en culturele achtergronden. Voor vele beroepscategorieën is dit een uitdaging. Hoe gaan ambtenaren, onderwijzers, artsen, verpleegkundigen, advocaten, vastgoedmakelaars, sociale werkers en andere professionals om met superdiversiteit?

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.