Wetenschaps-valorisatie

Brug tussen wetenschap en maatschappij

Het Hannah Arendt Instituut wil als kennisplatform de brug slaan tussen de academische wereld en de bredere maatschappij. Daarbij richten we ons op thema’s die een uitdaging vormen voor onze steeds complexer wordende samenleving zoals stedelijkheid, (super)diversiteit, radicalisering, polarisering, sociale cohesie, digitalisering en burgerschap.

Er bestaat immers heel wat wetenschappelijk onderzoek naar die thema’s. Soms blijft dat onderzoek echter opgesloten binnen de universiteitsmuren en verschillende onderzoeksdisciplines, waardoor het niet of onvoldoende wordt vertaald naar de dagelijkse (beleids- en bestuurs)praktijk

Maar hoe maken we daarin een verschil?

hoe doen we dat? 

Een verschil realiseren in het werkveld

Samenbrengen

van wetenschappelijk onderzoek, beleid en het maatschappelijke werkveld.

Identificeren

van de beste (evidence based of practice based) methodes en praktijken, die bruikbaar zijn voor het professionele werkveld.

Vertalen

van deze inzichten en methodes naar bruikbare tools voor beleidsmakers en professionals (gaande van integratie-ambtenaren en politiekorpsen tot onderwijs- en middenveldorganisaties).

Tools & formats

Welke instrumenten bieden we aan om wetenschappelijke onderzoeksresultaten toegankelijk en praktisch bruikbaar te maken voor een breed publiek? Enkele voorbeelden:

Expertendatabase

Eenvoudig te consulteren door journalisten en andere belanghebbenden.

Handleidingen

Begrijpelijke informatie met praktische methodes om een probleem aan te pakken.

Beleidsaanbevelingen

Voor besturen en overheden die hun beleid willen staven met wetenschappelijk onderzoek.

Stakeholder assessments

Bevragen van sleutelfiguren en creëren van draagvlak.

Instrument design workshops

Waarbij we mee convenanten, competentieprofielen, etc. opstellen.

Podcasts

Inspirerend materiaal (interview, tips, etc.) dat aanzet tot denken of doen.

Video's

Korte video's met praktische oplossingen of diepgaande interviews.

Myth busters

De wetenschappelijke feiten op een rij om desinformatie tegen te gaan.

Schermafbeelding 2021-07-19 om 18.41.18

Landry Mawungu

Landry.mawungu@hannah-arendt.institute

Zelf interessant academisch onderzoek gedaan over een van onze thema’s? Op zoek naar een partnerorganisatie die de resultaten naar de praktijk kan vertalen? Wij bekijken graag de mogelijkheden. 

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Bekijk het vormingsaanbod van het Hannah Arendt Instituut

Wij bieden onder andere workshops, opleidingen, lezingen, train the trainer-programma’s, etc.