Speak Up

Speak-Up is een Europees gesubsidieerd project binnen het Interreg Noordzeeregio programma. Het project wil de band tussen de (lokale) overheid en burgers versterken door nieuwe manieren van samenwerking tussen burgers en (lokale) overheden te ontwikkelen en uit te testen.

Over het project

Speak Up is een driejarig Interreg Noordzee-regioproject met 12 partners in 6 landen over de betrokkenheid en participatie van burgers in de gemeenschap.

Speak Up heeft als missie om de interactie tussen burgers en overheden te herdefiniëren, waarbij dringende uitdagingen worden aangepakt die onze collectieve aandacht vragen. Het project streeft ernaar om burgers en gemeenschappen een effectieve stem te geven door het ontwikkelen van nieuwe kaders en modellen voor burgerbetrokkenheid en participatie.

Het project loopt van 1 december 2023 tot 30 november 2026.

Spreak Up wordt gefinancierd door de Europese Unie.

De rol van het Hannah Arendt Instituut

Het project wilt graag aan de slag rond onderstaande werkpakketten: 

 1. Het betrekken van burgers;
 2. Het opbouwen van vaardigheden en medewerkers;
 3. Het delen van ervaringen met andere steden.

 

Het Hannah Arendt Instituut zal zich als projectpartner richten op het verzamelen van expertise:

 • Op basis van het Collectieve Impactmodel (CI) ontwikkelen we een kader voor lokale overheden en lokale gemeenschappen (maatschappelijke organisaties en burgers) om de impact van hun burger-overheid participatie en interactie (C2G en G2C) te versterken (WP1).
 • We valoriseren en verspreiden de onderzoeksinzichten in een reeks concrete communicatieproducten (bv. publicaties, video’s, e-learning, webpagina’s) en activiteiten (bv. fysieke conferenties en online webinars) (WP2 en WP3).

 

Partners

In het partnerschap zijn twaalf Europese organisaties betrokken uit zes verschillende landen:

 • Gemeente Groningen (NL)
 • Rijksuniversiteit Groningen (NL)​
 • Provincie Drenthe (NL)​
 • Stad Mechelen (BE)​
 • Stad Roeselare (BE)
 • Hannah Arendt Instituut (BE)
 • Belleidée (FR)​
 • VIA University College, Aarhus (DEN)
 • Skive Kommune (DEN)
 • International Youth Think Tank (ZW)​
 • Stad Malmö (ZW)​
 • Stadt Oldenburg (DUI)​ 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.