Dit is Europa vandaag

Een event in het kader van Construct Europe.

‘Dit is Europa – de geschiedenis van een Unie’: in zijn meest recente boek doet Hendrik Vos een bijzonder leesbare poging de bouwwerf die Europa is, en met name de Europese Unie, te vatten. Het traject van de Europese eenmaking volgde geen vast patroon. Er was nooit een draaiboek of een breed gedragen plan en toch ontstond, stap voor stap, de Europese Unie. Met zijn boek schreef Hendrik Vos een geschie­denis van Europa die vertrouwd aanvoelt en toch verrast, die op basis van de kleine verhalen het grote avontuur vertelt. Op 8 mei vertelt hij er meer over in kunstencentrum nona (Mechelen).

Na een korte lezing wordt Hendrik Vos uitgedaagd door Oost-Europa­kenner Heleen Touquet. De oorlog in Oekraïne legt breuklijnen bloot waar we in het Westen niet altijd oog voor hadden. Maar is er ook sprake van een groei in Europese solida­ri­teit? Wat stelt Europa vandaag voor? Het gesprek tussen beide worden in goede banen geleid door Rob Heirbaut, VRT journa­list en Europa­kenner.

We lichten vervol­gens een tipje van de sluier op van de eerste program­matie voor het stadsfes­tival Construct Europe 2024, en luisteren graag naar uw ideeën.

Het Hannah Arendt Instituut ondersteunt de inhoudelijke en organisatorische uitwerking van het project Construct Europe.

Praktisch

Wat: Lezing en gesprek over Europa vandaag

Wie: Hendrik Vos en Heleen Touquet, onder moderatie van Rob Heirbout

Wanneer: 8 mei, 11u

Waar: kunstencentrum nona, Mechelen

Deelname: 6 euro

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.