Onderzoek sociale netwerken & nieuwkomers

Migratie stelt onze samenleving voor een aantal uitdagingen. De Vlaamse regering zal inburgeraars daarom een traject op maat aanbieden in de vorm van een buddyproject, vrijwilligerswerk, een kennismakingsstage bij een bedrijf, buurtwerking, woonzorgcentrum... Deze trajecten zouden nieuwkomers helpen sociale contacten uit te bouwen en laten hen actief deelnemen aan de samenleving. Bovendien kunnen mensen hierbij leren van elkaars cultuur. Het Hannah Arendt Instituut onderzoekt hoe dat best aan te pakken.

"We proberen om een goede aanpak te vinden om de participatie van nieuwkomers te verhogen en die methodes ook bij de verschillende organisaties en besturen te brengen."
Gaëlle Mortier
Gaëlle Mortier
Onderzoekster Hannah Arendt Instituut

Wat onderzoeken we juist?

We gaan op zoek naar de ingrediënten voor een succesvolle relatie tussen vrijwilliger en nieuwkomer. Hoe ontstaat solidariteit in diversiteit?

Daarbij willen we meer te weten komen over de impact van sociale netwerking- en participatietrajecten op de ontvangende samenleving. Wordt het sociaal netwerk van de vrijwilliger ook diverser? Nemen vooroordelen af? 

Ten slotte willen we focussen op de samenwerking tussen vrijwilliger en professional in deze trajecten. Welke taakverdeling is het meest aangewezen?

Hoe Doen we dat onderzoek?

Het onderzoek combineert verschillende methodes:

  • Literatuuronderzoek met een overzicht van relevante studies.
  • Diepte-interviews en focusgroepen met beleidsmakers, vertegenwoordigers van sociale organisaties, vrijwilligers en inburgeraars.
  • Analyse van beleidsambities van lokale overheden en missiedocumenten van sociale organisaties.

Hoe de resultaten gebruiken?

De output is een beleids- en praktijkrapport met good practices van trajecten rond sociale netwerken participatie en aanbevelingen om het inburgeringsproces van nieuwkomers te bevorderen. Dit rapport vormt eveneens het basismateriaal voor vormingen rond het opzetten van dergelijke trajecten voor nieuwkomers.

Gaëlle Mortier

Gaëlle Mortier

Gaelle.mortier@hannah-arendt.institute

Geïnteresseerd om meer te weten over het onderzoek naar buddynetwerken? Of heb je een interessante bijdrage te leveren? Laat het ons zeker weten. 

Meer weten over dit onderwerp? Via deze links vind je al heel wat relevante informatie.

Interessante links

Overzicht buddywerkingen in Vlaanderen

Onderzoek van Van Robaeys & Lyssens-Danneboom voor KdG.
Bezoek

Wetenschappelijke basis bij buddywerking in Nederland

Onderzoek door Potting & van der Trier in opdracht van Movisie.
Bezoek

Draaiboek buddyprojecten nieuwkomers

Inspiratie voor buddywerking van het agentschap integratie & inburgering.
Bezoek