Onderzoek sociale netwerken & nieuwkomers

De toegang tot een sociaal netwerk is essentieel voor de integratie van nieuwkomers. De Vlaamse regering wil daarom inzetten op buddywerkingen die nieuwkomers in contact brengen met Vlamingen. Een buddyproject gaat hier dus om een georganiseerde interculturele ontmoeting tussen een vrijwillige buddy enerzijds en een persoon met een migratieachtergrond anderzijds.

"We proberen om een goede aanpak te vinden om het sociaal netwerk van nieuwkomers aan de hand van een buddywerking te verbreden en die methodes ook bij de verschillende organisaties en besturen te brengen."
Gaëlle Mortier
Gaëlle Mortier
Onderzoekster Hannah Arendt Instituut

Wat onderzoeken we juist?

Uit eerder onderzoek blijkt dat buddyprojecten verschillende uitkomsten met zich mee brengen. Vaak zijn die positief, maar het netwerk van de nieuwkomer wordt  niet altijd breder wanneer hij in een buddyproject stapt. Het Hannah Arendt Instituut wil om die reden onderzoeken hoe buddyprojecten effectiever kunnen worden ingezet om deze doelstelling van netwerkversterking te bereiken. We stellen ons hierbij de volgende vragen:

  • Wat is de impact van de deelname aan buddyprojecten op de netwerkversterking van nieuwkomers?
  • Hoe kan een buddy het sociaal netwerk van de betrokken nieuwkomer verbreden?
  • Waarom kunnen nu juist buddy’s leiden tot een proces van netwerkversterking bij nieuwkomers?

Zo willen we het contact tussen buddy en nieuwkomer beter begrijpen, maar ook de andere sociale relaties die eventueel uit het buddytraject voortkomen. Het deel uitmaken van een bredere sociale omgeving versterkt tenslotte het gevoel van nieuwkomers te kunnen deelnemen aan de ontvangende samenleving.

Hoe Doen we dat onderzoek?

Antwoorden op de bovenstaande vragen zijn moeilijk in cijfers of in simpele beweringen uit te drukken. Daarom maakt het onderzoek gebruik van een zogenaamde realistische evaluatie. Het bijzondere aan zo’n evaluatie is dat aandacht heeft voor de complexiteit van de buddypraktijk. Hierbij trachten we tijdens het interviewen te achterhalen hoe en waarom buddywerkingen tot bepaalde resultaten leiden. Zo wordt niet alleen duidelijk wat werkt, maar ook wat werkt, voor wie, waarom en onder welke omstandigheden. We bevragen hiervoor verschillende stakeholders (beleidsmakers, sociale professionals, buddy’s en nieuwkomers).

Hoe de resultaten gebruiken?

Het onderzoek wil good practices en lessons learned identificeren met betrekking tot buddywerkingen die zich richten op de netwerkversterking van nieuwkomers. Op die manier kan het Hannah Arendt Instituut praktijk- en beleidsverbeteringen voorstellen die buddyprojecten kunnen ondersteunen in het realiseren van deze doelstelling.

Gaëlle Mortier

Gaëlle Mortier

Ga************@ha***********.institute

Geïnteresseerd om meer te weten over het onderzoek naar buddynetwerken? Of heb je een interessante bijdrage te leveren? Laat het ons zeker weten. 

Meer weten over dit onderwerp? Via deze links vind je al heel wat relevante informatie.

Interessante links

Overzicht buddywerkingen in Vlaanderen

Onderzoek van Van Robaeys & Lyssens-Danneboom voor KdG.
Bezoek

Wetenschappelijke basis bij buddywerking in Nederland

Onderzoek door Potting & van der Trier in opdracht van Movisie.
Bezoek

Draaiboek buddyprojecten nieuwkomers

Inspiratie voor buddywerking van het agentschap integratie & inburgering.
Bezoek

Working paper: 'Buddyprogramma's voor anderstalige nieuwkomers'

Inspiratie uit de organisatie van buddyprogramma's in drie landen.
Bezoek

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.