Onderzoek integratiebeleid in kleine steden & gemeenten

Grote steden zoals Antwerpen en Brussel ontvangen tot op de dag van vandaag de grootste instroom van migranten. Maar we zien nieuwkomers ook steeds vaker naar de omringende gemeenten en kleinere steden toetrekken. Daarover bestaan nog maar weinig wetenschappelijke inzichten. Dit onderzoek van het Hannah Arendt Instituut zoomt in op Ninove, een kleine stad in de Brusselse rand. We focussen ons specifiek op politieke participatie van migranten en de impact die dat heeft op het integratiebeleid.

"Het lokale integratiebeleid in Ninove is ontwikkeld als reactie op de bezorgdheden van de gevestigde bevolking. Niet als antwoord op de noden van migranten. Ook al zijn zij de primaire doelgroep van het beleid. Dit onderzoek wil het perspectief omkeren. We analyseren hoe migranten zelf het integratiebeleid ervaren en hieraan kunnen participeren.”
ona schyvens
Onderzoekster Hannah Arendt Instituut

Wat onderzoeken we juist?

België is in de afgelopen vijf decennia een permanent vestigingsland geworden voor vele soorten migranten. Deze demografische transities vormen een uitdaging voor gemeenten en kleine steden die niet gewend zijn aan etnisch-culturele diversiteit. Maar het kan ook een kans zijn om lokale gemeenschappen te laten herleven. Dit project wil de integratie van migranten in deze gemeenten
en steden onderzoeken en nagaan hoe migranten zelf kunnen deelnemen aan het ontwerpen en implementeren van het integratiebeleid. 

Enkele centrale onderzoeksvragen zijn deze:

  • Wat zijn de concrete doelstellingen van het lokale integratiebeleid?
  •  Hoe kunnen gemeenten en kleine steden de politieke participatie van migranten aan het integratiebeleid stimuleren?
  • Welke lokale beleidsinterventies hadden een gewenst effect & welke factoren waren belangrijk voor hun succes?


In België zal de focus liggen op Ninove, een kleine stad in de rand van hoofdstad Brussel. Daar is de snelle instroom van migranten een relatief nieuw gegeven. Een evolutie die tot sociaal-politieke spanningen heeft geleid binnen de lokale gemeenschap.

Het gehele project vindt plaats in 4 verschillende gemeenten en kleine steden:

  • Voio (Griekenland)
  • Fermignano (Italië)
  • Berba (Duitsland)
  • Ninove (België) 


Dit onderzoek wordt gefinancierd wordt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 
(AMIF).

Hoe Doen we dat onderzoek?

De bedoeling van het project is om met verschillende stakeholders (vertegenwoordigers van lokaal
en nationaal beleid, middenveld, experten integratie en politieke participatie, burgers met en zonder
migratieachtergrond en zelforganisaties) ervaring en kennis uit te wisselen over de planning en
uitvoering van het lokale integratiebeleid in Ninove. Hierbij proberen we tijdens interviews en
focusgroep gesprekken te achterhalen wat werkt voor wie, onder welke omstandigheden en
waarom. Daarnaast analyseren we de relevante wetenschappelijke literatuur, decreten en
meerjarenplanningen.

wat met de resultaten?

Het finale rapport zal basismateriaal vormen voor beleidsmakers en sociale organisaties. Het zal hen helpen bij het voeren van een wetenschappelijk onderbouwd integratiebeleid. De goede praktijken die we identificeren op lokaal, nationaal en Europees niveau kunnen bijzonder inspirerend werken. Dit rapport zal ook de basis vormen voor richtlijnen, beoordelingsrapporten, handboeken en websites. De blinde vlekken in de wetenschappelijke kennis proberen we op te vullen met praktijkgerichte onderzoeksexperimenten.

Ona Schyvens

on**********@ha***********.institute

Geïnteresseerd om meer te weten over het onderzoek naar integratiebeleid? Of heb je een interessante bijdrage te leveren? Laat het ons zeker weten. 

Lees meer over dit onderwerp:

Beleidspartcipatie van personen met een buitenlandse herkomst in Vlaanderen.

Studie in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Bezoek

Hoe lokaal het verschil maken?

Burgerschap in een diverse samenleving: lessen uit zes lokale projecten. Een studie in opdracht van HIVA-KU Leuven.
Bezoek

Case: Antwerpen-Noord, Aalst en Liederkerke.

Onderzoek rond Vlaamse aankomstwijken van Elise Schillebeeckx, Stijn Oosterlynck en Pascal De Decker.
Bezoek

Podcast over de Denderstreek

Een productie van het Hannah Arendt Instituut in samenwerking met De Morgen.
Bezoek

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.