Lezing: Arm in de stad.

Hoe armoede bestrijden op lokaal niveau?

Schermafbeelding 2021-01-14 om 13.26.33

Kunnen steden iets doen tegen armoede en ongelijkheid? En wat dan?

Steden zijn contradictorische plaatsen. Je vindt er ontzaglijke rijkdom, maar ook de meest schrijnende armoede. Hoe komt het dat armoede (en rijkdom) zo sterk geconcentreerd zitten in steden? En waarom concentreert die stedelijke armoede zich bij burgers met migratie-achtergrond?

Armoede en sociale ongelijkheid in onze samenleving ontstaan op de arbeidsmarkt. De dynamiek daar wordt bepaald door internationale economische evoluties en door Europees en nationaal sociaaleconomisch beleid. Kunnen steden dan wel iets doen tegen armoede en sociale ongelijkheid? 

In deze lezing schetsen we hoe stedelijke armoede er uit ziet en waar ze vandaan komt. Vanuit het onderzoek bieden we handvaten die het stedelijk niveau kunnen helpen een rol te spelen in het bestrijden van armoede. Welke randvoorwaarden zien we om de stad te laten fungeren als een platform voor sociale mobiliteit?

Lezing praktisch

Hoe armoede in de stad bestrijden?

Plaats

De lezing kan op locatie, bij het Hannah Arendt Instituut of online.

Tijd

Deze lezing is enkel op aanvraag. U kan een voorkeursdatum opgeven bij de aanvraag. De lezing duurt 1,5 uur tot 3 uur, afhankelijk van het gewenste niveau van diepgang.

Prijs & deelnemers

Prijzen op aanvraag (afhankelijk van verplaatsingskost, huur ruimte, etc) Het aantal deelnemers is max 250.

Wie leert, die leeft.

Vraag hier de lezing aan.

Sprekers en begeleiders

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.