Hannah Arendt: leven en werk

Kernbegrippen bij een stekelig denker.

HAI-background

Hoe kunnen we Arendt vandaag begrijpen?

Het werk van Hannah Arendt vindt steeds meer lezers. Haar ideeën lijken, hoewel meer dan halve eeuw oud, geschreven voor deze tijd. Thema’s als burgerschap en politiek, democratie en totalitarisme, kritisch denken en handelen staan centraal in haar oeuvre. De ideeën die ze daarover had, beroerden vaak de gemoederen. Niet in het minst bij het verschijnen van haar boek over Eichmann, waarin het concept van ‘de banaliteit van het kwaad’ aan bod kwam.

We bekijken enkele boeiende ideeën en minder gekende passages in haar werk. Wat maakte haar werk zo controversieel? Wat maakt het vandaag zo relevant? En welke principes van Arendt kunnen we gebruiken om gebeurtenissen vandaag beter te begrijpen. Arendt leed een uitermate boeiend leven, dus bekijken we ook enkele biografische elementen die ons helpen om haar werk te interpreteren.

We passen de lezing aan naargelang de interesses en het kennisniveau van de groep. Specifieke thema’s kunnen worden besproken en behandeld op aanvraag. 

Lezing praktisch

Denken is gevaarlijk, niet denken is nog gevaarlijker.

Plaats

De lezing kan op locatie of bij het Hannah Arendt Instituut. (Niet online beschikbaar)

Tijd

Deze lezing is enkel op aanvraag. U kan een voorkeursdatum opgeven bij de aanvraag. De duur bepalen we in overleg en in functie van het gewenste niveau van diepgang.

Prijs & deelnemers

Prijzen op aanvraag (afhankelijk van verplaatsingskost, huur ruimte, etc) Het aantal deelnemers is max 250.

Wie leert, die leeft.

Vraag hier de lezing aan.

Sprekers en begeleiders

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.