Lezingenreeks Hannah Arendt Ingekleurd

Gesprekken zetten de vele schakeringen in het denken van Hannah Arendt centraal.

langewerpig arendtsmoking

Ontdek wat haar denken zo bijzonder maakt en welke antwoorden ze ons biedt.

De grens tussen feit en fictie is wazig. Democratische instellingen staan onder druk. En door het vele werk is er amper tijd om daarover na te denken, laat staan om er iets aan te doen. Het lijken hedendaagse zorgen, maar meer dan 50 jaar geleden schreef Hannah Arendt al uitvoerig over het gevaar van deze processen.

Vandaag winnen de ideeën van Arendt alleen maar aan belang. Daarom leggen we dat gedachtegoed opnieuw op tafel. In een onze lezingenreeksen laten we hedendaagse denkers Arendts werk uitleggen, toepassen en bekritiseren. Want zelf denken en kritisch zijn staan bij Hannah Arendt steeds centraal.

Haar werk beroerde de gemoederen en dat doet het nog steeds. Ontdek zelf wat haar denken zo bijzonder maakt en welke antwoorden het ons te bieden heeft.

Hannah Arendt Ingekleurd 2023

ARENDT EN TOTALITARISME

Hans Achterhuis & Ruddy Doom

Je bent nooit klaar met Hannah Arendt

Hannah Arendt is alomtegenwoordig. Wat maakt haar oeuvre zo rijk en haar denken zo hedendaags? 

Ludo Abicht & Brigitte Herremans

Antisemitisme

Hannah Arendt wilde het antisemitisme begrijpen en voorzag
het daarom van een uitgebreide historische context. Wat is
antisemitisme? Hoe ontwikkelde het zich in het Europa van de
late negentiende en vroege twintigste eeuw? We gaan in dialoog
met Arendts analyse en zoeken de relevantie voor vandaag.

Nozizwe Dube & Remi Peeters

Imperialisme

Arendts werk over imperialisme nodigt uit om na te denken over koloniale expansie en de gevaren ervan voor de rechten en vrijheden van de mens.

Dirk De Schutter & Alicja Gescinska

Totalitarisme

Arendt beschreef totalitarisme als een radicaal nieuwe regeringsvorm. Hoe ontstaat totalitarisme? Wat zijn de kenmerken? En wat is de de rol van ideologie en terreur? 

Pierre Lefranc & Jolien Paeleman

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Het wantrouwen tegenover de politiek is groot. Hoe kunnen we ons als burgers verhouden tot onze overheid? Maakt burgerlijke ongehoorzaamheid deel uit van een gezonde democratie?

Bestel het boek

In het derde boek Hannah Arendt Ingekleurd: Arendt over totalitarisme focussen we op een term die alsmaar vaker de kop opsteekt: totalitarisme.

Hannah Arendt Ingekleurd 2022

ARENDT EN IDENTITEIT

Geert Van Eekert en Martine Leibovici

Hoe keek Hannah Arendt naar haar eigen identiteit – haar Joods zijn, haar vrouw zijn – maar ook naar het concept identiteit? De Arendt die heel hecht was met Heidegger sprak anders over identiteit dan de Arendt die de Jodenvervolging meemaakte. Hoe zien we haar kijk op identiteit evolueren in de verschillende fases van haar leven en werk? En wat betekent dat voor onze eigen blik op identiteit? 

Moderatie: Tinneke Beeckman

JUSTINE LACROIX EN JOKE HERMSEN

Politiek betekent voor Hannah Arendt samen handelen. Maar wie is de ‘wij’ van een politieke gemeenschap? Wat betekent burgerschap? Welke rol spelen universele mensenrechten en identiteit hierbij? En hoe komt politieke verandering volgens Arendt tot stand?

Moderatie: Tinneke Beeckman

Paul Scheffer en Nathalie Heinich

Ook vandaag is identiteit meer dan ooit een veelbesproken thema. Niet zelden reageren we zeer defensief als we het gevoel hebben dat onze identiteit bedreigd wordt. Waarom is die identiteit het middelpunt van menig debat? Waar komt dat vandaan? Welke belangen dient het? En leidt denken over identiteit automatisch tot radicalisering?

Moderatie: Tinneke Beeckman

Bestel het boek

In het tweede boek Hannah Arendt Ingekleurd: Arendt over identiteit focussen we op een thema dat zowel actueel als Arendtiaans is: identiteit. Het werk is de neerslag van onze driedelige lezingenreeks.

Hannah Arendt Ingekleurd 2021

Een complexe wereld bekeken door Arendtsogen

Caroline Pauwels en Herman Van Goethem

Arendt als inspiratie

Caroline Pauwels is rector van de VUB. Herman Van Goethem is rector van de UA. Beiden stonden mee aan de wieg van het Hannah Arendt Instituut. Wat maakt Arendt zo inspirerend?

DIRK DE SCHUTTER

Arendt in essentie

Dirk De Schutter vertaalde verschillende werken uit Arendt’s oeuvre. Hij is emeritus hoogleraar filosofie en gespecialiseerd in Arendt en Heidegger. Wat zijn de kernbegrippen bij Hannah Arendt?

ANYA TOPOLSKI EN NADIA FADIL

Arendt in tegenlicht

Anya Topolski is professor ethiek en politieke filosofie aan de Radbout Universiteit Nijmegen.  Nadia Fadil is professor antropologie aan de KULeuven en doet onderzoek naar interculturaliteit, racisme en religie. Wat maakt het werk van Arendt zo ophefmakend of problematisch?

Hans Achterhuis

Arendt in de praktijk

Filosoof Hans Achterhuis was de eerste Nederlandse Denker des Vaderlands. Hij koppelt zijn werk vaak aan actuele problemen. Hannah Arendt is een van de figuren die een grote impact hebben op zijn denken. Hoe helpen haar ideeën ons de huidige politieke en maatschappelijke werkelijkheid te begrijpen? 

ALICJA GESCINSKA en BART SOMERS

Arendt en politiek

Alicja Gescinska is een filosofe die van de politiek proeft. Bart Somers is Vice-president van de Vlaamse regering en minister. Pat Donnez gaat met hen in gesprek over Hannah Arendt. Wat maakte politiek zo belangrijk voor haar? En kan het de wereld echt redden?

Bestel het boek

In het boek Een complexe wereld bekeken door arendtsogen werpen experten vanuit verschillende invalshoeken een blik op het gedachtegoed van Hannah Arendt. Het werk is de neerslag van onze vijfdelige lezingenreeks, en tegelijk het eerste volume in de reeks Hannah Arendt Ingekleurd.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief, zo ben je zeker dat je erbij kan zijn op onze events.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.