PolarProf: lokale besturen voor verbinding

Wetenschappers en lokale besturen zetten samen een actieplan op tegen haatspraak, desinformatie en problematische polarisatie.

Hannah Arendt Instituut - Illustraties - v4_Desinformatie

In het licht van het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie kende de Vlaamse Regering een projectsubsidie toe aan het Hannah Arendt Instituut. De middelen zullen dienen voor het opzetten van leertrajecten en leernetwerken voor lokale besturen rond de aanpak van online en offline polarisatie, desinformatie en haatspraak. De Vlaamse Regering wil namelijk een robuust beleid ontwikkelen dat streeft naar een harmonieuze samenleving waarin kansen centraal staan, waarbij iedereen bijdraagt aan onze samenleving en vorm geeft aan Vlaams burgerschap. 

Alles over PolarProf

Naar een lokale aanpak van desinformatie, haatspraak en problematische polarisatie.

Lokale besturen staan dicht bij de burgers. Zij zijn dus de eerste partners in de aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak. Daarbij vragen zij wel om concrete ondersteuning. Daarom zal het Hannah Arendt Instituut een driejarig leer- en uitwisselingsproject opzetten voor professionals van lokale besturen. Tijdens dit traject zullen we bestaand onderzoek, experten en (praktijk)expertise bij elkaar brengen, digitale leertrajecten opbouwen op Arendt Academy,  de theorie concreet vertalen naar de praktijk (via een toolkit en actieplannen) en inzetten op het uitwisselen van ervaringen tussen en voor lokale besturen.

Polarprof mikt op 5 concrete resultaten: 

  1. experten en expertise bundelen;
  2. actoren, leemtes en noden bij lokale besturen in kaart brengen;
  3. een online leertraject ontwikkelen op Arendt Academy;
  4. lokale besturen inspireren, adviseren en ondersteunen bij de opmaak van lokale actieplannen;
  5. leergemeenschappen uitbouwen en fysieke en digitale uitwisseling tussen lokalen besturen faciliteren.

Het project wordt ondersteund door een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad met oog op de pluriformiteit van het project en de acties. 

De prioritaire doelgroep zijn professionals bij lokale besturen die direct aan de slag gaan met polarisatie, desinformatie en haatspraak. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers samenlevingsopbouw, welzijn, identiteit, diversiteit, preventie & veiligheid, communicatie, … 

Daarnaast richt het Hannah Arendt instituut zich op professionals of mandatarissen die indirect met de thematiek bezig zijn, zoals burgemeesters en schepenen, beleidsverantwoordelijken, departementshoofden, medewerkers uit agentschappen die lokale besturen ondersteunen (ABB, AgII), diensthoofden marketing en communicatie, ICT-verantwoordelijken,…

Tenslotte zijn er nog de externe partners met wie lokale besturen deze uitdagingen aangaan, zoals bijvoorbeeld samenlevingsopbouw, lokale jeugdclubs, sportorganisaties, …

Het leer- en begeleidingstraject kent drie fases.

Het eerste werkjaar 2022 voorziet het Hannah Arendt Instituut in een academische en praktische veldverkenning, de ontwikkeling van het leerplatform en de digitale leerinhoud.

Vanaf 2023 wordt effectief gestart met de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen: lancering van het digitaal leertraject en studiedag, organisatie van actie-, inspiratie- en reflectiedagen, opzetten van een platform voor uitwisseling en Q&A’s. Een sensibiliserings- en communicatiecampagne moet de lokale besturen toeleiden tot het leer- en begeleidingstraject.

Tijdens het laatste werkjaar 2024 tenslotte, ligt de focus op borging en uitwisseling tussen de lokale besturen.

Contacteer Marjan Verplancke via: marjan.verplancke@hannah-arendt.institute

Interessant voor jou

Webinar

Hoe staat het met radicalisering en polarisering in onze steden & gemeenten? Waar worstelen lokale besturen mee? Welke nieuwe tendensen zien we in het veld? Ontdek het tijdens ons gratis webinar in het kader van PolarProf op 21/11 in samenwerking met de VVSG & Universiteit Gent

Webinar

Lokale besturen staan zowel offline als online in relatie met de burger. Sociale media maken het Samen met professor Catherine Van de Heyning buigen we ons over de vraag wat haatspraak is, hoe het onze (online) wereld kan beheersen en welke strategieën er zijn om er als lokaal bestuur tegen op te treden. 20/06.

Webinar

In dit webinar gaan we dieper in op de types van gebruikers van die sociale media, de mechanismen die affectieve polarisatie kunnen voeden en welke praktische communicatiestrategieën je daar tegenover kan plaatsen. Met nieuwe onderzoeksresultaten van KULeuven en het Vlaams VredesInstituut. 7/6 om 13u.

Actueel

Het Hannah Arendt Instituut lanceert een gloednieuwe digitale leeromgeving, Arendt Academy. Met dit platform voor denkers en doeners wil het instituut haar missie om wetenschap te verbinden met de praktijk nog efficiënter realiseren.

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Het Hannah Arendt Instituut samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip.