PolarProf: lokale besturen voor verbinding

Wetenschappers en lokale besturen zetten samen een actieplan op tegen haatspraak, desinformatie en problematische polarisatie.

Iets voor jou?

Polarisatie, desinformatie en haatspraak zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Lokale besturen komen hier steeds vaker mee in aanraking. Wil jij graag mee de strijd aanbinden? Met PolarProf kan je leren en uitwisselen met collega’s en experten en maak je samen werk van een straf lokaal actieplan.

Alles over PolarProf

Naar een lokale aanpak van desinformatie, haatspraak en problematische polarisatie.

Lokale besturen staan dicht bij de burgers. Zij zijn dus de eerste partners in de aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak. Daarbij vragen ze wel om concrete ondersteuning. Daarom lanceert het Hannah Arendt Instituut een driejarig leer- en uitwisselingstraject voor professionals van lokale besturen. Met PolarProf brengen we wetenschappelijk onderzoek en (praktijk)expertise bij elkaar. We bieden digitale leertrajecten aan op Arendt Academy en zetten in op de fysieke en online uitwisseling van ervaringen tussen en voor lokale besturen.

De Vlaamse Regering kende het Hannah Arendt Instituut een projectsubsidie toe in het kader van hun actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie.

Polarprof mikt op vijf concrete resultaten: 

  1. experten en expertise bundelen;
  2. actoren, leemtes en noden bij lokale besturen in kaart brengen;
  3. een online leertraject ontwikkelen op Arendt Academy;
  4. lokale besturen inspireren, adviseren en ondersteunen bij de opmaak van lokale actieplannen;
  5. leergemeenschappen uitbouwen en fysieke en digitale uitwisseling tussen lokale besturen faciliteren.


Het project wordt ondersteund door een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad met oog op de pluriformiteit van het project en de acties. 

Iedereen die deel uitmaakt van een lokaal bestuur en professioneel bezig is met polarisatie, desinformatie of haatspraak. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers samenlevingsopbouw, welzijn, inclusie en diversiteit, preventie en veiligheid, en marketing en communicatie.

Daarnaast richt PolarProf zich op professionals of mandatarissen die indirect met deze thema’s bezig zijn, zoals burgemeesters en schepenen, beleidsverantwoordelijken, departementshoofden of medewerkers uit agentschappen die lokale besturen ondersteunen (ABB, AgII).

Tenslotte zijn er nog de externe partners die samen met lokale besturen deze uitdagingen aangaan, zoals welzijnsorganisaties, jeugdverenigingen en sportclubs.

Belangrijk is dat jij de persoon bent die het lokaal actieplan mee opmaakt of onderdelen ervan zal uitvoeren.

PolarProf is opgedeeld in drie fases:

  • In 2022 voorzien we in een academische en praktische veldverkenning en de ontwikkeling van het leerplatform en de online trainingen;
  • In 2023 starten we met de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen. We introduceren het digitale leertraject, organiseren actiedagen en inspiratie- en reflectiedagen en lanceren een platform voor uitwisseling en Q&A’s;
  • In 2024 ligt de focus op borging van kennis en uitwisseling tussen de lokale besturen.

Heb je nog vragen? Contacteer Marjan Verplancke via ma***************@ha***********.institute.

Hannah Arendt Instituut - Illustraties - v4_Desinformatie

In het licht van het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie kende de Vlaamse Regering een projectsubsidie toe aan het Hannah Arendt Instituut. De middelen zullen dienen voor het opzetten van leertrajecten en leernetwerken voor lokale besturen rond de aanpak van online en offline polarisatie, desinformatie en haatspraak. De Vlaamse Regering wil namelijk een robuust beleid ontwikkelen dat streeft naar een harmonieuze samenleving waarin kansen centraal staan, waarbij iedereen bijdraagt aan onze samenleving en vorm geeft aan Vlaams burgerschap. 

Interessant voor jou

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Het Hannah Arendt Instituut samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.