In het kort

Onze diverse en snel veranderende maatschappij biedt ons grote kansen en stelt ons tegelijk voor concrete uitdagingen. Het Hannah Arendt Instituut wil beide gebruiken om de samenleving te versterken. Dat doen we door wetenschappelijke kennis te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers.

Welke uitdagingen?

Hoe kan een gemeentebestuur inzetten op sociale samenhang in wijken en buurten? Welke kansen bieden nieuwe technologieën om de levenskwaliteit in de stad te verhogen? Of hoe richt je een organisatie op de multiculturele arbeidsmarkt? Op zulke vragen probeert het Hannah Arendt Instituut antwoorden te vinden. Maar niet alleen dat. Want de inzichten die de wetenschap biedt, moeten ook doorstromen naar de praktijk.

Hoe willen we impact hebben?

  • We bundelen en creëren wetenschappelijk onderzoek dat een oplossing biedt voor concrete maatschappelijke problemen.
  • We zetten dat (soms nogal technisch) wetenschappelijk onderzoek om in praktische hulpmiddelen en toegankelijk materiaal: checklists, good practices, beleidsaanbevelingen, audiovisueel inspiratiemateriaal, etc.
  • We brengen academici samen met het professionele werkveld en het brede publiek om samen te leren en ook daadwerkelijk aan de slag gaan met de materialen.

Wie zijn 'we'?

We zijn een samenwerkingsverband tussen VUB, UAntwerpen, KULeuven, UGent, UHasselt en de stad Mechelen. Onze acties bepalen we in overleg met zowel een maatschappelijke als een wetenschappelijke adviesraad. Zowel de Vlaamse Overheid als verschillende partnerorganisaties ondersteunen onze vzw. 

What's in a name?

Hannah Arendt pleitte voor een actief burgerschap waarbij pluraliteit/meerstemmigheid, verbinding, kritisch denken en open dialoog centraal staan. Dat is niet alleen de kern van een stevige democratie, het is ook een belangrijk doel van onze werking: iedereen doen deelnemen aan het debat en de samenleving. Wij laten ons inspireren door Arendts gedachtegoed, maar blijven vooral steeds zelf nadenken.      

En welke optie kies jij?

Niets doen is een optie. Maar is het ook jouw optie? Het is in ieder geval niet de weg die wij gekozen hebben. We richten ons dus op iedereen die een kritisch-constructieve bijdrage wil leveren: gewone burgers, beleidsmakers, organisaties… Hoe meer betrokkenheid, hoe beter.  Praat, denk of doe mee.

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Wat is het aanbod van het Hannah Arendt Instituut?

Wij bieden onderzoek, vorming en wetenschapsvalorisatie. 

Samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.