9 visies op samenleven in etnisch-culturele diversiteit

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende visies die mensen kunnen hebben op diversiteit. Klik stap voor stap door alle visies en verbreed zo je kennis.

Neo-assimilatie

Multiculturalisme

Liberaal egalitarisme

Diversiteitsparadigma

Interculturalisme

Superdiversiteit

Intersectionaliteit

Anti-racisme

Postkoloniaal perspectief