9 visies op samenleven in etnisch-culturele diversiteit

Hieronder vind je negen visies om met diversiteit om te gaan. Ze zijn niet steeds perfect afgelijnd: mensen combineren elementen uit verschillende visies met elkaar.

Klik onderaan op ‘eerste visie: neo-assimilatie’. Ga dan stap voor stap door alle visies en verbreed zo je kennis.

Neo-assimilatie

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Multiculturalisme

"Alle mensen hebben het recht om hun culturele eigenheid te bewaren en te uiten."

Liberaal egalitarisme

"Iemands huidskleur is voor mij van geen belang."

Diversiteitsparadigma

"Iemand met migratieachtergrond aanwerven kan veel positiefs voor de organisatie betekenen."

Interculturalisme

"We moeten over de sociale verschillen heen met elkaar in dialoog gaan."

Superdiversiteit

"Ik ben meer dan alleen van Libanese afkomst."

Intersectionaliteit

"Een vrouw van kleur ervaart seksisme anders dan een witte vrouw."

Anti-racisme

"Mensen mogen niet anders behandeld worden omwille van hun huidskleur."

Postkoloniaal perspectief

"Het koloniaal verleden is nog steeds zichtbaar en voelbaar."

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.