Neo-assimilatie

Bekijk het filmpje waarin Fatima Laoukili je meer vertelt over neo-assimilatie. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende video of terugkeren naar de overzichtspagina.

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Zijn de volgende stellingen juist of fout?

Het antwoord is FOUT.

Het assimilatie-perspectief ziet etnisch-culturele diversiteit als een bedreiging voor de sociale samenhang in de samenleving. Diversiteit – zeker als die zichtbaar is in bijvoorbeeld kleding of religieuze praktijken – maakt het vreedzaam samenleven moeilijker. Van een nieuwkomer wordt dan ook verwacht dat hij/zij/hen afstand neemt van de eigen waarden en normen en zich de dominante cultuur, waarden en normen eigen maakt.

Het antwoord is FOUT.

Het assimilatie-perspectief gaat uit van een leidende cultuur, waarin de nieuwkomer zich inschakelt. Assimilatie komt weliswaar in vele gradaties voor, de essentie is toch dat culturele verschillen gereduceerd moeten worden om het samenleven mogelijk te maken. Dat moet gebeuren doordat nieuwkomers hun eigen culturele praktijken laten vallen of bijstellen in de richting van de meerderheidscultuur.