Anti-racisme

Bekijk het filmpje waarin Stijn Oosterlynck je meer vertelt over anti-racisme. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie.

"Mensen mogen niet anders behandeld worden omwille van hun huidskleur."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het anti-racisme perspectief, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit anti-racisme bekeken, is deze stelling JUIST.

Vanuit biologisch perspectief bestaan er inderdaad geen verschillende rassen onder de mensen. Er zijn wel fysische verschillen tussen mensen (bv. huidskleur), maar die verschillen zijn gradueel. Er kunnen geen duidelijke groepen afgebakend worden.
Vaak denken mensen echter wel dat er verschillende rassen bestaan. Ze kennen sociale betekenis toe aan fysische verschillen en gaan bepaalde fysieke kenmerken meer waarderen dan andere. Dat noemen we ‘racialisering’. Zo wordt het schoonheidsideaal vaker gelinkt aan een witte huidskleur.

Vanuit anti-racisme bekeken, is deze stelling FOUT.

Racisme betekent dat mensen louter op basis van hun huidskleur minder goed behandeld worden. Racisme komt niet alleen voor in de onderlinge verhouding tussen mensen (bv. racistische uitspraken), maar ook in het functioneren van organisaties (bv. het systematisch lager inschatten van de capaciteiten van jongeren met migratieachtergrond in het onderwijs) en de bredere maatschappij (bv. de lagere werkgelegenheidskansen van hooggeschoolde burgers met Sub-Saharisch Afrikaanse achtergrond). Racisme is dus structureel. Burgers met migratieachtergrond kunnen de gevolgen van racisme daardoor vaak niet met individuele inspanningen alleen overstijgen.    

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.