Intersectionaliteit

Bekijk het filmpje waarin Stijn Oosterlynck je meer vertelt over intersectionaliteit. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie.

"Een vrouw van kleur ervaart seksisme anders dan een witte vrouw."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het intersectionaliteitsperspectief, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit intersectionaliteit bekeken, is deze stelling JUIST.

Volgens intersectionaliteit heeft het diversiteitsparadigma in zijn overwegend positieve visie op diversiteit te weinig oog voor de ervaringen van ongelijkheid en machtsverschillen en de effecten daarvan op de levenskansen van mensen van kleur. Homoseksualiteit wordt anders ervaren door een zwarte man dan door een witte man of door een man uit de middenklasse dan door een man uit de arbeidersklasse. Het grijpt ook anders in op hun levenskansen.

Vanuit intersectionaliteit bekeken, is deze stelling JUIST.

Intersectionaliteit wordt ook wel kruispuntdenken genoemd. Onze identiteit komt tot stand op het kruispunt van meerdere assen van verschil tussen mensen, zoals gender, sociale klasse en etnisch-culturele achtergrond. Intersectionaliteit zal etnisch-culturele diversiteit altijd in samenhang met andere aspecten van identiteit bekijken. Veel meer dan bij het superdiversiteitsperspectief is daarbij aandacht hoe die verschillende aspecten van identiteit tot sociale uitsluiting kunnen leiden.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.