Lezingenreeks dekolonisatie

In samenwerking met Stad Mechelen en Avansa

Beeld: Louise Ballekens

Foto: Gil Plaquet

Standbeelden stonden lang vrijwel onopgemerkt in de stad.  Dat is voorbij. De beelden in de straat wekken weer interesse op,  vooral degene die het koloniale verleden van België herdenken. De controverse errond brengt ze vaak tussen sloophamer en aambeeld.

Maar het is meer dan dat. Onder impuls van de Black Lives Matter beweging vragen bevolkingsgroepen met diverse achtergronden om écht gehoord te worden en dingen te veranderen. 

Stad Mechelen, Avansa en het Hannah Arendt Instituut organiseren een lezingenreeks over ons koloniaal verleden. De impact ervan op cultuur en de publieke ruimte vandaag staat daarbij centraal. De lezingen kaderen in een traject rond de dekolonisering van de Mechelse publieke ruimte.

 

21/6 Dekoloniseren in Mechelen: waarom en hoe?

Duizenden personen roepen ‘Black Lives Matter’. Standbeelden worden aangevallen. Het parlement start een Congocommissie. Koning Filip betuigt zijn spijt. ​Wat is er aan de hand? De Belgisch-Congolese politicologe Nadia Nsayi geeft een lezing over het koloniaal verleden van België en erfenissen in de Belgische samenleving. Ze voert een pleidooi voor een dekoloniale beweging en geeft pistes voor actie in Mechelen met het oog op meer diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid.

Met Nadia Nsayi

Foto: Avansa

Foto: Avansa

1/7 Dekolonisatie en beeldvorming in de kunsten

Het koloniaal tijdperk mag dan wel (grotendeels) voorbij zijn, de koloniale beelden leven nog steeds voort in de kunsten. De roep om musea of de literaire canon te dekoloniseren klinkt steeds luider. Recente discussies over racistische stereotiepe afbeeldingen in strips zoals Jommeke of Suske en Wiske, of over het al dan niet behouden van de roman Black Venus van Jef Geeraerts in de literaire canon tonen aan dat het proces van dekolonisatie is gestart. Waar ligt nu precies het probleem? En wat zijn de mogelijke oplossingen?

Met Warda el-Kaddouri

26/8 Wat doen met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

Beladen monumenten en straatnamen krijgen het de laatste tijd zowat overal ter wereld te verduren. Ook in eigen land valt er niet naast te kijken. Leopold II-lanen en -straten veranderen van naam. En stenen helden van weleer krijgen nu een verklarende tekst mee, of worden zelfs verwijderd uit het straatbeeld. Ook in Mechelen speelt het debat volop: is er nog plaats voor het koloniaal monument op de Schuttersvest of voor een Willem Frans Van Kerckhovenstraat?

Tijdens deze lezing verkennen we verschillende voorbeelden van gecontesteerde monumenten en straatnamen en tonen we hoe men ermee aan de slag ging. Het resultaat van de verschillende voorbeelden zal vaak complexer blijken dan de tweespalt tussen houden of verwijderen.

Met Birgit Geudens en Katrijn D’hamers (FARO)

Foto: Prachatai via Flickr

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

ook interessant

Lezing op aanvraag: Beladen erfgoed in vloeibare tijden

Erfgoed is geen dode materie. Beelden en gebouwen dragen betekenis in zich en brengen geschiedenis tot leven. In deze lezing bekijken we hoe multiperspectiviteit op meerdere niveaus kan bijdragen aan het doel van hedendaagse sociale verandering.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.