8 gouden tips

Je weet nu meer over de 9 visies op diversiteit. Maar hoe helpen deze inzichten je nu om vlotter in gesprek te gaan over diversiteit? Hier zijn 8 tips.

1. Diversiteit is breed

Diversiteit is een breed begrip, het kan zowel gaan over verschillen in etnisch-culturele diversiteit, als over talrijke andere kenmerken zoals gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, beperking, socio-economische achtergrond… De meeste van de besproken perspectieven focussen op etnisch-culturele diversiteit, maar verlies zeker de andere vormen niet uit het oog. Het kruispuntdenken en superdiversiteit brengen deze andere vormen van diversiteit deels naar voren.

2. Behoed jezelf voor hokjesdenken

Onthoud dat het volgen van bepaalde visies geen zwart-wit verhaal is, je kan jezelf ook aansluiten aan meerdere visies. Bovendien lopen de perspectieven op diversiteit vaak door elkaar. Zet andere mensen en hun perspectieven niet in afgelijnde vakjes, want die zijn er in de realiteit niet. 

3. Luister naar het perspectief van de ander

Als iemand een volledig andere visie heeft, kan je dat benoemen. “Ik merk dat we allebei op een andere manier naar diversiteit kijken.” Wees kritisch voor je eigen standpunten en die van de ander, bevraag de ander over zijn/haar/hun mening: “Wat zorgt ervoor dat je op die manier naar diversiteit kijkt?” Zo geef je ruimte aan de ander en kan dit dialoog en wederzijds begrip bevorderen. 

4. Een consensus is niet altijd nodig

Het doel van een gesprek hoeft niet altijd het overtuigen van de ander te zijn. Je moet het niet altijd eens te zijn met je gesprekspartner en hoeft daarbij niet steeds op zoek te gaan naar een gedeelde mening. Het is oké om van mening te verschillen. 

5. Stel je grenzen en respecteer de grenzen van de ander

Een gesprek rond diversiteit kan snel verhit raken, soms is dat onvermijdelijk. Voel je je niet meer veilig bij het bespreken van het onderwerp? Geef dat dan ook aan. Probeer in een ik-boodschap te spreken. “Ik zou dit onderwerp liever wat laten rusten.” “Ik ben het niet eens met wat je daarnet hebt gezegd in mijn beleving is wat je aanhaalt anders.” Wanneer je aanvoelt dat iemand zich ongemakkelijk of sterk betrokken voelt, benoem dit. “Ik merk dat je je ongemakkelijk voelt, klopt dit?” Toon ook begrip voor de grenzen die de ander stelt

6. Deel je kennis

De kennis die je tijdens deze digitale vorming hebt vergaard, is niet alleen waardevol voor jezelf. Ook voor je gesprekspartner is wat jij te vertellen hebt interessant, die kan op basis van de nieuwe informatie reflecteren over zijn/haar/hun mening. Zorg ervoor dat je je kennis op een niet dwingende manier overbrengt, wek nieuwsgierigheid op door zinnen als: “Wist je dat…”, “In een digitale vorming van het Hannah Arendt Instituut heb ik gezien dat…”, “Ik denk dat jij de volgende informatie interessant zal vinden..”, te gebruiken. 

7. Ontmenselijking en denigratie is nooit oké, maar komt wel voor

Denigrerende en ontmenselijkende opmerkingen komen voor. Het is belangrijk om dit aan te kaarten en aan te geven dat zo’n opmerkingen niet oké zijn. Je doet dit best op een manier die niet polariserend en aanvallend is. De bondgenoten strategie van Orbit vzw biedt je tools om met racistische of discriminerende opmerkingen om te gaan en hierover met je gesprekspartner in gesprek te gaan.

8. Informeer jezelf

Het is belangrijk dat je jezelf blijft bijscholen over deze thema’s om met een kritische blik naar de werkelijkheid te kijken en je eigen mening te vormen. Op het einde van deze digitale vorming vind je alvast een aantal bronnen om jezelf te verdiepen.