Eindquiz

In deze eindquiz kan je je kennis toetsen en nagaan of je alles goed hebt begrepen.

Welk visie past volgens jou het beste bij deze voorbeelden?

Bron: n-va.be

Bron: Google Afbeeldingen

"Actiegroepen tegen racisme hebben zondag in het zuiden van Nederland in verschillende steden nieuwe straatnaamborden opgehangen. De straten dragen momenteel de namen van "misdadigers uit de koloniale tijd van Nederland", aldus de actiegroepen.”

Bron: Artikel nu.nl

Verder in het artikel:
Wij kijken dan ook met verbazing toe hoe sommigen zo lang blijven vasthangen aan een huidskleur die voor ons van minder belang is. Zolang ik me kan herinneren, ben ik me nooit bewust ­geweest van mijn kleur. Maar wel van mijn positie als persoon in haar heelheid en van mijn verantwoordelijkheden als burger.

Bron: De Standaard

Bron: YouTube

"Aan de band wordt een mengeling van Frans, Engels en Nederlands gesproken. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen in geval van brand of bij een andere ramp, hangen de veiligheidsvoorschriften ook in het Arabisch op. Net als met culturele eisen springt het management van Tower Automotive pragmatisch om met taal. In een multinationaal bedrijf waarvan de directeur zelf Italiaan is, ligt dat voor de hand. Bij aanwervingen wordt niet moeilijk gedaan over een gebrekkige kennis van het Nederlands. ”

Bron: Fragment uit een interview, Alles is al anders (DieGeM-onderzoek).

Bron: YouTube

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.