Eindquiz

In deze eindquiz kan je je kennis toetsen en nagaan of je alles goed hebt begrepen aan de hand van een aantal vragen en een reflectie oefening. 

Duid het juiste perspectief aan.

Bron: (Vragen aan Stijn!)

Bron: Google Foto’s

"Actiegroepen tegen racisme hebben zondag in het zuiden van Nederland in verschillende steden nieuwe straatnaamborden opgehangen. De straten dragen momenteel de namen van "misdadigers uit de koloniale tijd van Nederland", aldus de actiegroepen.”


(Opgehaald uit: Actiegroepen veranderen straatnaamborden die verwjizen naar koloniale tijd, artikel nu.nl)

Bron: nu.nl

Bron: De Standaard

Bron: YouTube

"Aan de band wordt een mengeling van Frans, Engels en Nederlands gesproken. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen in geval van brand of bij een andere ramp, hangen de veiligheidsvoorschriften ook in het Arabisch op. Net als met culturele eisen springt het management van Tower Automotive pragmatisch om met taal. In een multinationaal bedrijf waarvan de directeur zelf Italiaan is, ligt dat voor de hand. Bij aanwervingen wordt niet moeilijk gedaan over een gebrekkige kennis van het Nederlands. ”

Bron: alles is anders (DIeGeM), onderzoek Stijn Oosterlynck

Bron: YouTube

“We zijn allemaal individuele mensen en de een is niet beter dan de ander door zijn cultuur. Je moet mensen beoordelen op hun individuele daden.”

Bron: Bezorgdheid en veerkracht, onderzoek KIS