Een nieuwe voorzitter voor het Hannah Arendt Instituut

Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, werd door de Algemene Vergadering aangeduid als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee VUB-rector Caroline Pauwels op, die ons te vroeg ontviel. Jan Danckaert, huidig rector van de Vrije Universiteit Brussel, wordt ondervoorzitter.

Herman Van Goethem is historicus, jurist en hoogleraar. In 2012 lag hij als curator aan de basis van Kazerne Dossin, het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Tot in 2016 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Antwerpen met de functie van Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin. Sinds 2016 is hij rector van de Universiteit Antwerpen.

Het Hannah Arendt Instituut

Herman Van Goethem stond drie jaar geleden samen met Caroline Pauwels aan de wieg van het Hannah Arendt Instituut. Hun gedeelde geloof in de kracht van wetenschap bracht hen ertoe een instituut op te richten dat de brug zou slaan tussen wetenschap en praktijk. Met Hannah Arendt als inspirerende gids. Geen betere persoon, dus, om na het afscheid van Caroline, de fakkel over te nemen.

Nu, meer dan ooit, hebben wetenschap en praktijk elkaar nodig. De maatschappelijke uitdagingen zijn immers groot en de oplossingen liggen niet voor de hand. In tijden van desinformatie en snel toenemende polarisatie is het belangrijk in te zetten op feitelijkheid en dialoog. Dat is niet alleen de kern van een stevige democratie, het is ook een wezenlijk doel van onze werking: eenieder betrekken in het debat over mens en samenleving. We willen professionals, beleidsmakers en burgers inspireren om aan de slag te gaan met wetenschappelijke inzichten rond burgerschap, stedelijkheid en diversiteit. Of, om het met de woorden van Hannah Arendt te zeggen, wetenschap inzetten om ‘relaties tot stand te brengen en nieuwe werkelijkheden te scheppen.’ Samen, in pluraliteit en verbondenheid, hebben we immers de grootste impact.

Herman Van Goethem

In maart 2023 bestaat het Hannah Arendt Instituut drie jaar. De maatschappelijke uitdagingen zijn groter dan ooit, maar de ambitie nog groter.

We zijn erin geslaagd betekenisvolle samenwerkingen aan te gaan met alle Vlaamse universiteiten en talloze maatschappelijk partners. Zo kunnen we met wetenschappelijke kennis voluit inspelen op reeële noden in de samenleving. Het is dan ook onze ambitie om het terrein tussen wetenschap en praktijk verder te ontginnen. Ik kijk er enorm naar uit om als voorzitter, samen met de raad van bestuur en adviesraden, maar vooral ook met de schitterende ploeg van medewerkers en onderzoekers, verder te bouwen aan de toekomst van het instituut.

Herman Van Goethem

In gesprek met Caroline Pauwels en Herman Van Goethem

Twee jaar geleden brachten we Herman Van Goethem en Caroline Pauwels samen rond de tafel tijdens onze allereerste Table Talk. Daarin hadden we het onder meer over het waarom van het Hannah Arendt Instituut en de rol van wetenschap in een snel veranderende maatschappij. Meer dan de moeite waard om te (her)bekijken.

In memoriam Caroline Pauwels

Als echte possibilist geloofde Caroline Pauwels dat wetenschap concrete oplossingen kan bieden voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Vanuit haar talent voor verwondering en verbinding gaf ze gestalte – of nataliteit – aan een project in de tussenruimte van wetenschap en praktijk.

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.