Onderzoek online polarisering

Sociale disconnectie en polarisatie zijn oorzaken van radicalisering en vormen dus belangrijke aandachtspunten in onze maatschappij. Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe deze fenomenen zich ontwikkelen in scholen, op straat en bij verenigingen. Maar ze weten minder over hoe de processen online of via mediagebruik verlopen. Wij onderzoeken hoe die online polarisering en disconnectie juist ontstaan en wat je ertegen kan doen.

"Sociale diensten hebben vaak veel kennis over hoe polarisering op straat verloopt, maar ze weten minder over hoe die processen online verlopen."
MIchelle Boonen
Onderzoekster Hannah Arendt Instituut

Wat onderzoeken we juist?

Online polarisering kent verschillende vormen: hatespeech, trolling, desinformatie. Bovendien zien we individuen vaak eerst offline deconnecteren en nadien online in de val trappen van extremistische groepen. We focussen enerzijds op best
practices voor de aanpak van disconnectie en polarisering, anderzijds detecteren we welke lacunes ontbreken in het onderzoek en hoe dit zich vertaalt naar concrete aanbevelingen.

Hoe Doen we dat onderzoek?

We bevragen vakexperts over best practices en aanbevelingen die al bestaan in België of in het buitenland. We verzamelen niet alleen de bestaande tools en methodes, maar gaan
ook op zoek naar de lacunes in de kennis en hoe we die kunnen invullen. Momenteel zien we al veel projecten gecentreerd rond het detectie van polariserende
berichten, wij willen ook andere mogelijkheden verkennen. Een voorbeeld is jongeren stimuleren zelf het online debat
constructief vorm te geven.

Hoe de resultaten gebruiken?

Het is ons doel om concrete richtlijnen op te stellen voor het gebruik van ICT bij depolarisatie. In gesprekken met de gemeentebesturen bekijken we welke methodes voor
hen toepasbaar zijn. Met opleidingsdagen en -trajecten brengen we de kennis bij een breder publiek.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.