Facts to Act 2021: dag voor denkers en doeners

Hoe maak je wetenschap impactvol? Hoe zorg je dat wetenschappers, politici, professionals en burgers samen tot actie komen? Het Hannah Arendt Instituut bracht ze op 29 oktober samen op zijn eerste studiedag: Facts to Act. 

Het event omvatte lezingen, panelgesprekken, debatten en workshops.  Een divers programma bood een breed gamma aan theorie en praktijk: vormingen over buddywerkingen en sport als verbindingsmiddel, panelgesprekken over de rol van steden en burgers in het migratiebeleid of  een spoedcursus om impact van beleidsmaatregelen te meten. 

Het avondprogramma voor het brede publiek bracht denkers en doeners samen in gesprekken over denken, doen en verbeelden. Hannah Arendt zelf sloot de avond af met een monoloog. 

Meer dan vierhonderd mensen namen deel aan de eerst editie van het event, dat vanaf nu jaarlijks plaatsvindt in Mechelen en als doel heeft om wetenschappelijke inzichten bij professionals en een breed publiek te brengen.  

Herbekijk enkele gesprekken en debatten

Wetenschap, politiek en activisme: waar trek je de lijn?

Met: Patrizia Zanoni (hoogleraar aan UHasselt) en Herman Van Goethem (rector UAntwerpen)

De maatschappelijke rol van de wetenschap is tijdens de coronapandemie meer dan ooit onderwerp van debat geworden. We vragen ons af welke rol onderzoekers kunnen of moeten vervullen. Enerzijds raken waardevolle onderzoeksresultaten soms moeilijk buiten de universiteitsmuren, anderzijds krijgen wetenschappers het verwijt zich te veel met het beleid te bemoeien. Hoe kan de wetenschap met beleidsinstanties en middenveldsorganisaties dan wel samenwerken om tot resultaten te komen? Moeten wetenschappers meer activistisch optreden? Mogen ze politiek standpunt innemen? Of kunnen ze beter de feiten voor zich laten spreken en zelf neutraal blijven? 

Wat kunnen steden en burgers betekenen in het asielbeleid?

Met: Ilke Adam (VUB), Robin Vandevoordt (UGent), Els Hertogen (11.11.11.), Sammy Mahdi (Staatsecretaris asiel en migratie – CD&V), Rudy Coddens (Schepen Gent – Vooruit), Khatera Shamal (Nasle Omid, Stad Antwerpen).

Het asiel- en vluchtelingenbeleid beroert de gemoederen. Dat ervaart ook de bevoegde staatssecretaris Sammy Mahdi. We nodigen hem uit om samen met wetenschappers en lokale actoren op zoek te gaan naar oplossingen. In een tweedelig gesprek kijken we naar de rol van steden en gemeenten: hoewel het beleid grotendeels bepaald wordt door federale en EU overheden, zijn het vooral de steden en gemeenten die met de praktische gevolgen ervan geconfronteerd worden. Hoe gaan ze hiermee om? Over welke beleidsinstrumenten beschikken ze? We gaan ook op zoek naar het spanningsveld tussen federale en lokale overheden: wat kan anders of beter? Vervolgens kijken we naar onszelf: de burgers. Wat kunnen burgers doen en wat doen ze beter niet? Een gesprek voeren op basis van feiten, lijkt ons alvast een goede start. 

Botsen de beschavingen?

Met: Bart De Wever (Burgemeester Antwerpen en voorzitter N-VA) en Khalid Benhaddou (imam en o.a. coördinator van het netwerk van islamexperten dat in Vlaamse scholen de radicalisering van moslimjongeren tegengaat).

Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 schreven Khalid Benhaddou en Bart De Wever een boek met een vraag als titel: Botsen de beschavingen? Ze staan daarin stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Is er nog toekomstperspectief en hoe komen we tot verbinding? Moderatie door Linda De Win. 

Waar liggen de online grenzen van vrije meningsuiting?

Met: Yasmien Naciri (auteur en ondernemer), Leo Neels (em. prof. mediarecht), Ike Picone (professor journalistiek VUB), Karin Brouwers (Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V). 

Het Internet is de grote gelijkmaker waar iedereen met een mening een platform kan nemen en gehoord kan worden. Die platformen worden ook ingenomen door verstoten wetenschappers, mensen die manifestos schrijven voor een nieuwe Westerse burgeroorlog en ideologen die geesten rekruteren voor ondemocratische doeleinden. Hoeveel vrijheid is te veel vrijheid in onze verlichte samenleving? Wat is censuur en wat is een noodzakelijke inperking van expressie? En vooral, hoe kruipen we uit deze binaire discussie en beschermen we democratische normen en waarden zoveel het kan?

Hoe kunnen steden een verbindende rol spelen in de samenleving?

Met: Gert Eeraerts (kabinet minister Somers), Michiel Dehaene (prof. stedenbouw en architectuur UGent), Judith Perneel (kabinet minister Kitir).

De toekomst is aan de steden. Maar samenleven in steden is op zich niet voldoende om uitdagingen zoals klimaatsverandering, migratie, economische ontwikkeling en sociale ongelijkheid aan te pakken. Daarvoor moeten we de kwaliteiten van steden, zoals densiteit, diversiteit en democratie, voortdurend ontwikkelen en versterken. Zowel de Vlaamse als federale overheid werken hier elk binnen hun bevoegdheden aan. Experten betrokken bij het stedenbeleid gaan in gesprek met Vlaams minister Bart Somers en federaal minister Meryame Kitir over hun ambities en visie op stedenbeleid.

Avondprogramma over doen, denken en verbeelden

Facts to Act bracht denkers en doeners samen. Maar de gasten van het avondprogramma zijn ook durvers. Ze nemen standpunt in en willen een verschil maken. We spraken met:

Patsy Sörensen en Omar Ba – Kan doen de wereld verbeteren?
Patrick Loobuyck en Damia Laoui – Kan denken de wereld verbeteren?
Koen Vanmechelen en Béatrice Delvaux – Kan verbeelding de wereld verbeteren?

Prater, denker of doener?

Schrijf dan meteen in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Het Hannah Arendt Instituut samengevat

Research. Rethink. React.

Research.

Goed onderbouwd onderzoek staat centraal in onze werking. Wetenschap, maar dan helder gebracht, klaar voor gebruik en ten dienste van de samenleving.

Rethink.

Nadenken is gevaarlijk. Niet nadenken nog gevaarlijker. We geven niet alleen antwoorden. We stellen gevestigde aannames ook kritisch in vraag. 

React.

Denken is nodig, handelen cruciaal. We willen dat onze werking uitmondt in actie. Maar we willen ook jouw reactie. Want enkel in dialoog komen we tot wederzijds begrip. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.