Train de trainer: reageren als actieve omstaander

"It is time for psychology to change the narrative away from an absence of help and toward a new understanding of what makes intervention successful or unsuccessful"

(Philpot ea, 2019)

Op een efficiënte manier tussenkomen in een situatie van racisme, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is nooit gemakkelijk. Nochtans weten we uit onderzoek dat mensen kunnen leren om adequaat te reageren.

Hoe zou het zijn als in jouw gemeente, in jouw organisatie of in jouw bedrijf meer mensen zouden weten hoe ze als actieve omstaander kunnen reageren?

 

Met het Hannah Arendt Instituut willen we resoluut inzetten op systemische verandering. We werken daarbij met overheden aan structurele maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te ontmoedigen en terug te dringen. Maar de hele samenleving heeft hier een rol in te spelen.

Daarom ontwikkelden we een Train de Trainer voor lokale besturen, organisaties en bedrijven. De naam zegt het zelf al: in dit traject leiden we nieuwe opleiders op. De kennis en expertise die zij mee naar huis nemen, kunnen ze vervolgens zelf toepassen om nog meer professionals en burgers op te leiden. Want hoe meer opleiders, hoe meer impact.

De Train de Trainer duurt vijf dagen en omvat zowel theorie als praktijkoefeningen. We werken daarbij samen met onderzoekers en partnerorganisaties.

Inhoud van de training:

We staan stil bij de klassieke onderzoeken naar de obstakels die reageren kunnen bemoeilijken.
Darley & Latané (1968), Asch (1955), Milgram (1964), Zimbardo (1971), Darley & Batson (1973), Lerner (1966), Albert Bandura (2002), Jane Elliot (1968), Joshua Greene (2014).

We belichten het meer recente omstaanderonderzoek over hoe je de obstakels kan overwinnen.
Hoebeke en Van Duppen (2016), Maning et al. (2007), Fischer et al. (2011), Van Bommel et al. (2012), Ken Brown (2017), Philpot et al (2020), Ganti & Baek (2021), Rudnikci et al (2022).

  • Casusbespreking
  • Oefenen met waarheidsgetrouwe situaties
  • Collective impact-model en implementatie in een lokaal bestuur
  • Overlopen van een standaardscenario
  • Do’s en dont’s bij het lesgeven over bystandergedrag
  • De deelnemers oefenen delen van het scenario

Terugkomdag na eerste trainingervaringen

Train the Trainer: praktische info

Wanneer?

De timing is onderling af te stemmen

Waar?

De training kan doorgaan op het Hannah Arendt Instituut of op de locatie van de aanvrager.

Voor wie?

Elk lokaal bestuur, elke organisatie of elk bedrijf kan intekenen. We mikken op een groep van minimaal 8, maximaal 15 kandidaat-trainers. Die kan je rekruteren onder collega's, maar evengoed onder burgers of klanten die nadien als trainer kunnen worden ingezet.

Kostprijs?

Reken op een investering tussen de 2.000 en 2.500 euro per opgeleide trainer.

Kan een traject op maat ook?

Alle kennis & vaardigheden grondig overbrengen en inoefenen vraagt tijd. Daarom duurt dit traject 5 dagen. Is dit voor jouw organisatie absoluut onhaalbaar? Contacteer ons en we bekijken samen wat mogelijk is.

INTERESSE OF NOG VRAGEN?

Deze opleiding kadert in Plan Samenleven

Plan Samenleven

In het kader van het Plan Samenleven kan je als lokaal bestuur intekenen voor de vijfdaagse Train de Trainer “Reageren als actieve omstaander”. De Vlaamse overheid voorziet een tegemoetkoming per ingeschreven trainer. Het Agentschap Integratie en Inburgering is aangeduid om de gemeentes die intekenen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun actieplan.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.