Train de trainer: Ogen Open

Reageren als actieve omstaander

Op een efficiënte manier tussenkomen in een situatie van racisme, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is nooit gemakkelijk. Ook in andere noodsituaties voelen we ons als omstaanders vaak ‘verlamd’. Nochtans weten we uit onderzoek dat mensen kunnen leren om adequaat te reageren.

Hoe zou het zijn als in jouw gemeente, in jouw organisatie of in jouw bedrijf meer mensen zouden weten hoe ze als actieve omstaander kunnen reageren?

Het Hannah Arendt Instituut zet resoluut in op systemische verandering. Daarom ontwikkelden we een train de trainer voor lokale besturen, organisaties en bedrijven. De naam zegt het zelf al: in dit traject leiden we nieuwe opleiders op. De kennis en expertise die je mee naar huis neemt, kan je vervolgens zelf toepassen om nog meer professionals en burgers op te leiden. Want hoe meer opleiders, hoe meer impact.

Praktische informatie

De train de trainer duurt vijf dagen en omvat zowel theorie als praktijk. Je ontvangt een uitgebreid scenario en het bijhorende educatieve materiaal (presentaties, casussen, video’s, etc.) voor de uitwerking van jouw eigen vorming. Bovendien kan je rekenen op permanente ondersteuning via ons digitale leerplatform Arendt Academy.

Ieder lokaal bestuur, organisatie of bedrijf kan deelnemen aan onze train de trainer. We mikken op een groep van minimum acht en maximum vijftien kandidaat-trainers. Die kan je rekruteren onder collega’s, maar evengoed onder burgers of klanten die nadien als trainer kunnen worden ingezet.

Meer weten over inhoud en kostprijs? In onze brochure vind je alle informatie!

In het najaar van 2024 staat een nieuwe reeks gepland:

  • Dag 1. Woensdag 6 november
  • Dag 2. Woensdag 13 november
  • Dag 3. Donderdag 21 november
  • Dag 4. Maandag 2 december
  • Dag 5. Maandag 6 maart 2025

De training vindt plaats op het Hannah Arendt Instituut (Zoutwerf 5, 2800 Mechelen).

Interesse om deel te nemen? Neem contact op met ki**************@ha***********.institute.

“Je begrijpt beter waarom mensen reageren – of net niet.”

Nadège Goeman, deskundige Diversiteit bij Stad Halle, nam deel aan onze train de trainer Reageren als actieve omstaander en getuigt over haar ervaringen.

Sprekers en begeleiders

Christophe Busch_1000x1000

Christophe Busch

Directeur Hannah Arendt Instituut

Christophe Busch studeerde criminologie aan de UGent en Holocaust & genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar processen van daderschap bij collectief geweld en naar evoluerende beeldvorming over concentratiekampen. Hij werkte in de forensische psychiatrie en was directeur van Kazerne Dossin: memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten. Hij is een expert in de aanpak van radicalisering en polarisering in onze samenleving. Sinds 2020 is hij de directeur van het Hannah Arendt Instituut.

Marjan Verplancke_1000x1000

Marjan Verplancke

Coördinator vorming en publiekswerking

Marjan Verplancke coördineert het luik vorming en publiekswerking binnen het Hannah Arendt Instituut. Haar expertise ligt in het domein van burgerschapseducatie rond thema’s als leren uit het verleden, omstaandergedrag, asiel en migratie, propaganda en polarisatie. Marjan werd opgeleid als polarisatiestrateeg door Bart Brandsma (Inside Polarisation) en heeft een uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van vormingsmateriaal en in het begeleiden van trainingen en workshops.

Kirsten Hachmang_1000x1000

Kirsten Hachmang

Medewerker publiekswerking

Kirsten Hachmang is publieksmedewerker bij het Hannah Arendt Instituut. Ze is opgeleid als sociaal werker en cultuurmanager en heeft expertise in het initiëren van vernieuwende activiteiten die deelnemers handvatten bieden om deel te nemen aan de maatschappij.

Plan Samenleven

In het kader van het Plan Samenleven kan je als lokaal bestuur intekenen op onze train de trainer Ogen Open: reageren als actieve omstaander. De Vlaamse overheid voorziet een tegemoetkoming per ingeschreven trainer. Het Agentschap Integratie en Inburgering is aangeduid om de lokale besturen die intekenen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun actieplan.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.