Meer lezen

Wil je meer te weten komen? Hieronder vind je de links naar de verschillende bronnen die gebruikt werden om deze digitale vorming te maken.

Diversiteitsmatrix

Wil je na het verkennen van de verschillende visies op samenleven in etnisch-culturele diversiteit graag een overzicht? Geen nood, de diversiteitsmatrix vat de belangrijkste elementen voor elk perspectief samen in een handig schema.
Download

Bezorgdheid en veerkracht

Bezorgdheid en veerkracht is een publicatie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) dat ideeën, beelden, gevoelens en persoonlijke ervaringen van Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving bundelt.
Lees meer

CSI Flanders

CSI Flanders is een onderzoeksproject over de uitdagingen van het middenveld in vlaanderen. Deze vorming is gebaseerd op onderzoek dat plaatsvond in het kader van CSI Flanders.
Website

Omgaan met etnisch-culturele diversiteit in het middenveld

CSI Flanders Spotlight Paper van Fatima Laoukili, Stijn Oosterlynck, Thomas Swerts, Ruud Wouters en Pieter Cools met een overzicht van de verschillende diversiteitsparadigma's met een korte samenvatting op het einde.
Rapport

Webinar: Verschil in visie - 9 perspectieven op diversiteit

In een webinar gingen Stijn Oosterlynck en Fatima Laoukili, onderzoekers aan de Universiteit van Antwerpen, dieper in op de negen verschillende brillen om naar diversiteit te kijken.
Herbekijk

Boek: Middenveld, tussen aanval en verdediging

Het vierjarig onderzoeksproject CSI Flanders liep in het voorjaar van 2020 af. De belangrijkste bevindingen werden nu gebundeld in een hanteerbaar boek dat zeker ook sociaal-culturele organisaties kan inspireren.
Lees meer

DieGem

DieGem is een interdisciplinair onderzoeksproject naar solidariteit en gemeenschapsvorming in een diverse samenleving.
Website

Alles is al anders

Een publicatie in het kader van DieGem dat alledaagse verhalen over solidariteit in diversiteit bundelt.
Rapport

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.