Wil je in jouw organisatie rond diversiteit aan de slag?

Ben je door deze e-course geïnteresseerd in hoe je in jouw organisatie rond diversiteit kan werken, dan kunnen we je doorverwijzen naar een reeks organisaties die je daar graag bij helpen. De non-profit organisaties die we voor jou hebben opgelijst doen ofwel aan kennis en onderzoek, trajectbegeleiding of geven vormingen. 

Onderwijs

De volgende organisaties werken voor en met scholen rond diversiteit op de speelplaats als naast de speelplaats.

School zonder racisme is een vzw dat in 1988 werd opgericht en die in Vlaanderen schoolteams, leerkrachten en leerlingen begeleidt via trajecten en workshops. Ze organiseren activiteiten voor leerlingen, vormingen voor leerkrachten en doen aan schoolbrede ondersteuning. Op dit moment loopt er een training rond interculturele schoolcultuur. Net zoals in deze digitale vorming werken ze met paradigma’s rond diversiteit zijnde en gaan op basis van die perspectieven gaan zo op zoek naar hoe ze de prestatiekloof tussen kinderen van verschillende etnisch culturele achtergronden kunnen dichten.

WEBSITE:https://www.schoolzonderracisme.be/

CONTACT: https://www.schoolzonderracisme.be/contact

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

ORBITvzw is een erkende sociaal culturele organisatie dat in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in de wereld van superdiversiteit & migratie. ORBITvzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in de superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Website: https://www.orbitvzw.be 

Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Tekst

Lokale Besturen

De volgende organisaties werken voor en met lokale besturen rond diversiteit

ORBITvzw is een erkende sociaal culturele organisatie dat in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in de wereld van superdiversiteit & migratie. ORBITvzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in de superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Website: https://www.orbitvzw.be 

Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld door cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit.

Daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent).

Ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht voor ondersteuning.

Enerzijds kan je bij het AgII een opleiding volgen tot een erkenning als sociaal tolk. Anderzijds is er ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

WEBSITE: https://www.agii.be/

CONTACT:https://www.agii.be/contact

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

 

Tekst

Inhoud wissel

Middenveldorganisaties

De volgende organisaties werken voor en met middenveldorganisaties rond diversiteit.

ORBITvzw is een erkende sociaal culturele organisatie dat in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in de wereld van superdiversiteit & migratie. ORBITvzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in de superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Website: https://www.orbitvzw.be 

Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld door cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit.

Daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent).

Ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht voor ondersteuning.

Enerzijds kan je bij het AgII een opleiding volgen tot een erkenning als sociaal tolk. Anderzijds is er ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

WEBSITE: https://www.agii.be/

CONTACT:https://www.agii.be/contact

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Tekst

Ella vzw is een organisatie dat werd opgericht in 1999 en die werkt rond culturele etniciteit en gender vanuit een intersectioneel of kruispunt perspectief . Ze bieden zowel onderzoeksrapporten als coaching, trajectbegeleiding en vormingen aan. 

De vorm en duur van een vormingen en de trajectbegeleiding wordt telkens op maat van de organisatie gecreëerd, met telkens het intersectioneel denken aan de basis.

Ella vzw is actief over heel Vlaanderen en is gevestigd in Brussel.

WEBSITE: https://ellavzw.be

CONTACT: https://ellavzw.be/over-ella/contact/

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan kennisgeving, trajectbegeleiding en coaching

Verso is een interprofessionele werkgeversfederatie. Zij verenigen en versterken verschillende sociale ondernemingen om hun sociale, economische impact te vergroten en de ecologische impact te verkleinen en gaan intersectoraal te werk. HRwijs is het dienstverleningsaanbod van Verso en geeft advies op medewerkersbeleid voor kleine/middengrote ondernemingen, of starters, in de social profit. HRwijs ontwikkelde zelf verschillende tools ter ondersteuning van je medewerkersbeleid zoals de checklist diversiteit. Deze checklist (http://diversiteit.hrwijs.be/) helpt bij het reflecteren over een al dan niet inclusief diversiteitsbeleid binnen de organisatie. Je kunt de checklist online invullen, je krijgt er meteen een rapport op maat bij. Meer info over deze of andere tools vind je hier:Tools van HRwijs – Verso (verso-net.be).

WEBSITE: https://verso-net.be/

CONTACT: info@verso-net.be

Deze organisatie doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Hands On Inclusion is een initiatief van Verso, Verenigingen voor Social Profit Organisatie en Minderhedenforum. Het is een project die organisaties zowel uit de social profit als profit sector ondersteunt in het inclusiever maken van hun beleid en aanwerving. Het project is in samenwerking met een aantal partners zoals het Minderhedenforum, Odisee Hogeschool, ATLAS, Agentschap voor integratie en inburgering, ESF, vdab…Bekijk het aanbod via deze link: Aanbod – Hands-on Inclusion (handsoninclusion.be) .

Inhoud wissel
Inhoud wissel

De brede samenleving

De volgende organisaties werken voor de brede samenleving door kennisgeving en onderzoekspublicaties, indivuele klachtenbehandeling, vormingen...

ORBITvzw is een erkende sociaal culturele organisatie dat in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in de wereld van superdiversiteit & migratie. ORBITvzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in de superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Website: https://www.orbitvzw.be 

Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld door cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit.

Daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent).

Ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht voor ondersteuning.

Enerzijds kan je bij het AgII een opleiding volgen tot een erkenning als sociaal tolk. Anderzijds is er ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

WEBSITE: https://www.agii.be/

CONTACT:https://www.agii.be/contact

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Ella vzw is een organisatie dat werd opgericht in 1999 en die werkt rond culturele etniciteit en gender vanuit een intersectioneel of kruispunt perspectief . Ze bieden zowel onderzoeksrapporten als coaching, trajectbegeleiding en vormingen aan. 

De vorm en duur van een vormingen en de trajectbegeleiding wordt telkens op maat van de organisatie gecreëerd, met telkens het intersectioneel denken aan de basis. Ella vzw is actief over heel Vlaanderen en is gevestigd in Brussel.

WEBSITE: https://ellavzw.be

CONTACT: https://ellavzw.be/over-ella/contact/

Deze organisatie geeft vormingen en doet aan kennisgeving, trajectbegeleiding en coaching

Inhoud wissel

KifKif is al 20 jaar een interculturele beweging die strijdt tegen racisme en discriminatie door een platform te bieden aan stemmen die te weinig gehoord worden in het publiek debat. Dit doen ze via artikelen op de website geschreven door contributors, het publiceren van eigen onderzoek, podcasts en het organiseren van salongesprekken en vormingen rond media en beeldvorming.

CONTACT: Nina Henkens (algemeneen coördinator): nina@kifkif.be

WEBSITE: https://kifkif.be/over-ons/aanbod/activiteiten

Deze organisatie biedt onderzoek en kennisgeving aan.