Diversiteits-
paradigma

Bekijk het filmpje waarin Stijn Oosterlynck je meer vertelt over het diversiteitsparadigma. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende video of terugkeren naar de overzichtspagina.

"Iemand met migratieachtergrond aanwerven kan veel positiefs voor de organisatie betekenen."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Zijn de volgende stellingen juist of fout?

Het antwoord is JUIST.

Diversiteit heeft een grote meerwaarde voor publieke en private organisaties. Bijvoorbeeld: een architectenteam kan zo kennis en expertise rond andere bouwstijlen en -technieken aanboren en daardoor beter presteren. Dit perspectief zet erg in op het aanleren van interculturele competenties (zoals meertaligheid en respectvol omgaan met culturele verschillen) en diversiteitssensitief werken (bv. in de omgang met klanten rekening houden met hun etnisch-culturele achtergrond). 

Het antwoord is FOUT.

Idealiter gaan organisaties die aan diversiteitsmanagement doen in tegen discriminatie van werknemers met migratieachtergrond, maar de klemtoon ligt op competenties eerder dan op rechten. Een focus op competenties laat toe om een positief verhaal over diversiteit te vertellen, terwijl nadruk op gelijke rechten vaak tot verdeeldheid leidt. Het diversiteitsparadigma gaat dan ook vooral over het bevorderen van de efficiëntie van organisaties eerder dan over de meer politieke strijd voor gelijke rechten.