Diversiteits-
paradigma

Bekijk het filmpje waarin Stijn Oosterlynck je meer vertelt over het diversiteitsparadigma. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie.

"Iemand met migratieachtergrond aanwerven kan veel positiefs voor de organisatie betekenen."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het diversiteitsparadigma, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit het diversiteitsparadigma bekeken, is deze stelling JUIST.

Diversiteit heeft een grote meerwaarde voor publieke en private organisaties. Bijvoorbeeld: een architectenteam kan zo kennis en expertise rond andere bouwstijlen en -technieken aanboren en daardoor beter presteren. Dit perspectief zet erg in op het aanleren van interculturele competenties (zoals meertaligheid en respectvol omgaan met culturele verschillen) en diversiteitssensitief werken (bv. in de omgang met klanten rekening houden met hun etnisch-culturele achtergrond). 

Vanuit het diversiteitsparadigma bekeken, is deze stelling FOUT.

Idealiter gaan organisaties die aan diversiteitsmanagement doen in tegen discriminatie van werknemers met migratieachtergrond, maar de klemtoon ligt op competenties eerder dan op rechten (zoals bij multiculturalisme). Een focus op competenties laat toe om een positief verhaal over diversiteit te vertellen, terwijl nadruk op gelijke rechten vaak tot verdeeldheid leidt. Het diversiteitsparadigma gaat dan ook vooral over het bevorderen van de efficiëntie van organisaties eerder dan over de meer politieke strijd voor gelijke rechten.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.