Liberaal
egalitarisme

Bekijk het filmpje waarin Fatima Laoukili je meer vertelt over het liberaal egalitarisme. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie

"Iemands huidskleur is voor mij van geen belang."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het liberaal egalitarisme, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit het liberaal egalitarisme bekeken, is deze stelling JUIST.

Het liberaal egalitarisme zet zich af tegen het multiculturalisme omdat het teveel nadruk legt op de culturele identiteit van minderheidsgroepen. Door teveel ruimte te laten voor het publiek tonen en vieren van culturele verschillen en het ondersteunen van het zich organiseren rond de eigen culturele identiteit komt het streven naar universele gelijkheid tussen mensen in het gedrang.

Vanuit het liberaal egalitarisme bekeken, is deze stelling JUIST.

Volgens het liberaal egalitarisme moeten we blind zijn voor iemands etnisch culturele achtergrond. Dat mag geen rol spelen in een recruteringsproces. Zowel op een positieve als een negatieve manier.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.