Liberaal
egalitarisme

Bekijk het filmpje waarin Fatima Laoukili je meer vertelt over het liberaal egalitarisme. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende video of terugkeren naar de overzichtspagina.

" Iemands huidskleur is voor mij van geen belang."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Zijn de volgende stellingen Juist of Fout?

Het antwoord is JUIST.

Volgens dit perspectief verwerpt het multiculturalisme het universeel gelijkheidsideaal. Het multiculturalisme legt volgens dit perspectief te veel de focus op het creëren van ruimte voor etnisch culturele minderheidsgroepen om hun cultuur te kunnen uiten en juicht te veel de verschillen toe via specifiek toegekende rechten.

Het antwoord is JUIST.

Volgens het liberaal egalitarisme moeten we blind zijn voor iemands etnisch culturele achtergrond. Dat mag geen rol spelen in een recruiteringsproces. Zowel op een positieve als een negatieve manier.