Interculturalisme

Bekijk het filmpje waarin Fatima Laoukili je meer vertelt over interculturalisme. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende video of terugkeren naar de overzichtspagina.

"We moeten over de sociale verschillen heen met elkaar in dialoog gaan."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Zijn de volgende stellingen juist of fout?

Het antwoord is JUIST.

Volgens het interculturalisme werkt het multiculturalisme segregatie in de hand omdat er te veel focus wordt gelegd op het toekennen van specifieke rechten voor etnisch- culturele minderheden. Dat stimuleert leden van minderheden om zich rond eigen culturele waarden en normen te organiseren. Daardoor is er te weinig aandacht voor intercultureel contact en dialoog over de groepen heen.  

Het antwoord is: FOUT.

Dat is mogelijk, maar is niet de bedoeling van interculturele dialoog. De interculturele dialoog zet in op wederzijds respect en begrip door ontmoeting te organiseren. Het interculturalisme wil vermijden dat etnisch-culturele groepen van elkaar gescheiden leven. Het interculturalisme besteedt doorgaans wel meer aandacht aan het belang van de meerderheidscultuur dan het multiculturalisme, omdat het zonder die meerderheidscultuur moeilijker is om integratie in de samenleving te creëren.