Interculturalisme

Bekijk het filmpje waarin Fatima Laoukili je meer vertelt over interculturalisme. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie.

"We moeten over de sociale verschillen heen met elkaar in dialoog gaan."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het interculturalisme, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit het interculturalisme bekeken, is deze stelling JUIST.

Volgens het interculturalisme werkt het multiculturalisme segregatie in de hand omdat er te veel focus wordt gelegd op het toekennen van specifieke rechten voor etnisch- culturele minderheden. Dat stimuleert leden van minderheden om zich rond eigen culturele waarden en normen te organiseren. Daardoor is er te weinig aandacht voor intercultureel contact en dialoog over de groepen heen.  

Vanuit het interculturalisme bekeken, is deze stelling FOUT.

Dat is mogelijk, maar is niet de bedoeling van interculturele dialoog. De interculturele dialoog zet in op wederzijds respect en begrip door ontmoeting te organiseren. Het interculturalisme wil vermijden dat etnisch-culturele groepen van elkaar gescheiden leven. Het interculturalisme besteedt doorgaans wel meer aandacht aan het belang van de meerderheidscultuur dan het multiculturalisme, omdat het zonder die meerderheidscultuur moeilijker is om integratie in de samenleving te creëren. 

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.