Eindquiz deel 1

In deze eindquiz kan je je kennis toetsen, over je mening reflecteren en nagaan of je alles goed hebt begrepen aan de hand van een aantal vragen en een reflectieoefening. 

Duid het juiste perspectief aan

Reflecteer je even mee?

Hoe zou jij deze situatie anders aanpakken?

Koloniale koffieklets

Flo en Axel werken voor Amino vzw. Tijdens de lunchpauze raken ze verwikkeld in een heftige discussie over koloniale symbolen in hun gemeente. Flo vindt dat standbeelden en straatnamen nu eenmaal een deel zijn van de Belgische geschiedenis en dat ze dus moeten blijven. Axel vindt net dat elk eerbetoon aan machthebbers die slachtoffers maakten tijdens de koloniale periode, moet verdwijnen. Hun standpunten staan lijnrecht tegenover elkaar en na het de lunchpauze blijven ze met grote frustraties zitten. 

Verbetering antwoorden (Reeks 1)

Het juiste antwoord is: Neo-assimilatie.
Het juiste antwoord is: Multiculturalisme.
Het juiste antwoord is: Multiculturalisme.
Het juiste antwoord is: Liberaal egalitarisme.
Het juiste antwoord is: Post koloniaal perspectief of anti-racisme.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.