Eindquiz deel 2:

In deze eindquiz kan je je kennis toetsen, over je mening reflecteren en nagaan of je alles goed hebt begrepen aan de hand van een aantal vragen en een reflectie oefening. 

Duid het juiste perspectief aan.

Reflecteer je even mee?

Hoe zou jij deze situatie anders aanpakken?

Waar is dat buurtfeestje?

Anne, Jean en Ilsa organiseren een buurtfeest. Hoewel ze er heel veel werk hebben ingestoken, komt niet iedereen opdagen. Het stoort hen dat vooral de buren met migratie-achtergrond verstek gaven. De drie organisatoren vinden het ‘typsich’ dat net die groep niet is komen opdagen. Ze vinden het respectloos en zijn niet van plan hen de volgende keer nog uit te nodigen.

Verbetering antwoorden (Reeks 2)

Het juiste antwoord is: Neo-assimilatie.
Het juiste antwoord is: Diversiteitsparadigma.
Het juiste antwoord is: Postkoloniaal perspectief.
Het juiste antwoord is: Intersectionaliteit.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.