Superdiversiteit

Bekijk het filmpje waarin Stijn Oosterlynck je meer vertelt over superdiversiteit. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie.

"Ik ben meer dan alleen van Libanese afkomst."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het superdiversiteitsperspectief, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit superdiversiteit bekeken, is deze stelling JUIST.

Immigranten in België kwam lange tijd uit een beperkt aantal landen, zoals Italië, Turkije en Marokko. De voorbije decennia nam het aantal herkomstlanden zeer sterk toe, onder meer door mensen uit oorlogsgebieden die in België asiel aanvragen en de uitbreiding van de Europese Unie naar Oost-Europa. Superdiversiteit verwijst echter ook naar het feit dat er binnen etnisch-culturele groepen steeds grotere verschillen bestaan, onder andere in het migratiekanaal waarlangs mensen België binnenkomen (bv. gezinshereniging, asiel of arbeidsmigratie), het verblijfsstatuut (bv. al dan niet met papieren of studievisum), scholingsniveau en inkomen.

Vanuit superdiversiteit bekeken, is deze stelling FOUT.

Door de grote interne diversiteit tussen mensen met dezelfde etnisch-culturele achtergrond is het moeilijk om over etnisch-culturele gemeenschappen te spreken, zoals het multiculturalisme dat wel doet. Vanuit het paradigma van superdiversiteit wordt diversiteit als normaal beschouwd, zeker in grote steden. Mensen kijken er nog nauwelijks van op en leren gaandeweg hoe ze zonder conflicten in diversiteit kunnen samenleven. Dat noemen sociale wetenschappers ‘convivialiteit’.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.