Multiculturalisme

Bekijk het filmpje waarin Stijn Oosterlynck je meer vertelt over multiculturalisme. Test daarna kort je kennis. Onderaan kan je verder klikken naar de volgende visie.

"Alle mensen hebben het recht om hun
culturele eigenheid te bewaren en te uiten."

"Nieuwkomers moeten zich aanpassen."

Test je kennis

Stel je denkt vanuit het multiculturalisme, zou je deze stelling dan benoemen als juist of als fout? Klik op de pijl voor het antwoord.

Vanuit multiculturalisme bekeken, is deze stelling JUIST.

Multiculturalisme is een mensenrechtenperspectief. Overheden moeten een beleid voeren om een gelijkwaardige positie voor etnisch-culturele minderheden te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door specifieke rechten aan minderheden toe te kennen of hun zelforganisaties financieel te ondersteunen.

Vanuit multiculturalisme bekeken, is deze stelling JUIST.

Multiculturalisme ziet etnisch culturele diversiteit als iets positiefs. De culturele eigenheid van etnisch-culturele minderheden moet positief onthaald en ondersteund worden.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.